Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
31.08.2005
Zmiana nazwy katalogu Wyniki Postępowań w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wyniki zamówień publicznych i przetargów)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Kontrole do menu przedmiotowego
30.08.2005
Zmiana nazwy katalogu Meldunki w menu przedmiotowym (nowa nazwa Ewidencja mieszkańców)
22.08.2005
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. Modrzejowska 32 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. S. Małachowskiego 3 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. I. Mościckiego 14 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Budynek - ul.I. Mościckiego 14 z katalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul.I. Mościckiego 14 do katalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym

«      ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.02.2014 do 13.02.2014
 
13.02.2014
Dotyczy dokumentu: Przy ulicy Józefowskiej 40 odbędzie się rozprawa dotycząca ustalenia granic nieruchomości składającej się z działki nr 744 ujawnionej w księdze wieczystej KW 24756 graniczącą z działką nr 746.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. - stalowa wieża kratowa, instalacja systemu 6 anten rozsiewczych i radiolinii (...) przy ul. Naftowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja umowy"
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umowa"
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Nowy załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Wniosek wydania decyzji o zerwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wniosek wydania decyzji o zerwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyrobów medycznych do realizacji "Programu rozwoju współczesnych technik małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu (...)".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 57/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 30.01.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 56/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 16.01.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 56/14 z posiedzenia w dniu 16.01.2014"
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu ubojni drobiu w Dąbrowie Górniczej na zakład przetwórstwa mięsnego”, realizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Głównej 91.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
12.02.2014
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca „Sportowiec Roku 2013”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sosnowca „Trener Roku 2013”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Sosnowiec w 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne nr 1/2014 i 2/2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - prognoza"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne nr 1/2014 i 2/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące - Nr uchwały
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa Plany Obowiązujące - Nr uchwały"
Dotyczy dokumentu: Mapa - Plany Obowiązujące
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa - Plany Obowiązujące"
Dotyczy dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Sosnowiec."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "rysunku do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście" na "Rysunek do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "rysunku do uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Podsumowania przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Sosnowiec Śródmieście”"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.1088zał..docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.1088 z 14.12.11 w/s stawek czynszu za dzierżawione grunty gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Grenadierów.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej w celu zasilania domu jednorodzinnego wraz z przyłączem napowietrznym przy ul. Dojazdowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilania domu jednorodzinnego wraz ze złączem kablowym, przy ul. Armii Krajowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zych Wilhelm
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kulawiak Wojciech
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, do przewozu 17 osób niepełnosprawnych w tym 1 os. na wózku inwalidzkim (...) nr ogl. w BZP nr 26006-2014.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
11.02.2014
Dotyczy dokumentu: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej do działek przy ul. Gacka 51.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Baczyńskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Mikołajczyka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Baczyńskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nadbudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Pogotowia Ratunkowego, oraz budowa układu drogowego z parkingami (ul. Mikołajczyka) oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Czarnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa autobusu do przewozu 17 osób niepełnnosprawnych w tym 1 na wózku inwalidzkim i 1 kierowca - nr 46644-2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola archiwum zakładowego – USC
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Pytania i odpowiedzi cz3" na "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Grenadierów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana terminu składania ofert"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi cz3"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi cz2"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi cz1"
Dotyczy dokumentu: RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030, ze szczeg. uwzględnieniem zagadnień rozwoju...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarządzenia"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarządzenia"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 3 do Zarządzenia"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 9 stycznia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
10.02.2014
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej ze zmianą trasy w ul. Hubala-Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieni
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki"
Dotyczy dokumentu: Konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieni
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załączniki
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 529/XL/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 509/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 grudnia 2008 roku ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych do placówek tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - Numer ogłoszenia: 46084 - 2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 907/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 907/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 907/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 906/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 903/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 900/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 899/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012r. ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola wykorzystania dotacji ze Skarbu Państwa na rok 2012 - konserwacja pomników przyrody.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wystapienie wgk 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kontrola wykorzystania dotacji ze Skarbu Państwa na rok 2012 - konserwacja pomników przyrody.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 912/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2010-2020”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 911/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie skargi Pana A.H. i Pana G.O. na Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 910/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Skargi Obywatelskiej mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jagiellonka” na Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 910/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Skargi Obywatelskiej mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jagiellonka” na Prezydenta Miasta Sosnowca."
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030, ze szczeg. uwzględnieniem zagadnień rozwoju...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rykała Mateusz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospod. tych odpadów (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospod. tych odpadów (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospod. tych odpadów (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.02.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków przy ulicy Juliuszowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
07.02.2014
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społ. zw. z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu"
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Dni Sosnowca 2014
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: CKZiU ul. Kilińskiego 25 zatrudni osoby w charakterze: lektorów języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego, trenerów z zakresu komunikacji interpersonalnej, trenerów prowadzących zajęcia...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja linii kolejowej na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą” firmy Jeronimo Martins Polska S.A. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę zorganizowania wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach projektu PWP "Ubrani w Talent".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieni
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Konkurs - zarządzenie"
Dotyczy dokumentu: Konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieni
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 909/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie skargi Pani A.C. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 5/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 527/XL/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 441/XXVIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 329/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 329/XX/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 906/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 906/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 363/XXII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w nowym zapisie .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 903/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 903/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 900/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 532/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 899/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów promocyjnych. Nr w BZP WPI.271.01.08.2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WKM 52/21 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 52/21 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 52/21 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 52/21 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 13C.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13C.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 35/16 ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 23_19.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 13A-1.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 13B.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13A.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13B.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 23/19LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 14A.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 14A.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 33/14 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WKM 22D.rtf"
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 22D.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 32/22 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13A.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13B.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WKM 13C.rtf
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 31/13 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WKM 30/12 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WKM 30/12 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WKM 30/12 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WKM 30/12 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WDR 11/00 Odstępstwo od zasady że napowietrzne linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym powinny być usytuowane (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna 11-00.rtf"
Dotyczy dokumentu: WDR 11/00 Odstępstwo od zasady że napowietrzne linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym powinny być usytuowane (...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WDR 10/00 Usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej niż wymagana przepisami odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WDR 10/00 Usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej niż wymagana przepisami odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WDR 09/09,10 LOKALIZACJA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDULANEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WDR 03/03: Zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WDR 03/03: Zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WDR 03/03: Zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WDR 03/03: Zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WSO 10/00 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 10/00 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 09/00 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 09/00 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 08/00 Postępowanie administracyjne w sprawie anulowania zameldowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 08/00 Postępowanie administracyjne w sprawie anulowania zameldowania
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 07/00 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 07/00 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 06/00 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 06/00 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 05/00 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 05/00 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wso.k.05_00.rtf
Dotyczy dokumentu: WSO 04/00 Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 04/00 Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 03/00 Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 03/00 Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wso.k.03_01.rtf
Dotyczy dokumentu: WSO 02/00 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 02/00 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wso.k.02_00.rtf
Dotyczy dokumentu: WSO 01/01 Zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WSO 01/01 Zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WGN 02/02 Bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WGN 02/02 Bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGN 02/02 Bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WGN 02/02 Bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku w sprawie artykułów promujących w prasie lokalnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Budowa dwóch odcinków linii energetycznaj, kablowej średniego napięcia na działkach nr 725, 734 obręb 0009 przy ulicy Schonów, Chemicznej w Sosnowcu.”
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych UM w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Ul. Czeladzka.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy Al. Mireckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia