Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
31.12.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji do katalogu 2007 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji do katalogu 2007 w menu podmiotowym
28.12.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Budżetowa do katalogu 2007 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu 2007 w menu podmiotowym
21.12.2007
Zmiana nazwy katalogu Budynek - aleja Zwysięstwa 17 w menu podmiotowym (nowa nazwa Budynek - aleja Zwycięstwa 17)
Dodanie podkatalogu Budynek - aleja Zwysięstwa 17 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Zmiana nazwy katalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 w menu podmiotowym (nowa nazwa Budynek główny - aleja Zwycięstwa 20)
05.12.2007
Dodanie podkatalogu Rok 2008 do katalogu Podatki w menu przedmiotowym
07.11.2007
Dodanie podkatalogu Pozostałe wykazy i ogłoszenia do katalogu Nieruchomości w menu przedmiotowym
02.11.2007
Zmiana nazwy katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przetargi)

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 16.09.2015 do 22.09.2015
 
22.09.2015
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie koncepcyjne, graficzne (w tym wyk. ilustracji), napisanie tekstów oraz wydanie książki, kolorowanki, zeszytu zadań i ulotek oraz gadżetów z zakresu edukacji na temat segregacji śmieci
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1377/1, 1379/1, 1262/1 obręb Ostrowy Górnicze przy ul. Leśnej w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ Al. ZWYCIĘSTWA
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu” – Etap III – przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta (WRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową.”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Budowa hali magazynowej wraz ze strefą przeładunkową oraz infrastrukturą towarzyszącą – Sosnowiec, rejon ul. Logistycznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową.”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dyl Monika - objęcie stanowiska Dyrektora SP nr 25 w Sosnowiec."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Musiał Mariusz - objęcie stanowiska Dyrektora ZSO nr 9 w Sosnowiec."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z DN. 21.09.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli" przedszkole miejskie nr 20 i 47
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli" przedszkole miejskie nr 20 i 47
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedszkole nr 47 -"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli" przedszkole miejskie nr 20 i 47
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedszkole nr 20 - "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DNIA 21.09.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DNIA 21.09.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik audio"
 
21.09.2015
Dotyczy dokumentu: Wykaz pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 162 położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Cieśle , obręb 0008
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 162 położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Cieśle , obręb 0008
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 162 położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Cieśle , obręb 0008
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 162 położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Cieśle , obręb 0008
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych ,szczytowych sali gimnastycznej w Z.S.O. nr 8 przy ul. Hutnicza 6 w Sosnowcu .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych ,szczytowych sali gimnastycznej w Z.S.O. nr 8 przy ul. Hutnicza 6 w Sosnowcu .
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych ,szczytowych sali gimnastycznej w Z.S.O. nr 8 przy ul. Hutnicza 6 w Sosnowcu .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznacz. do zbycia przy ul.Porębskieji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania „Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy ul. Braci Mieroszewskich i 11 Listopada wraz z dostosowaniem istniejących sygnalizacji świetlnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.09.2015 r. o przedsięwzięciu "Nowe źródło energii w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.09.2015 r. o przedsięwzięciu "Nowe źródło energii w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 10.09.2015 R.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 10.0.92015r." na "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 10.09.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 10.09.2015 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik Konkursu w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację w 2015 r. programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. B.Prusa - Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Ostrogórska - Biała
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Wawel - G.Narutowicza
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Orla - W.Reymonta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Wawel - G.Narutowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Ostrogórska - Biała
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Orla - W.Reymonta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul.K.K. Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul.K.K. Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. B.Prusa - Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Cypriana Kamila Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli" przedszkole miejskie nr 20 i 47
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli" przedszkole miejskie nr 20 i 47
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowcainformuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy n/w ul
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej do oświetlenia parkowego wraz ze skrzynakmi zasilającymi, dz. nr: 4601, obr. 11, ul. Ostrogórska, Etap II
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej do oświetlenia parkowego wraz ze skrzynakmi zasilającymi, dz. nr: 4601, obr. 11, ul. Ostrogórska, Etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.09.2015
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta informuje, że na tablicy ogłoszeń UM wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
19.09.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje że w dniu 04.09. 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Lipowej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr 294, 298 obręb Kazimierz przy ul. Broniewskiego w Sosnowcu” .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie - w dniu 26 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie prostujące błędy pisarskie w decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 16/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. znak WŚR-I.6220.1.9.2014.MC.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczonych do dzierżaw w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości poł. przy ul. Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
18.09.2015
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia ." na "Plik dzwiękowy posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia kom.bezp. z dn.14.09.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia ."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 13/2015 z dnia 17.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WRP"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 13/2015 z dnia 17.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej obręb Kazimierz w rejonie ul. Broniewskiego, ul. Wagowej i ul. Ogrodowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.768 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.767 z 22.07.15 ws. użyczenia gruntu w Parku Środula
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.766 z 22.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Braci Mieroszewskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.765 z 22.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 20.07.15 ws. obwieszczenia o stałych i odrębnych obwodach głosowania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 20.07.15 ws. obwieszczenia o stałych i odrębnych obwodach głosowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.764 z 20.07.15 ws. obwieszczenia o stałych i odrębnych obwodach głosowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.764zał..doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 16.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 16.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.763 z 16.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.763zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.762 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Starowiejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania: „Audyt efektywności energetycznej i inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego w gminie Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.761 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Naftowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.760 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Rodakowskiego-Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.759 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Kwiatowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.758 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Gołębiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.757 z 17.07.15 ws. użyczenia nieruchomości przy ul.Stalowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.756 z 17.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.755 z 17.07.15 ws. regulaminu wynajmu lokali użytkowych w zasobach gminnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.754 z 17.07.15 ws. powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań ochrony środowiska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.753 z 17.07.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.752 z 17.07.15 ws. prawa pierwokupu gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.751 z 17.07.15 ws. powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.750 z 17.07.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.749 z 17.07.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.748 z 17.07.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.747 z 17.07.15 ws. upoważnienia pracownika WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.746 z 16.07.15 ws. udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.745 z 14.05.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżeu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.745 z 14.05.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżeu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.745 z 14.05.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżeu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.745zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.744 z 14.07.15 ws. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.743 z 9.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.743 z 9.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.743 z 9.07.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.743zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.742 z 9.07.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.742 z 9.07.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.742 z 9.07.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.742zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.741 z 10.07.15 ws. zmiany zarz.49/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.740 z 10.07.15 ws. zmiany zarz.674/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.739 z 10.07.15 ws. powołania komisji odbiorowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego Miejska Sieć Szerokopasmowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.738 z 10.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.737 z 8.07.15 ws. zmiany organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.736 z 8.07.15 ws. oddania w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Frankiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.735 z 8.07.15 ws. powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.734 z 7.07.15 ws. zmiany zarz.641/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.733 z 2.07.15 ws. powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.732 z 2.07.15 ws. wyznaczenia jednostki do przygotowania zamówienia na zakup energii elektrycznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej w rejonie ul. Legionów, dz. nr 1532, 1534, 1536, obr. 11
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.731 z 2.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Gdańskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.730 z 2.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.729 z 2.07.15 ws. sprzedaży gruntu przy ul.Kisielewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.728 z 2.07.15 ws. nabycia nieruchomości przy ul.Mikołajczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.727 z 2.07.15 ws. rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Kalinowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.726 z 2.07.15 ws. przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Długosza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.725 z 2.07.15 ws. skrócenia okresu użytkowania wieczystego gruntu przy ul.Długosza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.724 z 2.07.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.723 z 2.07.15 ws. ustalenia odpłatności za służebność gruntową przy ul.Kisielewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.722 z 30.06.15 ws. regulaminu użytkowania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.722 z 30.06.15 ws. regulaminu użytkowania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.722 z 30.06.15 ws. regulaminu użytkowania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.722zał..doc"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla proj. pn.„Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca-budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.721 z 30.06.15 ws. regulaminu zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w UM
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.721 z 30.06.15 ws. regulaminu zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.721 z 30.06.15 ws. regulaminu zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w UM
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.721zał..doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.720 z 30.06.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.720 z 30.06.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.720 z 30.06.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.720zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.719 z 26.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.718 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.718 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.718 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.718zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.717 z 26.06.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.717 z 26.06.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.717 z 26.06.15 ws. zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.717zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.716 z 26.06.15 ws. przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.715 z 26.06.15 ws. sprzedażu gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.714 z 26.06.15 ws. ustanowienia Pełnomocnika ds. wyborów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.713 z 26.06.15 ws. powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.712 z 26.06.15 ws. zezwolenia na posługiwanie się nazwą SOSNOWIEC
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.711 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.710 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.709 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.708 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.707 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.706 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.705 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.704 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.703 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.702 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.701 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.700 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla proj. pn.„Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca-budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.699 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.698 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.697 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.696 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.695 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.694 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.693 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla proj. pn.„Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca-budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.692 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.691 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.690 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.689 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.688 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.687 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.686 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.685 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.684 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.683 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.682 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.681 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.680 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.679 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.678 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.677 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.676 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.675 z 26.06.15 ws. powołania składu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.674 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Kresowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.673 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Zamkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.672 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Frankiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.671 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Regulacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.670 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Brata Alberta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.669 z 26.06.15 ws. użyczenia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.668 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Ostrogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.667 z 26.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Konopnickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.666 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.665 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.664 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.663 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.662 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.661 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.660 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.659 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.658 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.657 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.656 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.655 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.654 z 26.06.15 ws. powołania skałdu komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.653zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.653zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.653 z 26.06.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.653zał.1.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.6.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.5.ods"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarz.652zał.5.doc
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.7.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.5.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.4.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.2.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.652 z 26.06.15 ws. zmiany zarz.1309/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.652zał.1.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.651 z 25.06.15 ws. sprzedaży gruntu przy ul.Tabelnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.650 z 25.06.15 ws. sprzedaży gruntu przy ul.Sąsiedzkiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.649 z 25.06.15 ws. sprzedaży gruntu przy ul.27 Stycznia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.648 z 25.06.15 ws. sprzedaży gruntu przy ul.Juliuszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.647 z 25.06.15 ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.646 z 25.06.15 ws. przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu gruntów w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.645 z 25.06.15 ws. zasad wydzierżawiania gruntów zabudowanych i niezabudowanych w pasie drogowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Maroszek Barbara - powołanie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Szyjkowski Tomasz - Dyrektor ZSO nr 15 w Sosnowcu - odwołanie" na "Szyjkowski Tomasz - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora ZSO nr 15 w Sosnowcu "
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sokół Małgorzata - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora ZSO nr 3 w Sosnowcu."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skiba-Posiakta Elżbieta - powołanie na stanowisko Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Walotek Grzegorz -powołanie na stanowisko Dyrektora ZSO nr 15 w Sosnowcu "
 
17.09.2015
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy KDZ łączącej ul.11 Listopada z projektowanym rondem wraz z rozbudową skrzyżowania...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu i innych odpadów” w części hali przy ul. Kosynierów 30A w Sosnowcu - Zagórzu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Szyjkowski Tomasz - Dyrektor ZSO nr 15 w Sosnowcu - odwołanie"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec poł. przy ul. Al.Wolności , obręb Zagórze,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Mielecka - Łomżyńska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DN. 24.08.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2015 z dn. 24.08.2015r."
Dotyczy dokumentu: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Stare Maczki i Sosnowa w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Stare Maczki i Sosnowa w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Stare Maczki i Sosnowa w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 15.09.2015 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DN. 24.08.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 24.08.2015r."
Dotyczy dokumentu: VIII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr VIII/2015 z dnia 26 lutego 2015"
Dotyczy dokumentu: VIII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik prot08 r20150226.pdf
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 15/2015 Z DNIA 16.09.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 15/2015 Z DNIA 16.09.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik audio"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Opis przedmiotu"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu: Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na wypożyczalnię łyżew w obiekcie Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 15/2015 Z DNIA 16.09.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Tajnej Organizacji Nauczycielskiej” dla ronda u zbiegu ulic Będzińskiej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Tajnej Organizacji Nauczycielskiej” dla ronda u zbiegu ulic Będzińskiej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o konultacjach"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Tajnej Organizacji Nauczycielskiej” dla ronda u zbiegu ulic Będzińskiej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i studnią głębinową ul. Dojazdowa, dz. nr 2918/5, ob. Porąbka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.09.2015
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony ul. 3 Maja 39.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WYKAZ"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WYKAZ
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 27.08.2015 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 02.07.2015R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Brynicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Czereśniowej - Błotnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Naftowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WYKAZ"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia ko.rozwoju z dn.15.01.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WYKAZ_NIERUCHOMOSC_poprawa_zagospodarowania2015Jelinska.doc
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Lista obecności komisja rozwoju 15.01.2015" na "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia kom.rozwoju z dn.19.02.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Lista obecności komisja rozwoju 19.02.2015" na "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 4/2015 z dnia 23.03.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.23.03.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 4/2015 z dnia 23.03.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Lista obecności komisja rozwoju 23.03.2015" na "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Lista obecności komisja rozwoju " na "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 4.kom.rozwoju 22.04.15 wsp.z kom.budż.kom.gosp..wav
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik - materiał WRP 1 zał.1" na "Załącznik - materiał WRP zał.1"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik - materiał WRP 1 zał.2" na "Załącznik - materiał WRP zał.2"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 7/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 7/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia 13.05.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia 21.05.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia 24.06.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia k.rozwoju 02.09.2015 " na "Plik dzwiękowy posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 09.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Plik dzwiękowy posiedzenia 09.07.2015 r." na "Plik dzwiękowy posiedzenia "
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 09.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 20.08.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 11/2015"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 20.08.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik - materiał WDR
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik - materiał WDR
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik - materiał WDR
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WIM"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WFZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin "
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 12/2015 z dnia 02.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "12.kom.rozwoju 02.09.2015.mp3" na "Plik dzwiękowy posiedzenia k.rozwoju 02.09.2015 "
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WED"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał MOSiR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 11/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 11.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 11.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 7/2015 z dnia 15.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 19.08.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lista obecności radnych"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Legionów, Bronowa, 1-Maja, Kopalniana, Jagiellońska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 27.08.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 27.08.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 18.08.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 18.08.2015r."
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta inf. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w budynku położonym w Sosnowcu przy ul.:
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2015"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 9 06.07.2015.doc
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 19.08.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr10/2015"

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia