Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.02.2006
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
02.02.2006
Zmiana nazwy katalogu WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D" w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D)
Zmiana nazwy katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i ̶ w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D")
Dodanie katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i „D” do menu przedmiotowego
24.01.2006
Zmiana nazwy katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wnioski do pobrania)
11.01.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2006 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym
14.12.2005
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Prawo Lokalne w menu przedmiotowym
13.12.2005
Usunięcie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych z katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych do katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
07.12.2005
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz inne informacje)

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 18.06.2014 do 24.06.2014
 
24.06.2014
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 – II etap
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2014 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ocena zagrożenia deformacjami powierzchni terenu, uzdatnieniu podłoża oraz ocenie efektów uzdatnienia podłoża terenu zapadliska na działce nr 316/1 ob. 0012 Sosnowiec przy ul. Kalinowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.06.2014
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont korytarza i portierni na parterze w budynku II LO im. E. Plater
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomościami, przy ul. Jaśminowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomościami, przy ul. Jaśminowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zestawienie zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zostaną objęte wsparciem Gminy Sosnowiec wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. B. Prusa 253a.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. B. Prusa 253a.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług obejmujących sporządzenie trzech prognoz oddziaływania na środowisko - ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr: WPP.271.02.383.2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług obejmujących sporządzenie trzech prognoz oddziaływania na środowisko - ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr: WPP.271.02.383.2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na przebudowę sanitariatów dla dzieci - II etap w budynku Przedszkola Miejskiego nr 50.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie postępowania - REMONT POKRYCIA DACHU Z DOCIEPLENIEM NA SEGMENCIE ”B” w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska49 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA dotyczy Wyboru oferty na roboty budowlane Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia stropodachu z dociepleniem na segmencie basenu w budynku szkolnym przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu wchodzącego w skład CKZiU przy ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
21.06.2014
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ocenia zagrożenia deformacjami powierzchni terenu, uzdatnieniu podłoża oraz ocenie efektów uzdatnienia podłoża terenu zapadliska na działce nr 316/1 ob. 0012 Sosnowiec przy ul. Kalinowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Górna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchom. niezabudowanej przy ul. Lenartowicza
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.06.2014
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy ZSO nr 10
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zużytych słupach trakcyjno-oświetleniowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Nabór na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Głównej na działce nr 1084/2 obręb Kazimierz Górniczy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Podjazdowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Plażowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Żeglarska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik8"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik7"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik6"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik5"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik4"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik3"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla ..."
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Opel Combo Essentia Tour 1,4 o nr rej. SO 78606 - rok produkcji 2006, przebieg ok 323 709 km., samochód.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul.Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul.Radosnej, zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul.Kordonowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.06.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynku Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie parków na terenie miasta Sosnowca – części 2 – 4” (dotyczy części 3)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca – Zadanie I i II”
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane- malowanie sali gimnastycznej, szatni wraz z węzłem sanitarnym i sal dydaktycznych w budynku ZSEiI ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT KORYTARZA I PORTIERNI NA PARTERZE w budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Ciepłej 7.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu ruchomego i stacjonarnego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: P r e z y d e n t M i a s t a S o s n o w c a ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zmiana tresci SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedzi i zmiana tresci SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zapytania do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Do wszystkich wykonawców - Informacja"
Dotyczy dokumentu: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 12.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 12.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z kons. w spr.projektu uchwały RM w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach programu wspierania finansowego gmin w zak. dożywiania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont korytarza i portierni na parterze w budynku II LO im. E. Plater
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont sanitariatów - III etap - na parterze ZSO nr 14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynajem pojazdów przeznaczonych do przewozu osób wraz z kierowcą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Ford Transit
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnomocnik GAZ – SYSTEM S.A. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejście w teren celem realizacji inwestycji pod nazwą: „remont gazociągu Tworzeń – Szopienice”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia