Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.05.2007
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2006 składane w roku 2007 w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe za rok 2006 składane w roku 2007)
21.05.2007
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Dla kandydatów na ławników do menu przedmiotowego
18.05.2007
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miejski menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2006 składane w roku 2007 do katalogu Urząd Miejski w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miejska menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2006 składane w roku 2007 do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
23.04.2007
Dodanie podkatalogu MOPS do katalogu Wnioski do pobrania w menu przedmiotowym
28.03.2007
Dodanie podkatalogu Paszporty do katalogu Wnioski do pobrania w menu przedmiotowym
27.03.2007
Przywrócenie katalogu Urząd Miejski w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 20.12.2014 do 26.12.2014
 
25.12.2014
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia są usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym – zadanie A, o zasięgu wojewódzkim – zadanie B i o zasięgu ogólnopolskim – zadanie C.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa zaplecza socjalnego na terenie stadionu w Sosnowcu przy ul. Gałczyńskiego na działce nr 965 obręb Ostrowy Górnicze.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN 600 od komory K0 do komory K20 przy ul. Będzińskiej i al. Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Zawodzie.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty Rodzinne Kolędowanie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
24.12.2014
Dotyczy dokumentu: Prowadzeniu na terenie Gminy Sosnowiec, mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego, zlokalizowanego na terenie Miasta Sosnowca, dla min. 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną (...).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie koncertu Gospel Joy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę ubezpieczenia NNW.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę transportową.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy Rybna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Starowiejska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Sokolska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen.Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Wł. Andersa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bryniczna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Gwiezdna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Nowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 3"
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Krzysztof Haładus - Zastępca Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
23.12.2014
Dotyczy dokumentu: Prowadzeniu na terenie Gminy Sosnowiec, od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych tj. ulotek niezbędnych do organizacji kampanii społecznych w 2015 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty do realizacji zadania obejmującego Usunięcie dzikiego wysypiska odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest przy ulicy J. Gacka w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik 3
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 3"
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Usługi internetowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrole) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrole) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wzór dla wykonawców"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrole) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowanedla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na 8-letnią dzierżawę nieruchomości pod garaże przy ul. Koszalińskiej/Paderewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Joachima Lelewela
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Niepodległości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Północnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.12.2014
Dotyczy dokumentu: Dostawy artykułów czystościowych na potrzeby DPS nr 1 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienia o wyborze oferty na dostawę sprzętu sportowego jako nagrody dla uczestników konkursu pn. Strzelić gola bramkarzowi Zagłębia w ramach realizacji projektu Agresja na aut.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienia o wyborze oferty w ramach usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków w ramach realizacji projektu Agresja na aut.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia są usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym – zadanie A, o zasięgu wojewódzkim – zadanie B i o zasięgu ogólnopolskim – zadanie C.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprostowanie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Starościńska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: W siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 3245 o pow. 1060 mkw., położonej przy ul. Ciepłej 7.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładów Vitkovice Milmet S.A.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywny zakup wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy różnych kompozycji kwiatów ciętych, doniczkowych, wińców koszy teatralnych (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.500.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.568.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.569.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.572.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.573.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.593.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.606.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.629.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.636.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "inf. o zam. publ. nr WFZ.271.02.770.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienia o wyborze oferty na dodatkowe licencje REKORD.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca Informuje że, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych poł. w Sosnowcu przy ul.Projektowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
21.12.2014
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, przy ul. Dworcowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Potasińskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wynikach - stwierdzanie zgonow 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.12.2014
Dotyczy dokumentu: Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Sosnowca zakwalifikowała do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w pobliżu ul. Niweckiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach RPW  w projekcie - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. (...) priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV Mysłowice Juliusz.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Ciepłej 7.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Projektowej i ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie - zadanie 4.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia