Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.01.2006
Zmiana nazwy katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wnioski do pobrania)
11.01.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2006 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym
14.12.2005
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Prawo Lokalne w menu przedmiotowym
13.12.2005
Usunięcie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych z katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych do katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
07.12.2005
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz inne informacje)
29.11.2005
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Praca - jednostki podległe do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Praca w Urzędzie do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 18.05.2014 do 24.05.2014
 
23.05.2014
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie postępowania na remont schodów w Szkole Podstawowej nr 16.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont toalet w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane - remont sali lekcyjnej w budynku ZSO nr 13 przy ul. K.K. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi hotelarskie dla przedstawicieli władz miast partnerskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 29.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej przy ul. Południowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz z przyłączami dla zasilania budynków mieszkalnych w Sosnowcu przy ul. Juliuszowskiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu średnioprężnego PE FI 63 w Sosnowcu przy ul. Dojazdowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (0,5 Mpa) PE ø 63 w Sosnowcu przy ul. Starzyńskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa niskoprężnej sieci gazowej na działkach przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi hotelarskie dla projektu SMS SOSNOWIEC MUSIC SHOW - dla uczestników młodzieżowych grup muzycznych z miast partnerskich wraz z opiekunami.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Prusa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu ruchomego i stacjonarnego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu ruchomego i stacjonarnego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia nr 2, Zmiana nr 1"
Dotyczy dokumentu: INSTRUKCJA DLA OPERATORÓW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 26.02.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 26.02.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 55 26.02.2014 2.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 55/2014 Z DNIA 26.02.2014r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół nr 55 26.02.2014.pdf
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług dla zadań polegających na: 1) Ocenie stanu technicznego przepustów oraz określenia ich nośności użytkowej; 2) Wykonaniu przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI od I do IX ZAMÓWIENIA dla Część I. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca – Etap I.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Konsultacje społeczne"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Władysława Reymonta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Żeglarska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kalinowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szybikowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Stroma.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Piotrkowska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Floriańska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Zamenhofa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wawel.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Staropogońska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Małe Zagórze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Malinowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana A. G.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, turystyki i sportu pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, turystyki i sportu pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Sosnowiec."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, turystyki i sportu pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik ".Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, turystyki i sportu pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik do Uchwały
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, turystyki i sportu pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sali lekcyjnej w budynku ZSO nr 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pana W. P. z dnia 22 kwietnia 2014 roku o usunięcie naruszenia prawa uchwałą Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 roku ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pana W. P. z dnia 22 kwietnia 2014 roku o usunięcie naruszenia prawa uchwałą Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ..."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pana W. P. z dnia 22 kwietnia 2014 roku o usunięcie naruszenia prawa uchwałą Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 roku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu – II etap.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Sosnowcu na podpisanie na czas nieokreślony, dłuższy niż trzy lata, umowy na korzystanie z gruntów: działka nr 1209, 2480, 2481 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Sosnowcu na podpisanie na czas nieokreślony, dłuższy niż trzy lata, na korzystanie z gruntu: działka nr 24552 obręb Porąbka-Sosnowiec...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Sosnowcu na podpisanie na czas nieokreślony, dłuższy niż trzy lata, umowy na korzystanie z gruntów: działka 1675 – obręb Porąbka ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Sosnowcu na podpisanie na czas nieokreślony, dłuższy niż trzy lata, umowy na korzystanie z gruntu: działka nr 1283, obręb Klimontów ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Sosnowcu na podpisanie na czas nieokreślony, dłuższy niż trzy lata, umowy na korzystanie z gruntów: działka nr 2411, ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych - wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych - wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych - wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca za 2013 rok."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana V).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana V)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana V).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana V).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska – roboty dodatkowe cz. 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I festyn abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 8 maja 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Gen. Wł. Andersa 66 .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza - klasy Z z ul. Wiejską – klasy L (stacją ratownictwa) w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kępa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kępa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. W. Andersa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2014.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T.Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T.Lenartowicza i Wiejskiej."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T.Lenartowicza i Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont toalet w budynku Przedszkola miejskiego Nr 52
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Artykuły promocyjne w prasie dla projektu pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej wraz z sygnalizacją świetlną - część III
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Artykuły promocyjne w prasie dla projektu pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej wraz z sygnalizacją świetlną - część III
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Artykuły promocyjne w prasie dla projektu pn.: Przebudowa ul. Będzińskiej wraz z sygnalizacją świetlną - część III
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Dworska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej przy ul. Kukułek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Sosnowcu - ETAP 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa części pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa części pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa części pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa części pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa części pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor nadzoru
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Modernizację instalacji oczyszczania wody basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu - 2 etap”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "strona tytułowa SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót bud. w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa ciągów komunikacyjnych, dobudowa klatki schodowej i szybu windy os. dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSO nr 2 ul. Czeladzka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
21.05.2014
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Dzikiej 8.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,został wywieszony wykaz nieruchomości dot. przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Rozwojowej/Białej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach przy ul. Lelewela.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/14 Z DNIA 15.04.2014 R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 60/14 z posiedzenia w dniu 15.04.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU ogłasza nabór na stanowisko: referent od dnia 01.04.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komendant Straży Miejskiej w Sosnowcu ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Strażnika Miejskiego - Aplikanta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 856/LI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Regulacyjna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług dla zadań polegających na: 1) Ocenie stanu technicznego przepustów oraz określenia ich nośności użytkowej; 2) Wykonaniu przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług dla zadań polegających na: 1) Ocenie stanu technicznego przepustów oraz określenia ich nośności użytkowej; 2) Wykonaniu przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie wycieczki do Berlina dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro - Remont toalet w budynku Przedszkola Miejskiego nr 51.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont nawierzchni schodów zewnętrznych - Szkoła Podstawowa nr 16
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Artykuły promocyjne w prasie dla projektu pn. Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - część III.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach przy ul. Popiełuszki w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie dwóch systemów retencyjno-rozsączających w postaci skrzynek retencyjno-rozsączających, w Szopienice w Katow. i odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych w Kat. przy ul. Morawa119A
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wiązowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Sobieskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szosowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szeroki Łan- Zimowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Polna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Mościckiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Jedności.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Kordonowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Brzozowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.05.2014
Dotyczy dokumentu: Wybór oferty dot. Usługi polegającej na pełnieniu funkcji eksperta monitorującego realizacje i efekty osiągane w projekcie: Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik postępowania na Wynajem, instalację i kompleksową obsługę przenośnych kabin sanitarnych i kontenerów socjalnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informuja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę artykułów żywnościowych dla COW-ZAF 27.PŻ.6.2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie postępowania na remont schodów w Szkole Podstawowej nr 16.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca W sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ulicy Władysława Reymonta.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca W sprawie przedłużenia dzierżawy na pomieszczenia w budynku położonym przy ulicy Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca W sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ulicy Władysława Reymonta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca W sprawie przedłużenia dzierżawy na pomieszczenia w budynku położonym przy ulicy Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "IDW"
Dotyczy dokumentu: Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umowa"
Dotyczy dokumentu: Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OPZ"
Dotyczy dokumentu: Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – zadanie 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 45/2014 z dnia 19.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WZK"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Korpak Agnieszka - MOPS Sosnowiec - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 45/2014 z dnia 19.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Holewa Monika - Z-ca dyrektora MOPS w Sosnowcu - Upoważnienie do wydawania decyzji."
Dotyczy dokumentu: Kulawiak Wojciech
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Krętej” w Sosnowcu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2014 Z DN. 19.05.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyjaśnienia dotyczące wyborców i spisu wyborców
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyjaśnienia dotyczące wyborców i spisu wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja ws. udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wyborze oferty w postępowaniu na roboty budowlane – remont toalet dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 45/2014 Z DN. 14.04.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2014 z dn. 14.04.2014r."
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 44/2014 Z DN. 17.03.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 44/2014 z dn. 17.03.2014r"
 
19.05.2014
Dotyczy dokumentu: Harmonogram odbioru materiałów wyborczych w dniu 24 maja 2014 roku / sobota /
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca podpisania druków zgłoszeniowych do ZUS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej do spraw wyborów Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej do spraw wyborów Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zalacznik1
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wzór dla wykonawców"
Dotyczy dokumentu: Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w Sosnowcu przy ul. Blachnickiego i Boh. Monte Cassino
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej przy ul. Szreniawskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w Sosnowcu przy ul. Blachnickiego i Boh. Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym na działkach przy ul. Jana Gacka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Morcinka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Sosnowcu przy ul. Pięknej 5.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gen. Karola Świerczewskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oprac. publikacji podsum. projekt pn.: „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do ks zw. z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu" i recenzja publikacji wraz z korektą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oprac. publikacji podsum. projekt pn.: „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do ks zw. z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu" i recenzja publikacji wraz z korektą
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zmiana zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot. zarejestrowanych kandydatów w wyborach do Rady jednostki pomocniczej - Dzielnicy Ostrowy Górnicze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot. zarejestrowanych kandydatów w wyborach do Rady jednostki pomocniczej - Dzielnicy Juliusz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyszukiwarka obwodów głosowania utworzonych w wyborach do Parlmentu Europejskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyszukiwarka zarejestrowanych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.05.2014
Dotyczy dokumentu: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji eksperta monitorującego realizację i efekty osiągane w projekcie: Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gadżetów promocyjnych z chrakterystycznymi elementami Sosnowieca (logo miasta) - część I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: NABÓR na stanowisko urzędnicze - w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SALVE.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul. Plażowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PM Dąbrowy Górniczej wydał decyzję z dnia 03.04.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projektowane centrum usług komercyjnych w Sosnowcu ul. Kukułek/ 11 Listopada.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 20 kV - obręb Słupna w Mysłowicach, obręb Brzęczkowice w Mysłowicach i obręb 0012 Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa i odtworzenie rowów odwadniających wraz z budową nowego przepustu w ul. Sokolskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Wapiennej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w 10-cio letnią dzierżawę grunt o pow. 5000 m2, położony w Sosnowcu przy ul. Narutowicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja instalacji oczyszczania wody basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - II etap. Ogl. nr 144152-2014.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia