Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
28.02.2007
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Przetargi Nieruchomości do menu przedmiotowego
05.02.2007
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miasta menu podmiotowego
Przeniesienie katalogu Oświadczenia Małżonków Radnych Rady Miasta do katalogu Rada Miasta w menu podmiotowym
Dodanie katalogu Oświadczenia Małżonków Radnych Rady Miasta do menu przedmiotowego
02.02.2007
Dodanie podkatalogu Rok 2007 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym
16.01.2007
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadenci 2006-2010 do katalogu Rada Miasta w menu podmiotowym
15.01.2007
Dodanie podkatalogu Rok 2007 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym
08.01.2007
Zmiana danych adresowych
12.12.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2007 do katalogu Podatki w menu przedmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 05.10.2014 do 11.10.2014
 
11.10.2014
Dotyczy dokumentu: Fundacja im. Jana Kiepury złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn: Wydanie płyty sosnowieckiego zespołu ANIMATORS pt. „The Universe”
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości w jedenastu rejonach na terenie miasta Sosnowca – części 1 – 11 – DOTYCZY CZĘŚCI 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2014 roku programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Stalowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 18.09.2014 r
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec przy ul. Południowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty do zam. publ. nr WFZ.271.02.594.2014 na usługi hotelarskie oraz wynajem sali konferencyjnej podczas wizyty partnerów zagranicznych opracowujących projekty (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik oceny formalnej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
10.10.2014
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV Mysłowice Juliusz.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Samotni rodzice z szansą na lepsze życie, warsztatów coachingu grupowego w zakresie rozwoju umiejętności psychospołecznych i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik - Zamieszczanie w prasie (np. magazyn), dystrybuowanej podczas wydarzeń typu: targi, kongresy, konferencje (...) ogłoszenia o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Objazd 4
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM UL. JAGIELLOŃSKA 13 E, 41-200 SOSNOWIEC ogłasza nabór na stanowisko: REFERENT..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup 3 sztuk trofeów szklanych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup 3 sztuk trofeów szklanych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w rejonie ul. Kordonowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: nadania nazwy „Aleksego Bienia” dla nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Kukułek i Kanarków.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Policji"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Straży Miejskiej"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR 2"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej numerem 119 i 120 położonej w Sosnowcu przy ul. Cieśle, obręb Maczki 0008.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi obejmujące wycinkę, pielęgnację drzew i krzewów oraz usługi ogrodnicze i parkowe dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługi obejmujące wycinkę, pielęgnację drzew i krzewów oraz usługi ogrodnicze i parkowe dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługi obejmujące wycinkę, pielęgnację drzew i krzewów oraz usługi ogrodnicze i parkowe dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawy dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Sucha 21. Numer ogłoszenia: 336332 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawy dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Sucha 21. Numer ogłoszenia: 336332 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Instalacja obiektu budowlanego przeznaczonego do segregacji odpadów przewidzianego do realizacji w Sosnowcu przy ul. Radocha 6 dz. nr 5029/1 obręb 11.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.38.2014 z dnia 30 września 2014r dla inwestycji: Budowa Śląskiej Reg. Sieci Szerokopasm. w relacji D.Górnicza - Sławków (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.10.2014
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu odwadniającego na odcinku od ujścia do cieku Kozi Bród, do odcinka zlokalizowanego wzdłuż ul. Srebrnik.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DOSTAWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - ŁAWEK PARKOWYCH BETONOWYCH ORAZ ŻELIWNYCH, ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH I KOSZY ULICZNYCH.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kabla elektroenergetycznego nn(trakcja)/śn (...) przy ulicach Wiejskiej, Hubala – Dobrzańskiego, Szenwalda i Boya – Żeleńskiego
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy Aleksego Bienia dla nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Kukułek i Kanarków na terenie Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 1068 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 9 sierpnia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Północna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz. Prezydenta Miasta Sosnowiec w spr. podania, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców inf. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XXI dla zadania pn. Etap I Modern. infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego-Etap III- budowa ścieżek rowerowych łączących małe węzły
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Część XI. Remotny nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap IV.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi biegłych - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu WIM.271.02.618.2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
08.10.2014
Dotyczy dokumentu: Odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Sosnowcu przy ul. Łukasińskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Juliuszowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, przy ul. Narcyzów 1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe – Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WGN 29/29 Dzierżawy gruntu w celu ekspozycji reklamy na gruntach Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa poza pasem drogowym
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGN 29/29 Dzierżawy gruntu w celu ekspozycji reklamy na gruntach Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa poza pasem drogowym
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 08.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wiosenna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Gen. Grota Roweckiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Część VIII. Przebudowa wejść i wyjść przejścia podziemnego w ciągu ul. Piłsudskiego - skrzyżowanie z Al. Mireckiego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Opłat, Planowania i Analiz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 55/2014 z dnia 22.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 55/2014 z dnia 22.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.22.09.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 55/2014 z dnia 22.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.22.09.2014 r.
 
07.10.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie urządzenia wodnego stanowiącego system rozsączający (...) oraz odprowadzanie do ziemi za pośrednictwem w/w systemu wód opadowych i roztopowych,(...) przy ul. Modrzewiowej 9.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach przy ul. Braci Mieroszewskich i Modrzewiowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza - klasy Z z ul. Wiejską – klasy L.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XVI – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 na Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru budowlanego część II – Usługi nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Gen. W. Andersa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczący dyżurów pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. Wojska Polskiego-Kalinowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn: Cykl odrębnych projektów związanych z filmem i kulturą.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie_maly grant KANA 07102014.doc"
Dotyczy dokumentu: Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn: Cykl odrębnych projektów związanych z filmem i kulturą.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykosz
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wzor oferty- koszenie lak 07102014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykosz
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zamowienie - koszenie lak 07102014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykosz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok."
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości planowanych do przetargu w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 rok.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "141007 ZLA Konsultacje pazdziernik 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania zleconego, związanego z prowadzeniem niektórych obowiązków z zakresu ochrony zabytków sprawowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sosnowca Jackowi Cyganowi.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sosnowca Jackowi Majchrowskiemu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "141006 Uchwala ZLA zmiana statutu - pazdziernik 2014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "141007 Formularz opinii- Uchwala ZLA - pazdziernik 2014.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJI O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, na świadczenie usług obejmujących wykonanie: Renowacji mapy rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, sporządzonej w latach 70-tych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: INFORMACJI O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, na świadczenie usług obejmujących wykonanie: Renowacji mapy rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, sporządzonej w latach 70-tych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING wraz załącznikiem.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę modernizacji systemu eLokal autorstwa firmu COMSTAR IT-CONSULTING wraz załącznikiem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Postanowienie"
Dotyczy dokumentu: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczący dyżurów pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczący dyżurów pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielania zamówienia na dostawę części i akcesoriów komputerowych wraz z załącznikiem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielania zamówienia na dostawę części i akcesoriów komputerowych wraz z załącznikiem.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na modyfikację systemu verReklamy autorstwa firmy MULTIPRO wraz z załącznikiem - wzór oferty.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na modyfikację systemu verReklamy autorstwa firmy MULTIPRO wraz z załącznikiem - wzór oferty.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Jaskiernia Zbigniew
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
06.10.2014
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 06.10.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przyjęcie Szczegółowych Zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konk. na realizację w 2014. zadań publicznych M. Sosnowca w dziedziniie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 15 Uczestików Projektu Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 15 Uczestików Projektu Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonych w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej/ ul. Paderewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa układu drogowego - ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.Usunięcie azbestu i wyborów zawierających azbest (Żłobek Miejski ul. Jagiellońska 13 F) część I, II, III.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 74/2014 Z DN. 23.09.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o wyborze"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 74/2014 Z DN. 23.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczonym na usługę zorganizowania wyjazdu zagranicznego do Włoch dla uczniów i kadry w ramach Projektu PWP „Ubrani w Talent”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 25 WRZEŚNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - sprawozdanie WKS.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "prot61r28082014.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie dzwiekowe sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku.wav"

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia