Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.10.2007
Dodanie katalogu Oświadczenia majątkowe do menu przedmiotowego
Usunięcie katalogu Oświadczenia majątkowe z menu podmiotowego
Usunięcie podkatalogu Kierownictwo Urzędu z katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Kierownictwo Urzędu do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Kierownictwo Urzędu z katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Kierownictwo Urzędu do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Ukrycie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie katalogu Oświadczenia majątkowe do menu przedmiotowego
17.10.2007
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. Rzeźnicza 12 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
27.09.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Statutowa (doraźna) do katalogu 2005 w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.03.2015 do 19.03.2015
 
19.03.2015
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2015r. na terenie miasta Sosnowca nr ogl. 63196-2015.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2015r. na terenie miasta Sosnowca nr ogl. 63196-2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2015r. na terenie miasta Sosnowca nr ogl. 63196-2015.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Informacje dla Komitetów Wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2015r. na terenie miasta Sosnowca nr ogl. 63196-2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2015r. na terenie miasta Sosnowca nr ogl. 63196-2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja teleadresowa Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Katowicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja teleadresowa Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie nr 226"
Dotyczy dokumentu: Informacja teleadresowa Miejskiego Zespołu Wyborczego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Pusta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu bez nazwy oraz na odprowadzanie za ich pośrednictwem do ziemi, wód (...) z projektowanej drogi przy ul. Wańkowicza w Mysłowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w sprawie: określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 4197 obr. 0009, do celów ewidencyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna zadanie pn. II edycja warsztatów Z odwagą startuj w przyszłość.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna zadanie pn. II edycja warsztatów Z odwagą startuj w przyszłość.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna zadanie pn. II edycja warsztatów Z odwagą startuj w przyszłość.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna zadanie pn. II edycja warsztatów Z odwagą startuj w przyszłość.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "KRS"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu. - COW-ZAF 27.PŻ.3.2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wezwanie z dnia 11 marca 2015 roku"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - WGN.271.01.11.2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji deszczowej na działkach przy ul. Legionów, ul. Wawel i ul. Parkowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk defibrylatorów AED, dostawa trzech sztuk szafek służących do przechowywania defibrylatorów oraz przeszkolenie dwudziestu pracowników UM w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Szota Ewa (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bańbuła Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca wraz z ich pielęgnacją.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu dla zadania pn. Rozbudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Waltera – Janke na działkach nr 82/2, 3735/5 obręb 005.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, dotyczącym postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. przy. Kukułek.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, dotyczącym postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Sosnowcu ul. przy. Kukułek.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent M. Katowice zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Sosnowcu przy ul. Kukułek.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Instytut Twórczej Integracji w Sosnowcu złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Hipo i Dogoterapia - wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę licencji na program antywirusowy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Czerwonego Krzyża.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ochrona mienia Gminy Sosnowiec przy ulicy Pułaskiego 6A.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ochrona mienia Gminy Sosnowiec przy ulicy Teatralnej 3.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do 5-cio letniej dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu przy ul. Prusa-Michałowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację w 2015 r. programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
18.03.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 57/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 827/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 57/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 827/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 56/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna obowiązkowego zadania własnego gminy i upoważnienia ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 55/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 54/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 53/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 52/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 51/VIII/2015 z 26.02.2015 r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 50/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Edukacji.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Edukacji.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk defibrylatorów AED, dostawa trzech sztuk szafek służących do przechowywania defibrylatorów oraz przeszkolenie dwudziestu pracowników UM w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk defibrylatorów AED, dostawa trzech sztuk szafek służących do przechowywania defibrylatorów oraz przeszkolenie dwudziestu pracowników UM w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk defibrylatorów AED, dostawa trzech sztuk szafek służących do przechowywania defibrylatorów oraz przeszkolenie dwudziestu pracowników UM w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk defibrylatorów AED, dostawa trzech sztuk szafek służących do przechowywania defibrylatorów oraz przeszkolenie dwudziestu pracowników UM w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu” – Etap II – dobudowa odcinka kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Informacja małym grancie - Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja małym grancie - Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Informacja małym grancie - Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Informacja małym grancie - Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "KRS_Oferenta 18032015 mg.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. sportowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 49/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 48/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1039/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.06.2014 roku w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 47/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 1113/LXIV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23.10. 2014r. w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla jednego drzewa....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 46/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 46/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 45/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 44/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Sosnowcu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 43/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości....
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 42/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych pawilonem....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 43/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości....
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "43 zabudowanej garażami ul Kalinowa"
Dotyczy dokumentu: Dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi. nr ogl. 56090-2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do protokołu 6/2015"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 03.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 03.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 03.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 4 03.03.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 29.01.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 10.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 6 10.03.2015.pdf"
 
17.03.2015
Dotyczy dokumentu: II edycja Konkursu fotograficznego pn. "Aktywny Senior za Obiektywem" złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania odpadów papierowych przy ul. Kosynierów 30A w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Międzynarodowy stacjonarny plener malarski z udziałem artystów plastyków z Idar Oberstein.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu - ul. 3 Maja - Poczta.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 827/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 24.06.2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" "A to Polska właśnie" złożony przez Komandoria Zagłębiowska Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława z siedzibą w Będzinie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 41/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej pawilonem...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 39/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 38/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 38/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 38/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 37/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, z dróg wewnętrznych dojazdowych (...) do projektowanego Zakładu Przerobu Odpadów Wydob CTL Haldex S.A. przy ul.Długiej, Grenadierów i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie audytu energetycznego - kontrolnego, po pierwszym roku funkcjonowania dla zad. pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej na działkach nr 1718, 1716/2 obręb Zagórze przy ul. Sezamkowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej na działkach nr 1718, 1716/2 obręb Zagórze przy ul. Sezamkowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Opis"
Dotyczy dokumentu: Najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kalinowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_6_dotacje_26_02_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_5_majątkowe_jednoroczne_26_02_2015.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_4_WYDATKI_przeniesienia_26_02_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_3_przychody_26_02_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_2_wydatki_26_02_2015"
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 363 mkw. oznaczonej geodezyjnie nr 6530,obręb 0010 Sosnowiec, przy ul. Lipowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki od nr 1 do nr 6"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 36/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2 "
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 35/VIII/2015 z dnia 26.02.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana I/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA_WPF_luty_2015.rtf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę oprogramowania AutoCAD LT WOP.271.02.64.2015-9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę oprogramowania AutoCAD LT WOP.271.02.64.2015-9.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DN. 23.02.2015R.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik do Protokołu Nr 3/2015 w dn. 23.02.2015r.
 
16.03.2015
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Huragan - Finał XVII Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym o Puchar Miasta Sosnowca dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Huragan przy SP 45 w Sosnowcu - Pierwszy Krok Pływacki 2015.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uczniowski Klub Sportowy Huragan - Finał XXIII Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym - memoriał B.Pukieta.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu - Wycieczki edukacyjno-integracyjne.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU W ŻŁOBKU MIEJSKIM W SOSNOWCU.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbył się ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. geod. jako działka nr 2897/2 o pow. 880 mkw., obręb Porąbka położonej w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport w sprawie: nadania nazwy „Rondo im. Czesława Uznańskiego” dla ronda u zbiegu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Józefa Mireckiego, Stara.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Protokół
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Protokół
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy WAKACYJNE GRILLOWANIE
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 12.03.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 25.02.2015R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 25.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki:"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 25.02.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 25.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załaczniki :"
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sosnowcu przy ul. Porębskiej, Hubala – Dobrzańskiego i Kleeberga.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienia o wyborze wykonawcy na usługę organizacji dnia sportowo-krajoznawczego dla uczestników projektu #4 Future (zam. nr WFZ.271.02.162.2015).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul Wawel 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 16 placówek oświatowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) z terenu gminy Sosnowiec o właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Do wykonawców"
Dotyczy dokumentu: Odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) z terenu gminy Sosnowiec o właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) z terenu gminy Sosnowiec o właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po zmianach"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DN. 23.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 3/2015 w dn. 23.02.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DN. 23.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 3/2015 w dn. 23.02.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DN. 23.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 3/2015 w dn. 23.02.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z DN. 24.02.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 5/2015 w dn. 24.02.2015r."
 
14.03.2015
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach przy ul. Jagiellońskiej i Ostrogórskiej obręb 0011 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny ograniczona sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec przy ul. Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
13.03.2015
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach przy ul. Kierocińskiej, ul. Regulacyjnej, ul. Sobieskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1587, 1591, 6867, 6884 obręb 10 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 47, ul. Juliusza Słowackiego 54, 56, 58 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach nr 1540, 1536, 1537, 1530, 1529, 1952, 1951, 1946 obręb 0011 przy ul. Legionów w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Część I. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług w zakresie projektowania stron www.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek nr 5405 i 5408 obręb 0009 do celów ewidencyjnych przy ul. Średnia 8.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Skautów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów....
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów....
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "15.03.11 - zm. Planu wyd.2015 - alkohol - tabela.doc"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów....
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do projektu uchwały "
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta Sosnowca przez miejskie jednostki pomocnicze – Radę Dzielnicy „Południe”, Radę Dzielnicy „Maczki”, Radę Dzielnicy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt ws zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadań ujętych w Budżecie Obywatelskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Litewka Łukasz (SLD)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wnuk Kamil (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Olko Wanda (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowanym jako restauracja-kawiarnia położonej w Sosnowcu przy ul. 3-go Maja 39.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Adama Śliwki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi. nr ogl. 56090-2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi. nr ogl. 56090-2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Gdańska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacje dotyczące szkoleń"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacje dotyczące szkoleń
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr VII/2015 sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku"
Dotyczy dokumentu: VIII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 lutego 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik audio nagrania sesji IV czesc"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 13.01.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 13.01.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "KGKiK 13.01.2015 bip.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "KGKiK 18.02.2015 bip.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik nagranie audio KGKiK 18.02.2015 całe.mp3
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 21.01.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 21.01.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z DNIA 24.02.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z DNIA 24.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 4 18.02. 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "4 KGKiK 18.02.2015 całe.mp3" na "nagranie audio KGKiK 18.02.2015 całe.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 4/2015 Z DNIA 18.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "4 KGKiK 18.02.2015 całe.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z DNIA 24.02.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia