Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.05.2006
Dodanie katalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 do menu przedmiotowego
27.02.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2006 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym
24.02.2006
Dodanie podkatalogu MOPS - Praca do katalogu Praca - jednostki podległe w menu przedmiotowym
20.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miasta menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Statut Miasta do katalogu Urząd Miasta w menu podmiotowym
07.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Usunięcie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z menu przedmiotowego
06.02.2006
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
02.02.2006
Zmiana nazwy katalogu WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D" w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D)

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 09.08.2014 do 15.08.2014
 
14.08.2014
Dotyczy dokumentu: Usługa ochrony mienia Gminy Sosnowiec w postaci budynku trzykondygnacyjnego wraz z otaczającym go terenem przy ul. Narcyzów 1
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Usługa ochrony mienia Gminy Sosnowiec w postaci budynku trzykondygnacyjnego wraz z otaczającym go terenem przy ul. Teatralnej 3
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wybór oferty najkorzystniejszej - zakup artykułów promocyjnych na potrzeby SCOP
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną na części działki przy ul. Żeromskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączeniami gazu do budynków jednorodzinnych na działkach przy ul. Limbowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. Plonów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. 3 Maja/Skautów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Koszalińskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kilińskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Białej Przemszy.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kościelna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Brunona Jasieńskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup urządzenia do waty cukrowej na potrzeby imprez i pikników organizowanych przez sosowieckie organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przygotowanie i dostarczenie posiłku na potrzeby organizowanych imprez pn.: Spotkanie Integracyjne z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi oraz Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO roku 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "IDW"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "umowa"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OPZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki - wersja edytowalna"
Dotyczy dokumentu: Zakup urządzenia do waty cukrowej na potrzeby imprez i pikników organizowanych przez sosowieckie organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Sosnowca wydał decyzję dotyczącą przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o zatwierdzeniu proj. budowlanego(...) - Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu...
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowych budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonych w Sosnowcu przy ul. 3 Maja przeznaczonych do sprzedaży...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Towarowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Górka Aneta - MOPS Sosnowiec"
 
13.08.2014
Dotyczy dokumentu: Przygotowanie i dostarczenie posiłku na potrzeby organizowanych imprez pn.: Spotkanie Integracyjne z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi oraz Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO roku 2013
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy - ul. Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.08.2014
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumetnacji projektowej dot zadania pn. Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego - ETAP II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy al. Zwycięstwa 27
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Weryfikacja granic i obszaru Aglomeracji Sosnowiec wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/35/23/2013 z dnia 22-04-2013r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Artykuły informacyjne i promocyjne część VI - dostawa gadżetów z elementami Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji społecznych w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji społecznych w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokoły z otwarcia urn"
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji społecznych w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokoły z otwarcia urn
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji społecznych w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji społecznych w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 65 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Raport z konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji kampanii społecznych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dot. zwrotu działki przy ul. Kukułek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – CZĘŚĆ IV, usługi dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XVI – Opracowanie dok. projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu na Centrum Psychologii i Leczenia Uzależnień.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ośrodki – 7 ośrodków.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XVI – Opracowanie dok. projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu na Centrum Psychologii i Leczenia Uzależnień.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ośrodki – 7 ośrodków.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru budowlanego część II – Usługi nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru budowlanego część II – Usługi nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych obejmujących awaryjną naprawę zarwanego odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w rejonie budynku nr 79 przy ulicy Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obsługa nagłośnienia podczas imprezy plenerowej Integracyjne spotkanie z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach przy ul. Długosza w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Termomodernizacja obiektów na potrzeby pomieszczeń wystawienniczo – warsztatowych (dawny Pałac Ślubów)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.08.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Wynajęcie serwera na okres jednego roku wraz z certyfikatem bezpieczeństwa
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie wykazów zmian gruntowych do celów wieczystoksięgowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie ścianki wystawienniczej typu 3x3 o profilu łukowym.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zamieszczenie w prasie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Usuwanie pojazdów o d.m.c. do 3,5t, w tym: rower lub motorower, motocykl z dróg na terenie Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonych w Sosnowcu przy ul. 3 Maja przeznaczonych do sprzedaży...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont fontanny w Parku im. Wandy Malczewskiej w Sosnowcu - Klimontowie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont fontanny w Parku im. Wandy Malczewskiej w Sosnowcu - Klimontowie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Dostawa dwóch czołowych ładowarek kołowych dla Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie artykułów promocyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych obejmujących awaryjną naprawę zarwanego odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w rejonie budynku nr 79 przy ulicy Wyspiańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla potrzeb realizacji projektu "Samotni rodzice z szansą na lepsze życie"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zamówienie pakietu kampanii "Przeciw pijanym kierowcom"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.08.2014
Dotyczy dokumentu: Dostawa produktów farmaceutycznych dla wychowanków Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roczna subskrypcja oprogramowania Bentley SELECT.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
09.08.2014
Dotyczy dokumentu: Usługi hostingowe dla stron www. Wynajęcie serwera na okres jednego roku wraz z certyfikatami bezpieczeństwa - UNIEWAŻNIENIE.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowy stacji transformatorowej kontenerowej na działce nr 734 obręb 0009 przy ul. Schönów w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa przedszkola modułowego z oddziałem żłobka wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 8, 11, 12, 14, 15 obręb 0009 przy ul. Plac Medyków 1 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa istniejących parkingów, budowa wiaty o powierzchni 2000 m2 w Sosnowcu przy Placu Medyków.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Braci Mieroszewskich.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Głównej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Popiełuszki. (dwa ogłoszenia)
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Generała Waltera Janke.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Śliwki.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Klonowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz urządzeń rozdzielczych i oświetleniowych dla oświetlenia boiska...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część V - druk materiałów promocyjnych do Programu Aktywny senior 60+ i Programu Miej Więcej - unieważnienie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia