Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
26.09.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu 2004 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 2007 do katalogu Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 2006 do katalogu Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 2005 do katalogu Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 2004 do katalogu Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
10.09.2007
Dodanie podkatalogu Wybory 2007 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
03.09.2007
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadenci 2006-2010 w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2006-2010)
Zmiana nazwy katalogu Ogloszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Ogłoszenia i obwieszczenia)
Dodanie podkatalogu Kontrole wewnętrzne do katalogu Kontrole w menu przedmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 31.01.2015 do 06.02.2015
 
06.02.2015
Dotyczy dokumentu: Przetarg żywność COW-ZAF27.PŻ.1.2015
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Banacha.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Nowakowskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 3 Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Stalowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
05.02.2015
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa chemii gospodarczej, worków foliowych oraz papierowych środków czystości celem utrzymania czystości i higieny w budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach obręb 11 przy ul. Kierocińskiej, ul. Regulacyjnej, ul. Sobieskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach przy ul. Jagiellońskiej 1,2,4,7,6,9,11,13,14,29 i Ostrogórskiej 23, 27, 25, 29, 31, 33, 35, 37 obręb 0011w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 6886 obr. 0009
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek nr 6378,6379,6380,6381,6382,6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6702,6703, obr. 0009
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referent w Przedszkolu Miejskim Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w SOSNOWCU.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o licytacji ruchomości w dniu 10.02.2015 o godz.09:00 w sali nr 319 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ( II piętro) Al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Limbowej na działkach nr 1099/3, 1100/1, 1052, 1100/17 obręb 005.”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Limbowej na działkach nr 1099/3, 1100/1, 1052, 1100/17 obręb 005.”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Popiełuszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Nowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Upadowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Nowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Kasprzaka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Wróblewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Wróblewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Wróblewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Wróblewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 03.02.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 03.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "NAGRANIE AUDIO "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 03.02.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Wróblewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 07.01.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z DNIA 03.02.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 3 03.02. 2015.mdi"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Śliwki.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Śliwki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz zweryfikowanych w drodze oceny formalnej ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A B C D E
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A B C D E
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A B C D E
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik odpowiedź na pytanie dot.specyfikacji (1).pdf
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A B C D E
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie dot.specyfikacji (1).pdf"
Dotyczy dokumentu: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zadanie A B C D E
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, Modernizacja bazy dydaktycznej CKZiU, ul.Kilińskiego 25 oraz Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego CKZiU ul.G.Roweckiego 64.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bubel Sabina - Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo wychowawczy nr 4"
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - sprawozdanie Przewodniczącej z dzialanosci Rady Dzielnicy Ostrowy Gornicze w Sosnowcu.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
04.02.2015
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko naczelnika Wydziału ds. Zamówień Publicznych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci cieplnej na działkach nr 1540, 1536, 1537, 1530, 1529, 1952, 1951, 1946 obręb 0011 przy ul. Legionów w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Nowej na działkach nr 62/1 i 280/5 obręb Kazimierz w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnika gospodarczego, konserwatora, sprzątaczki (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, przy ul. Towarowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 3842, nr 3845 obręb 0012 przy ul. Starowiejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 3842, nr 3845 obręb 0012 przy ul. Starowiejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 3842, nr 3845 obręb 0012 przy ul. Starowiejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie 87/2015 w/s powołania Komisji ds. wyboru ofert na realizację w 2015 roku programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przez jednostki organizacyjne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Henryk Mantura- Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów - odwołanie" na "Mantura Henryk - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów - odwołanie"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Sławomir Swięch - Dyrektor Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - zakończenie pracy" na "Swięch Sławomir - Dyrektor Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - zakończenie pracy"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Aneta Kawka - Szpital Miejski Sp. z o.o. Członek Zarządu - odwołanie" na "Kawka Aneta - Szpital Miejski Sp. z o.o. Członek Zarządu - odwołanie"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Henryk Mantura- Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów - odwołanie"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sławomir Swięch - Dyrektor Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - zakończenie pracy"
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Aneta Kawka - Szpital Miejski Sp. z o.o. Członek Zarządu - odwołanie"
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyniku„ Druk materiałów promocyjnych część I” WRP.271.01.01.2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.02.2015
Dotyczy dokumentu: Konkurs ofert na realizację w 2015 roku programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przez podmioty, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym (...).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie w sprawie podjęcia przez Gminę Sosnowiec współpracy z zespołem biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "oświata I pólrocze 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25i samorządności PÓŁROCZE 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plan komisja bezpieczeństwa 2015 I.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25gPlan pracy na I półrocze 2015 KGKiK.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25e Plan pracy komisja zdrowia I półrocze 2015r. po.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25d I PÓŁROCZE 2015 Komisja Kultury Sportu i Rekreacji.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25c plan k.rozwoju 2015 I.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25b PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ-I półrocze 2015r.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 25/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "25aPLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ-I półrocze 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 24/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 24/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 24/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do uchwały nr 24/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. "
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 23/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał.3 objaśnienia WPF 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał.1 WPF_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 22/VII /2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał. 2 WPW 2015.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 21/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie górniczych protestów ze stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 21/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie górniczych protestów ze stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 19/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 20/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów(...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 20/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów(...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 20/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 20/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów(...)
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do uchwały nr 19/VI/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. " na "Załącznik do uchwały nr 20/VI/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. "
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 20/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PLAN WIELOLETNI NA LATA 2015-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 18/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 18/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 18/VI/2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do uchwały nr 18/VI/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. "
Dotyczy dokumentu: uchwała nr 17/V/2015 z 12.01.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "informacje__dot._szkolen_2015.xls" na "Szkolenia"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacje__dot._szkolen_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacje dotyczące szkoleń 2015
Dotyczy dokumentu: VI sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 22 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr VI/2015 z VI sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu"
Dotyczy dokumentu: V sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 12 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr V/2015 z V sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu"
Dotyczy dokumentu: IV sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 18 grudnia 2014 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr IV/2014 z IV sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu"
Dotyczy dokumentu: III sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 15 grudnia 2014 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr III/2014 z III sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r., zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r., zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r., zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r., zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 1/2014 Z DNIA 15.12.2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 1/2014 Z DNIA 15.12.2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 1 15.12.2014.mdi"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 09.01.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 1/2014 Z DNIA 15.12.2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 09.01.2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "2 KKSiR 09.01.2015.mp3" na "NAGRANIE AUDIO KKSiR 09.01.2015.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 09.01.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 09.01.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "2 KKSiR 09.01.2015.mp3"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 2/2015 Z DNIA 09.01.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 2 09.01.2015.pdf.mdi"
Dotyczy dokumentu: WGN 19/19 WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU KOMUNALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES DO 5 MIESIĘCY ORAZ NA OKRES DO 1 ROKU, O POW. DO 6 m2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WGN 19/19 WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU KOMUNALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES DO 5 MIESIĘCY ORAZ NA OKRES DO 1 ROKU, O POW. DO 6 m2
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WGN 19/19 WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU KOMUNALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES DO 5 MIESIĘCY ORAZ NA OKRES DO 1 ROKU, O POW. DO 6 m2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGN 19/19 WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU KOMUNALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES DO 5 MIESIĘCY ORAZ NA OKRES DO 1 ROKU, O POW. DO 6 m2
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: WGN 19/19 WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU KOMUNALNEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES DO 5 MIESIĘCY ORAZ NA OKRES DO 1 ROKU, O POW. DO 6 m2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGN 14/14 Zawarcie umowy dzierżawy w ramach kontynuacji (przedłużenie umowy dzierżawy)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WGN 14/14 Zawarcie umowy dzierżawy w ramach kontynuacji (przedłużenie umowy dzierżawy)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie_i_wyjasnienie_do_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych (WOP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych (WOP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Ramowe wystąpienie Prezydenta Miasta - Kierunki_Rozwoju_Miasta.pdf"
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Ramowe wystąpienie - Budżet 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia-świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu,ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu kart zgonu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia-świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu,ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu kart zgonu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
 
02.02.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia-świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu,ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu kart zgonu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarzadzenie_Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015r..doc"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa do Zarzadzenia Nr 49.jpg"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa do Zarzadzenia Nr 49.jpg
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa do Zarzadzenia Nr 49.jpg"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa do zarz 1088
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 49 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie 1088
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - prezentacja BUDZET 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona_tytulowa.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ REJONY 02.02.2015.doc"
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę, ul. Wiosna Ludów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Szota Ewa (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie w sprawie „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. M. Kolbe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 13 LISTOPADA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol z LXV sesji"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie_konsultacji.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz_do_konsultacji_spolecznych.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie_konsultacji.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz_do_konsultacji_spolecznych.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie_konsultacji.doc"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz_do_konsultacji_spolecznych.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie_konsultacji.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz_do_konsultacji_spolecznych.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik_do_uchwaly.pdf"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych,transportu nieczystości ciekłych,usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych,transportu nieczystości ciekłych,usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych,transportu nieczystości ciekłych,usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie konsultacje spoleczne.doc"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych,transportu nieczystości ciekłych,usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "formularz_do_konsultacji_spolecznych.doc"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogloszenie konsultacje spoleczne.doc"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt_uchwaly_w_sprawie_odbierania_odpadow_komunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacje dotyczące szkoleń 2015"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik szkolenia 2015
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "szkolenia 2015"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacje o szkoleniach 2015
Dotyczy dokumentu: VII sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kolonia Wągródka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: DYREKTOR Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu ul.Partyzantów 10a ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektor nadzoru.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
01.02.2015
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3155 obręb 0012 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa i uruchomienie linii automatycznej do kataforezy na dz. nr 1739 w Sosnowcu przy ul. Plonów 24 w istniejących obiektach budowlanych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w relacji Dąbrowa Gornicza Sławków dla brakującego odcinka sieci (...) - Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.38.2014 z 31 grudnia 2014r.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Inwestycyjnej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie dotyczące rozgraniczenia działki 3536 obr. 0011.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 2900 obr. 0009 .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 1464/4 obr. 0003.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie dotyczące podziału działki 3238/2 obr. 0012
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KKA_SOSNOWIEC_MIEROSZEWSKI2 w postaci wieży strunobetonowej z systemem anten,
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. księgowości" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia