Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
31.08.2005
Zmiana nazwy katalogu Wyniki Postępowań w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wyniki zamówień publicznych i przetargów)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Kontrole do menu przedmiotowego
30.08.2005
Zmiana nazwy katalogu Meldunki w menu przedmiotowym (nowa nazwa Ewidencja mieszkańców)
22.08.2005
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. Modrzejowska 32 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. S. Małachowskiego 3 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul. I. Mościckiego 14 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Budynek - ul.I. Mościckiego 14 z katalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek - ul.I. Mościckiego 14 do katalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Budynek główny - Aleja Zwycięstwa 20 do katalogu Wydziały Urzędu w menu podmiotowym

«      ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 30.01.2014 do 05.02.2014
 
05.02.2014
Dotyczy dokumentu: Statystyki OSK
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Cz. 1"
Dotyczy dokumentu: Statystyki OSK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawę dla Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie nowego, 14-to-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2013, 2014r. przystosowanego do przewozu os. z niepełnosprawnością (na wózku)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Dni Sosnowca 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 2"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 2"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Warneńczyka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szczecińska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POD EKSPOZYCJĘ REKLAMY przy ul. Szpitalna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wspólna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 42/2014 Z DN. 20.01.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Starowiejska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Sosnowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Rybna-Będzińska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Dybowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Potasińskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wiosenna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Mościckiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz "
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zarządzenia - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 3-go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zarządzenia - Formularz "
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w zakresie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, zostanie wywieszone na okres 21 dni, wykaz nieruchomości dot. działek przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zawodzie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej ,poł.w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do 10-cio letniej dzierżawy nieruchomość niezabudowaną przy ul. Narutowicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Kieleckiej (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Kieleckiej (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zostanie wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości dot. działek przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Frankiewicza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia"
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zasady dotyczące zezwolenia "
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Wniosek o wydanie zezwolenia"
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie o spełnieniu wymogów lokalowych"
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie o numerach REGON i NIP."
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oswiadczenie_o_spelnieniu_wymogow_lokalowych.pdf
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oswiadczenie_o_numerach_REGON_NIP.pdf
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek_o_wydanie_zezwolenia.pdf
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zasady_dotyczace_zezwolenia.pdf
Dotyczy dokumentu: Procedura dotycząca uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oswiadczenie_dot_ zakazu_wykonywania_dzialalnosci.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 908/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 5/I/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 grudnia 2010 roku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - wyniki imiennych glosowan.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - opinie RIO.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - opinie komisji do budzetu.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - opinie komisji do WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - prezentacja Budzetu Miasta Sosnowca na 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - wydarzenia miedzysesyjne z WKS.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - wydarzenia miedzysesyjne z WKF.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 907/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki oceny formalnej ofert na konkurs ofert na realizację w 2014 roku projektów w zakresie wsparcia integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 906/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 905/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego im.Roberta Schumana w Sosnowcu, ul.Gwiezdna 2 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 904/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia Miasta Sosnowiec do realizacji projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów CKZiU w Sosnowcu szansą na lepszy start”...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 903/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury Sosnowcu, w nowym brzmieniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 902/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 444/XXXII/97 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.01.1997r. w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony dla Miasta ...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 902/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 444/XXXII/97 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 902/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 444/XXXII/97 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.01.1997r. w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony dla Miasta ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 901/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego przy ul.Lipowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 900/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Kapturka” dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 899/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 21 stycznia 2014 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
04.02.2014
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem ieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Ciepłej 7.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I)."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 898/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 898/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 898/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 898/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 898/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 898/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana I).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I)."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 897/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 897/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana I).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 896/LIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Organizacja imprezy Dni Sosnowca 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 886/LII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Polityki Gospodarczej (WPG)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa wyposażenia dla potrzeb ZSS Nr 4 – Część I w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodu polisensorycznego przy ZSS Nr 4 etap I” - unieważnienie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach projektu PWP „Ubrani w Talent” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Gmina Sosnowiec podejmie współpracę z zespołem biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
03.02.2014
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gołębiowska Katarzyna - MOPS Sosnowiec - Rozpoczęcie wydawania decyzji administracyjnych"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 roku projektów w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Konkurs - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 roku projektów w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, do przewozu 17 osób niepełnosprawnych w tym 1 os. na wózku inwalidzkim (...) nr ogl. w BZP nr 26006-2014.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Szota Ewa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony wykaz nieruchomości, dot. działki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
 
02.02.2014
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Towarowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
01.02.2014
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17 PM Sosnowca z dnia 14.01.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o konkursie na realizację w 2014 roku programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
31.01.2014
Dotyczy dokumentu: Autorski występ Zespołu w Składzie w ramach imprezy pn. Rodzinne Kolędowanie 2014
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup i dostawa autobusu z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicy Wagowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w trybie bezprzet.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę cateringową w ramach projektu PWP "Ubrani w Talent".
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konkurs na realizację w 2014r. projektów w zakresie wsparcia integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek instytucja
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek osoba
Dotyczy dokumentu: Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Regulamin Kapituły
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/2014 Z DN. 28.01.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społ. zw. z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowie hali magazynowej przy ul. Kosynierów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały RM w Sosnowcu w sprawie: nadania nazwy „Kapturka" dla drogi leżącej na obszarze dzielnicy Maczki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jaworzno
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za IV kwartały 2013 roku.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za IV kwartały 2013 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za IV kwartały 2013 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Badanie cenowe rynku w sprawie artykułów promujących w prasie lokalnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. 11- go listopada Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Długiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Kresowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Lelewela.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Wagowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Długosza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I przeznaczonych do przekazania w wieczyste użytkowanie przy ul. Wojska Polskiego / Stacherskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY przy ul. Piwnika Ponurego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
30.01.2014
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Druk materiałów poligraficznych niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych w 2014 r. na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Suchej 21
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Zdrojowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu ubojni drobiu w Dąbrowie Górniczej na zakład przetwórstwa mięsnego”, realizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Głównej 91.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Janowskiego - Kombajnistów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uchwala"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WASILEWSKIEGO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia