Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
06.02.2006
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
02.02.2006
Zmiana nazwy katalogu WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D" w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D)
Zmiana nazwy katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i ̶ w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D")
Dodanie katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i „D” do menu przedmiotowego
24.01.2006
Zmiana nazwy katalogu Moja sprawa w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wnioski do pobrania)
11.01.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2006 do katalogu Zarządzenia w menu przedmiotowym
14.12.2005
Dodanie podkatalogu Podatki do katalogu Prawo Lokalne w menu przedmiotowym
13.12.2005
Usunięcie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych z katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wab 09/09 Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych do katalogu Architektura i budownictwo w menu przedmiotowym
07.12.2005
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz inne informacje)

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.06.2014 do 21.06.2014
 
21.06.2014
Dotyczy dokumentu: Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei 56.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ocenia zagrożenia deformacjami powierzchni terenu, uzdatnieniu podłoża oraz ocenie efektów uzdatnienia podłoża terenu zapadliska na działce nr 316/1 ob. 0012 Sosnowiec przy ul. Kalinowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Górna.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, ul. Zwycięstwa 20, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchom. niezabudowanej przy ul. Lenartowicza
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
20.06.2014
Dotyczy dokumentu: Izolacja cieplna budynku szkolnego części gimnazjum przy ZSO nr 10
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zużytych słupach trakcyjno-oświetleniowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Nabór na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Głównej na działce nr 1084/2 obręb Kazimierz Górniczy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Podjazdowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Plażowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Żeglarska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik8"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik7"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik6"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik5"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik4"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik3"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik2"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik1"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier Kontraktu dla zadania „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla ..."
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 72/2014 w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Opel Combo Essentia Tour 1,4 o nr rej. SO 78606 - rok produkcji 2006, przebieg ok 323 709 km., samochód.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul.Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul.Radosnej, zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul.Kordonowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.06.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynku Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie parków na terenie miasta Sosnowca – części 2 – 4” (dotyczy części 3)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca – Zadanie I i II”
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane- malowanie sali gimnastycznej, szatni wraz z węzłem sanitarnym i sal dydaktycznych w budynku ZSEiI ul. Jagiellońska 13 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT KORYTARZA I PORTIERNI NA PARTERZE w budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sosnowcu przy ul. Ciepłej 7.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu ruchomego i stacjonarnego do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: P r e z y d e n t M i a s t a S o s n o w c a ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz ich rodziny z terenu miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zmiana tresci SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "odpowiedzi i zmiana tresci SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zapytania do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Do wszystkich wykonawców - Informacja"
Dotyczy dokumentu: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 12.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 12.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: Publikacja banerów internetowych dotyczących informacji o zamiarze sprzedaży terenów inwestycyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Etap I dla opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego -Etap II - budowa i rozbudowa...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH budynku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z kons. w spr.projektu uchwały RM w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach programu wspierania finansowego gmin w zak. dożywiania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont korytarza i portierni na parterze w budynku II LO im. E. Plater
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont sanitariatów - III etap - na parterze ZSO nr 14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynajem pojazdów przeznaczonych do przewozu osób wraz z kierowcą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie - sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Ford Transit
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Roboty dekarsko- blacharskie; wymiana rynien z zabudową gzymsów w ZSO nr 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnomocnik GAZ – SYSTEM S.A. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejście w teren celem realizacji inwestycji pod nazwą: „remont gazociągu Tworzeń – Szopienice”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
17.06.2014
Dotyczy dokumentu: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca Informuje że , odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł.w Sosnowcu przy ul.Towarowej i ustny ograniczony ul. Lenartowicza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych pod względem formalnych, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia polegająca na montażu nowych maszyn oraz urządzeń laborat. do testów laboratoryjnych wewnątrz istniejącej hali należącej do zakładu Bitron Poland.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa przedszkola modułowego z oddziałem żłobka wraz z infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. Plac Medyków 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze Katowice Kraków, odcinek Jaworzno Szczakowa - granica Województwa śląskiego i małopolskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Południowej
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Józefowskiej (dwa ogłoszenia).
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. 11- go listopada Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. 11- go listopada Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana pionów i podejść instalacji wod-kan, wymiana grzejników c.o. wraz z podejściami (...) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie w prasie (zasięg krajowy - o charakterze inwestycyjnym, biznesowym, gospodarczym, związanym z rynkiem nieruchomości) o zamiarze sprzedaż terenów inwestycyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa instalacji elektrowni solarnej w oparciu o panele fotowoltaiczne w Sosnowcu przy ul. Wodociągi 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach przy ul. Wyspiańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączami kablowymi na działkach przy ul. Jana Gacka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączami kablowymi na działkach przy ul. Jana Gacka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Łukasińskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Smutnej, zabudowanej garażami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Str tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zal 7- Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia 17062014 ma.doc"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Projektu pn. „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług dla zadań polegających na ocenie stanu technicznego przepustów oraz określenia ich nośności użytkowej i wykonaniu przeglądów podstawowych stanu techn. obiektów mostowych i budowlanych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie obejmujące: Kompleksową usługę utrzymania miejskich placów zabaw na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa dachu z dociepleniem na segmencie frontowym budynku Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa dachu z dociepleniem na segmencie frontowym budynku Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa dachu z dociepleniem na segmencie frontowym budynku Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wymiana drewnianych okien i drzwi na okna i drzwi PVC oraz ALU w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/2014 Z DNIA 04.06.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia KGKiK 04.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/2014 Z DNIA 04.06.2014r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/2014 Z DNIA 04.06.2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 61/2014 Z DNIA 21.05.2014r..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 46/2014 Z DN. 19.05.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 46/2014 z dn. 19.05.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/2014 Z DNIA 16.04.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/2014 Z DNIA 16.04.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 60 16.04. 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/2014 Z DNIA 16.04.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 60/2014 Z DNIA 16.04.2014R.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik protokół 60 16.04. 2014.pdf
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów biurowych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ I.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów biurowych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ I.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
16.06.2014
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki konkursu ofert adresowanego do fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w 2014r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. administracyjno-rozliczeniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów biurowych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ I.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów biurowych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ I.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Str. tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów biurowych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ I.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. administracyjno-rozliczeniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec - unieważnienie..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu (...) Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ IV.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup artykułów promocyjnych dla potrzeb Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu (...) Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – CZĘŚĆ IV.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 12.06.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 22.05.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 47/2014 z dn. 22.05.2014r."
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie oceny i sporządzenie dokumentu zawierającego „Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie oceny i sporządzenie dokumentu zawierającego „Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM ZAMOWIENIA 16062014.doc"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie oceny i sporządzenie dokumentu zawierającego „Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umowa na SOOS dla Strategii 16062014.doc"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie oceny i sporządzenie dokumentu zawierającego „Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na roboty budowlane – przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postepowanie o udzieleniu zamówienia na wymianę okien w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Postepowanie o udzieleniu zamówienia na wymianę okien w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont sanitariatów uczniowskich – kontynuacja w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont sanitariatów uczniowskich – kontynuacja w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Unieważnienie - Remont sanitariatów uczniowskich – kontynuacja w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kopalniana.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Niepodległości.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 24 KWIETNIA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik prezentacja PSSE - OCENA 2013.pdf"
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
 
15.06.2014
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wynik postepowania w sprawie przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. gen. Wł. Andersa 66.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik - Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 4.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI od I do IX ZAMÓWIENIA dla Część I. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca – Etap I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Władysława Reymonta.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Żeglarska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kalinowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Szybikowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Stroma.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Piotrkowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Klimontowska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Floriańska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Zamenhofa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wawel.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Staropogońska.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Małe Zagórze.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Malinowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Malowanie sali gimnastycznej, szatni wraz z węzłem sanitarnym i sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont sanitariatów uczniowskich - kontynuacja w budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Gwiezdnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia