Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
02.11.2007
Zmiana nazwy katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przetargi)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Nieruchomości Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Komunikaty do katalogu Nieruchomości w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Dzierżawy do katalogu Nieruchomości w menu przedmiotowym
Zmiana nazwy katalogu Przetargi i dzierżawy nieruchomości w menu przedmiotowym (nowa nazwa Nieruchomości)
30.10.2007
Zmiana nazwy katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przetargi i dzierżawy nieruchomości)
29.10.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Statutowa (doraźna) do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego (doraźna) do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska do katalogu 2006 w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.07.2015 do 31.07.2015
 
31.07.2015
Dotyczy dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych przy ulicy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 151/XIV/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.644 z 24.06.15 ws. powołania zespołu ds. opiniowania wniosków o stypendia sportowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.643 z 24.06.15 ws. uchylenia zarz.663/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.642 z 24.06.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.641 z 23.06.15 ws. dotacji na zadania w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.640 z 24.06.15 ws. ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu RPWiK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.639 z 24.06.15 ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN RPWiK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.638 z 23.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Piłsudskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Kossaka i ul. Wyspiańskiego w Sosnowcu obręb 0010
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.637 z 23.06.15 ws. użyczenia gruntu przy ul.Armii Krajowej-Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.636 z 23.06.15 ws. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.635 z 23.06.15 ws. odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.634 z 23.06.15 ws. odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.633 z 23.06.15 ws. odwołania dyrektora Szkoły Podst. nr 25
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.632 z 23.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.631 z 23.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora ZSO nr 15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.630 z 23.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora ZSO nr 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.629 z 23.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podst. nr 39
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.628 z 23.06.15 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podst. nr 25
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.627 z 23.06.15 ws. upoważnienia pracowników WGN
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.626 z 23.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Kościelnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.625 z 23.06.15 ws. unieważnienia konkursu ofert na zadania w dziedzinie ekologii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.624 z 23.06.15 ws. konkursu ofert na zadania zgodne z GPPiRPA
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.623 z 22.06.15 ws. sprzedaży gruntu przy al.Wolności
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.622 z 22.06.15 ws. uchylenia zarz.1326/12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.621 z 22.06.15 ws. ustanowienia służebności gruntowej przy ul.Zielonogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.620 z 22.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.619 z 22.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Lenartowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.618 z 22.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Armii Krajowej-Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.617 z 19.06.15 ws. rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.616 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Legionów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.615 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Frankiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.614 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.613 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.612 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Słowackiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.611 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Orlej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.610 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Warneńczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.609 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Piotrkowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.608 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiosennej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.607 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.606 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.605 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.604 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Dąbrowszczaków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.603 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mościckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.602 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Konopnickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "podsumowanie uchwały"
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uchwała"
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "rysunek"
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała
Dotyczy dokumentu: uchwała Nr 161/XV/2015Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.601 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Zamenhofa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.600 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.580 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.597 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.596 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.595 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.594 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Gacka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.593 z 19.06.15 ws. rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Długiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.592 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Suchej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.591 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Przejazd
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.590 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Makowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik przetargu ul. St. Staszica 10
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.589 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Dzikiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.588 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Mikołajczyka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.587 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Tylnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.586 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Lipowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.585 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiązowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.584 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Dąbrowszczaków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.583 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Stromej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.582 z 19.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Tabelnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.581 z 17.07.15 ws. zmiany organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.580 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.580 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.580 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.580zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.579 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.579 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.579 z 17.06.15 ws. zmian w planie finansowym budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.579zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Utrzymanie porządku i czystości na terenach Gminy – nie objętych stałą konserwacją – prace interwencyjne.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.578 z 17.06.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.578 z 17.06.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.578 z 17.06.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.578zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.577 z 16.06.15 ws. sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do mieszkania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.576 z 15.06.15 ws. ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o dotacje na zadania ochrony środowiska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.575 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Wiejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.574 z 15.06.15 ws. sprzedaży nieruchomości przy ul.3 Maja 39
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.573 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Grottgera
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.572 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Górnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.571 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.570 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:„Utrzymanie zieleni miast i wsi-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa i montaż huśtawki metalowej dla osób niepełnosprwnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.569 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Kisielewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:„Utrzymanie zieleni miast i wsi-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa i montaż huśtawki metalowej dla osób niepełnosprwnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu: Zarz.568 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Dmowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:„Utrzymanie zieleni miast i wsi-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa i montaż huśtawki metalowej dla osób niepełnosprwnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o zmianie treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zarz.567 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:„Utrzymanie zieleni miast i wsi-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa i montaż huśtawki metalowej dla osób niepełnosprwnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Zarz.566 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Sokolskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.565 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Małachowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.564 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy al.Zwycięstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.563 z 15.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Będzińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.562 z 16.06.15 ws. udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.561 z 16.06.15 ws. udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.560 z 16.06.15 ws. udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.559 z 16.06.15 ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.558 z 16.06.15 ws. pokrycia straty SCW za 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.557 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdaniafinansowego SCW za 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.556 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.555 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdania RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu: Zarz.554 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.553 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.550 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zarz.550 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.550.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.552 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.550 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.551 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.549 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.548 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.547 z 16.06.15 ws. absolutorium dla członka Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.546 z 16.06.15 ws. podziału zysku MZBM-TBS za 2014r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.545 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdania finansowego MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.544 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.543 z 16.06.15 ws. rozpatrzenia sprawozdania RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.542 z 12.06.15 ws. powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.541 z 11.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Zamkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.540 z 11.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Zielonogórskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.539 z 11.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Bohaterów Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.538 z 11.06.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Komandosów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej przy ul. Kalinowej 31, dz. nr 414, 415, 475, 482, 483/1, 488, 493, 534, 624/1, ob. 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gacka, dz. nr 2712/5, ob. Klimontów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot:wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot: lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe-stycji pn.: „rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej w celu zasilania domów jednorodzinnych przy ul. Nowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot: lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 1456/7 obręb Kazimierz przy ul. Nowej w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego Nr 4 w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego Nr 4 w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
30.07.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za II kwartały 2015 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przyjęciu dokumentów planistycznych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WSO 18/00 DOWODY OSOBISTE WYDAWANE PO RAZ PIERWSZY
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WSO 18/00 DOWODY OSOBISTE WYDAWANE PO RAZ PIERWSZY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - "
Dotyczy dokumentu: WSO 18/00 DOWODY OSOBISTE WYDAWANE PO RAZ PIERWSZY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta Informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - "
Dotyczy dokumentu: WSO 20/00 DOWODY OSOBISTE – UTRACONE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta Informacyjna
Dotyczy dokumentu: WSO 20/00 DOWODY OSOBISTE – UTRACONE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - "
Dotyczy dokumentu: WSO 20/00 DOWODY OSOBISTE – UTRACONE
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta Informacyjna
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WZK"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 06.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WIM"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 09.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Gruntów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 09.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WGK"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 10/2015 z dnia 09.07.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WŚR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WŚR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał JRP"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WIM"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik za
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "za"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WED"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Straży Miejskiej"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 9/2015 z dnia 24.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WGK"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z DN. 14.07.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 14.07.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z DN. 14.07.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 11/2015 z dn. 14.07.2015r."
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Remont schodów terenowych na obszarze miasta Sosnowca”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Remont schodów terenowych na obszarze miasta Sosnowca”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Remont schodów terenowych na obszarze miasta Sosnowca”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.07.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty: dotyczy sprzedaży złomu - zużytych szyn tramwajowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i komputerowego i oprogramowania.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Remont schodów terenowych na obszarze miasta Sosnowca”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego, dot: zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Armii Krajowej-Jasieńskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul.Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul.Górnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Teofila Lenartowicza.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Wiejskiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Komandosów
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Zielonogórskiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul.Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dot:wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot:„Budowa ul. KDZ łączącej ul. 11 Listopada z projektowanym rondem wraz z rozbudową skrzyżowania ul.11 Listopada z ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 13/2015 Z DNIA 08.07.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 13/2015 Z DNIA 08.07.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 13 08.07. 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DNIA 23.06.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DNIA 23.06.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 12 23.06.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: XVI sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 20 lipca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol Komisji Skrutacyjnej w odwolania Przewodniczacego Rady"
Dotyczy dokumentu: XVI sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 20 lipca 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: XV sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 15 lipca 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 13/2015 Z DNIA 08.07.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DNIA 23.06.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z DN. 14.07.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 11/2015 w dn. 14.07.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 11/2015 Z DN. 14.07.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do Protokołu Nr 11/2015 w dn. 14.07.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z DN. 23.06.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2015 z dn. 23.06.2015r."
 
28.07.2015
Dotyczy dokumentu: Dyrektor Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu informuje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Sekretarz Szkoły dla kandydatów którzy spełnili wymagania formalne.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie - „budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 6658/1, 6658/8, 6804, 6806/1, 6813 obręb 0010 przy ul. Lipowej w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. St.Żeromskiego 3.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Szkoły w Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:„Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z DN. 23.06.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 23.06.2015r."
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - Opinia sanitarna "
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna - Opinia sanitarna "
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karat Informacyjna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie na zebranie w sprawie określenia trybu powołania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sosnowcu przedstawia ofertę realizacji programu pn. „Wiem i wybieram”,
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości dot. przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym ul. Frankiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Lipowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja -II ustny przetarg ograniczony ul. Wiejska .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 10/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 02.07.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, dz. 82/2, 3735/5, 3735/1, 3735/2, 3735/3, ob. Ostrowy Górnicze, ul. Waltera Janke
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, dz. 82/2, 3735/5, 3735/1, 3735/2, 3735/3, ob. Ostrowy Górnicze, ul. Waltera Janke
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, dz. 82/2, 3735/5, 3735/1, 3735/2, 3735/3, ob. Ostrowy Górnicze, ul. Waltera Janke
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Litewka Łukasz (SLD)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
27.07.2015
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości niezabudowane poł. przy ul. Nowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 152/XIV/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2015 z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 152/XIV/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2015 z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "152 XIV 2015 bip uchwała - przyznanie środków.doc"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DN. 26.05.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2015 z dn. 26.05.2015r."
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo -tramwajowej na terenie Sosnowca- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo -tramwajowej na terenie Sosnowca- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - "
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo -tramwajowej na terenie Sosnowca- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - "
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dot: „Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 – dostawa i montaż czterech tablic ekspozycyjnych”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DN. 26.05.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 26.05.2015r."
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo – tramwajowego na terenie (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu, ogłasza nabór na wolne stanowisko : Główny specjalista ds.inwestycji
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca o przyjęciu MPZP miasta Sosnowca dla 1. obszaru położonego w rejonie ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz 2. po północnej stronie ul. Kordonowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
26.07.2015
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zmiana sposobu użytkowania hali magazynowo – produkcyjnej na przetwarzanie odpadów papieru przy ul. Partyzantów 11c w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (w tym złomu) przy ul. Kosynierów 30A w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje że na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. przy H.Hubala- Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
25.07.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o małym grancie - Fundacja im. Św. Brata Alberta „Turystyka jako forma rehabilitacji społecznej i integracji środowiskowej".
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : budowa niskoprężnej sieci gazowej na części działki nr 413/53 obręb 0006 Klimontów przy ul.Rydza Śmigłego i ul.Gwiezdnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia