Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
29.10.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Oświaty do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Budżetowa do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu 2006 w menu podmiotowym
24.10.2007
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia do katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wyniki do katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym
19.10.2007
Ukrycie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Przywrócenie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.05.2015 do 19.05.2015
 
19.05.2015
Dotyczy dokumentu: Remont istniejącej kotłowni wraz z wymianą jednego z kotłów c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa GWC Bukowa w Sosnowcu na indywidualne węzły cieplne wraz z instalacją monitoringu na działkach przy ul. Kaliskiej, Korczaka, Kuźnica i Narutowicza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 466; 467/1; 468; 469/27; 469/41; 469/42; 469/48; 407/2; 407/6; 407/9; 408; obręb Klimontów przy ul. Hubala-Dobrzańskiego i ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej i stacji pomiarowej w obudowie szafkowej do obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu pl. Medyków 1 na działkach nr 1, 10, 13, 8, 14, 7, 6, 5 obręb 0009.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa budynku przedszkola na działkach o numerach ewidencyjnych 1663/2, 1738/2, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745/2 obręb 0011 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu N/C (0.2 MPa) PE 90 i PE 63 na działkach nr 1077, 1078, 835 obręb 0010 przy ul. Wapiennej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 592 obręb 0010, do celów ewidencyjnych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony wykaz nieruchomości położonych przy ulicy mjr Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, ul.Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przy ulicy mjr Hubala Dobrzańskiego przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania imienia Danuty Siedzikówny "Inki" skwerowi u zbiegu ulic Nowopogońskiej, Orlej i Mariackiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowy i modernizacje boisk przy szkole podstawowej nr 17 ul. Zamkowa, SP nr 8 ul. Teatralna i ZSO nr 12 ul. Jasińskiego oraz rozwój miejsc rekreacji w SP nr 11 przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Budowy i modernizacje boisk przy szkole podstawowej nr 17 ul. Zamkowa, SP nr 8 ul. Teatralna i ZSO nr 12 ul. Jasińskiego oraz rozwój miejsc rekreacji w SP nr 11 przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa i montaż obiektowej wykładziny podłogowej wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Gimnazjum nr 13.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu: Dostawa i montaż obiektowej wykładziny podłogowej wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Gimnazjum nr 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do przekazania w wieczyste użytkowanie - Nieruchomości zabudowane częściami budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czeladzkiej 31 i 31a.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowy i modernizacje boisk przy szkole podstawowej nr 17 ul. Zamkowa, SP nr 8 ul. Teatralna i ZSO nr 12 ul. Jasińskiego oraz rozwój miejsc rekreacji w SP nr 11 przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Edukacji (WED)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Budżetu Miasta (WBM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (WKA)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modenizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. J.Piłsudskiego - ul. Grabowa w Sosnowcu - Etap I - zabudowa platform dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Modenizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. J.Piłsudskiego - ul. Grabowa w Sosnowcu - Etap I - zabudowa platform dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja cz.1"
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno -Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modenizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. J.Piłsudskiego - ul. Grabowa w Sosnowcu - Etap I - zabudowa platform dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja cz.2"
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: test
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: test
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: test
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: test
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: test
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Doradca Prezydenta Miasta (DPM)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Samodzielne Stanowisko ds. bhp (BHP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Samodzielne Stanowisko ds. Administracji Bezpieczeństwa Informacji oraz ds. Systemu Zarządzania Jakością (ABI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu - pow remontowana 277.00m2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu - pow remontowana 277.00m2
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu - pow remontowana 277.00m2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Orląt Lwowskich i drogi krajowej S1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 R.M. w Sosnowcu z 27.09.2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Raport z konsultacji w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach dot. proj. uchwały RM w spr. szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach dot. proj. uchwały RM w spr. szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach dot. proj. uchwały RM w spr. szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uzasadnienie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konsultacjach dot. proj. uchwały RM w spr. szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Zamówień Publicznych (WZP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Pracowniczych (WSP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta (WRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Podatków (WPO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WDR)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WŚR)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Geodezji i Kartografii (WGG)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (WFZ)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Finansowy (WFN)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Edukacji (WED)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Finansowy (WFN)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Budżetu Miasta (WBM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (WKA)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno -Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 18.05.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 18.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 18.05.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 18.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio"
Dotyczy dokumentu: Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego (BRP)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 18.05.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Biuro Rady Miejskiej (BRM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Samodzielne Stanowisko ds. bhp (BHP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Samodzielne Stanowisko ds. Administracji Bezpieczeństwa Informacji oraz ds. Systemu Zarządzania Jakością (ABI)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu: Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu: Schemat organizacyjny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Podział kompetencji
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZO)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Zamówień Publicznych (WZP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna dotycząca Opracowania ekofizjograficznego dla rejonu Niwki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik karta_nr_5_V.doc
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna dotycząca Opracowania ekofizjograficznego dla rejonu Niwki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_5_VN.doc"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik karta_nr_4_V.doc
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik karta_nr_2_V.doc
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_2_VN.doc"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_4_VN.doc"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik karta_nr_3_V.doc
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik karta_nr_1_V.doc
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_1_VN.doc"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_3_VN.doc"
Dotyczy dokumentu: Karta Informacyjna dotycząca Opracowania ekofizjograficznego dla rejonu Niwki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Jamesa Watta.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_2_V.doc"
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Karty informacyjne dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Wygody, Spytkowskiego, Wilg i Piwnej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "karta_nr_1_V.doc"
Dotyczy dokumentu: WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rozporządzenie"
Dotyczy dokumentu: WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyciąg - świadczenia"
Dotyczy dokumentu: WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyciąg z ustawy o KRS"
 
18.05.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 95/X/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ GŁÓWNYCH NAJEMCÓW. Stan na 08.05.2015r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ GŁÓWNYCH NAJEMCÓW. Stan na 08.05.2015r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Dotyczy zamówienia nr WGN.271.02.339.2015 – Sporządzanie wykazów zmian gruntowych do celów wieczystoksięgowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk artykułów informacyjno-promocyjnych do projektu Samotni Rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Druk artykułów informacyjno-promocyjnych do projektu Samotni Rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja dla operatorów II tura"
Dotyczy dokumentu: Druk artykułów informacyjno-promocyjnych do projektu Samotni Rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 1"
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 2"
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 3"
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA - tekst ujednolicony 28 kwietnia 2015r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kidawa-Kałka Katarzyna (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bańbuła Tomasz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PILNE:Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia oraz haseł na II turę wyborów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Pracowniczych (WSP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta (WRP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Podatków (WPO)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WDR)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WŚR)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram odbioru materiałów wyborczych w dniu 23 maja 2015 roku (sobota).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bezpłatny transport specjalistyczny dla wyborców niepełnosprawnych ruchowo.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Komunikacji (WKM)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 1"
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 2"
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek nr 3"
Dotyczy dokumentu: Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Geodezji i Kartografii (WGG)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (WFZ)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Finansowy (WFN)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Edukacji (WED)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Budżetu Miasta (WBM)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (WKA)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Administracji Architektoniczno -Budowlanej (WAB)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego (BRP)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Biuro Rady Miejskiej (BRM)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa budynku przedszkola na dz. nr 3208/1 ob. 0012 przy ul. Adama Śliwki w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: TKKF Jastrząb Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ratowników 2 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. 25 lat Samorządu - BiegKwietna Mila.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: TKKF Jastrząb Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ratowników 2 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. 25 lat Samorządu - BiegKwietna Mila.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDEZNIA KOMISJI W DNIU 16.04.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Materiał 2:"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDEZNIA KOMISJI W DNIU 16.04.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Materiał 2:"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDEZNIA KOMISJI W DNIU 16.04.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Materiał 1 :"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDEZNIA KOMISJI W DNIU 16.04.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 5/15 z posiedzenia komisji wdniu 16.04.2015r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 14.05.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przyjęcie szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla otwartych konkursów ofert, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
16.05.2015
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjno – Finansowego w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, ul. Sucha 21.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjno – Finansowego w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, ul. Sucha 21.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu" - Etap I
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. 11- go listopada Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Szperaczy.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Długosza.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wymianą instalacji w budynku Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. Kalagi 9a.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowy wodociągu w ul. Hubala Dobrzańskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik postępowania na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki dla potrzeb Projektu Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
15.05.2015
Dotyczy dokumentu: Wszczęcie postępowania adm. dla zad. Rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki poprzez jego przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 7/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "materiał WŚR.doc"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 7/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/15 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 09.04.2015R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia komisjiw dniu 09.04.2015r."
Dotyczy dokumentu: Zarz.420 z 11.05.15 ws. przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczunku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.419 z 11.05.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Tuwima
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.418 z 11.05.15 ws. zmiany zarz.1269/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.417 z 7.05.15 ws. zmiany zarz.1/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.416 z 7.05.15 ws. powołania komisji ds. przyznania dotacji dla zabytków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.415 z 7.05.15 ws. konkursu ofert na zadania w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.414 z 7.05.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.413 z 7.05.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.412 z 7.05.15 ws. uchylenia zarz.372/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.411 z 7.05.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.411 z 7.05.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.411zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.411 z 7.05.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.410 z 7.05.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.410 z 7.05.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.410 z 7.05.15 ws. zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.410zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.409 z 6.05.15 ws. zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 2893 obręb 0010, do celów ewidencyjnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.408 z5.05.15 ws.zmiany procedury Nr 6/2001-Sz „Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM w Sosnowcu”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.407 z 5.05.15 ws. zmiany zarz.1/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.406 z 5.05.15 ws. zamiany nieruchomości przy ul.Kasztanowej i Północnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.405 z 5.05.15 ws. zmiany zarz.301/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.404 z 4.05.15 ws. zmiany zarz.171/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.403 z 4.05.15 ws. przyznania miejskich stypendiów w dziedzinie kultury...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.402 z 4.05.15 ws. zmiany zarz.200/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.401 z 30.04.15 ws. wprowadzenia w UM Regulaminu udzielania zamówień publicznych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.401 z 30.04.15 ws. wprowadzenia w UM Regulaminu udzielania zamówień publicznych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.401 z 30.04.15 ws. wprowadzenia w UM Regulaminu udzielania zamówień publicznych...
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.401zał.1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarz.400 z 30.04.15 ws. zmiany zarz.1/11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.399 z 30.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.398 z 30.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.397 z 30.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.396 z 30.04.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.396 z 30.04.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.396 z 30.04.15 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.396zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.395 z 28.04.15 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.394 z 28.04.15 ws. powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.393 z 28.04.15 ustalenia wynagrodzenia członków RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.392 z 28.04.15 powołania członka RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.391 z 28.04.15 powołania członka RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.390 z 28.04.15 odwołania członka RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.389 z 28.04.15 odwołania członka RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.388 z 28.04.15 udzielenia absolutorium członkowi RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.387 z 28.04.15 udzielenia absolutorium członkowi RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.386 z 28.04.15 udzielenia absolutorium członkowi RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.385 z 28.04.15udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.384 z 28.04.15 podziału zysku Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.383 z 28.04.15 rozpatrzenia sprawozdania finansowego Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.382 z 28.04.15 rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Juliana Tuwima.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.381 z 28.04.15 rozpatrzenia sprawozdania RN Przychodni Milowice sp. z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.380 z 28.04.15 ws. zmiany zarz.773/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.379 z 28.04.15 ws. zmiany zarz.197/15
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.378 z 28.04.15 ws. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.377 z 28.04.15 ws. organizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.376 z 24.04.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.376 z 24.04.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.376zał.3.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.376 z 24.04.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.376zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.376 z 24.04.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.376zał.1.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.376 z 24.04.15 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.375 z 23.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Małachowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.374 z 22.04.15 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.373 z 22.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Gwiezdnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.372 z 22.04.15 ws. użyczenia nieruchomości przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.371 z 22.04.15 ws. powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.370 z 22.04.15 ws. przyjęcia wzoru formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze PJO A15 w ramach Projektu pt. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” oraz budowa sieci kanalizacji (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze PJO A15 w ramach Projektu pt. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” oraz budowa sieci kanalizacji (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skany rysunków 1, 3-8, 11-22, orientacja dla Projektu Organizacji Ruchu Inwestprojekt "
Dotyczy dokumentu: Zarz.369 z 20.04.15 ws. ustanowienia służebności gruntowej przy ul.Braci Mieroszewskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.368 z 20.04.15 ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zniesienia jednostki pomocniczej - Dzielnicy Kazimierz Górniczy...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.367 z 20.04.15 ws. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.366 z 20.04.15 ws. powołania 117 składów osobowych obwodowych komisji wyborczych....
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.366 z 20.04.15 ws. powołania 117 składów osobowych obwodowych komisji wyborczych....
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.366zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.366 z 20.04.15 ws. powołania 117 składów osobowych obwodowych komisji wyborczych....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.365 z 17.04.15 ws. powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa siłowni i placów zabaw realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zarz.364 z 17.04.15 ws. wydzierżawienia gruntu przy ul.Krakusa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa siłowni i placów zabaw realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Budowa siłowni i placów zabaw realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki"
Dotyczy dokumentu: Zarz.363 z 17.04.15 ws. sprzedaży działek przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa siłowni i placów zabaw realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.362 z 17.04.15 ws. sprzedaży działek przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 105/X/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 103/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 783/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 102/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 782/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 101/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 781/LVII/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 101/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 781/LVII/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 98/X/2015 w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 120376S, istniejącej drogi gminnej, położonej w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 97/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach....
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 96/X/2015 w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 95/X/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 96/X/2015 w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 95/X/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 111/X/2015 w sprawie skargi Pana K. K. na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 110/X/2015 w sprawie skargi Pani Krystyny Kerner-Firszt na Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 109/X/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul.Orląt Lwowskich i drogi krajowej S1
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 109/X/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul.Orląt Lwowskich i drogi krajowej S1
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik do Uchwały 109 X 2015 Uchwa3y_Orl1t Lwowskich_DK1.jpg"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 109/X/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul.Orląt Lwowskich i drogi krajowej S1
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "107 X 2015Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów.Kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 107 X 2015Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów.Kopia.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 108/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 12/IV/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 107/X/2015 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 106/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 1128/LXV/2014 z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 106/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 1128/LXV/2014 z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "106X2015 uchwała ws zm.Planu wydatków na 2015r..doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 106/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 1128/LXV/2014 z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 105/X/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 101/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 781/LVII/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 104/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 784/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 103/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 783/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 102/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 782/LVII/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 101/X/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 781/LVII/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 100/X/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 100/X/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "100 ws. planu sieci szk.ponadgim.wersja ostateczna.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 100/X/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 99/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 99/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "99Załącznik nr 1 wyrażenie zgody.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 99/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 98/X/2015 w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 120376S, istniejącej drogi gminnej, położonej w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 97/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 96/X/2015 w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 96/X/2015 w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 95/X/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 94/X/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 93/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 93/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik 93 X 2015 PGN_Sosnowiec.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla potrzeb Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną, siecią wodociągową i zasilaniem energetycznym w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 1891 obr. 0009.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 1244 obr. 0010.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 4490, 4491 obr. 0012.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 3 Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Staszica 10
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
14.05.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 93/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 92/X/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana III/
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzasadnienie 04 2015.docx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 2 objaśnienia WPF 04 2015.docx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki "
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 91/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 80/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Czesława Uznańskiego" dla ronda u zbiegu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Józefa Mireckiego, Stara (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 33/VII/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 37/VIII/2015 z dn. 26.02.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 90/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 90/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 90/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 88/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 89/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 478/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 88/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sosnowiec dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 87/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 86/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.75.2015...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 85/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 84/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Uchwały nr 6/II/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 83/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 82/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 78/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 81/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie: przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 81/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie: przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 80/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Czesława Uznańskiego" dla ronda u zbiegu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Józefa Mireckiego, Stara (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modenizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. J.Piłsudskiego - ul. Grabowa w Sosnowcu - Etap I - zabudowa platform dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości - remontu napowietrznej lilii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Juliusz – GPZ Cieśle w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 8/2015, z dnia 13.05.2015r. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa mięsnego w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modenizacja infrastruktury i taboru autobusowo - tramwajowego. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. J.Piłsudskiego - ul. Grabowa w Sosnowcu - Etap I - zabudowa platform dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 79/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta Sosnowca przez miejskie jednostki pomocnicze – Radę Dzielnicy „Południe”, Radę(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 78/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 77/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego przy ul. Lipowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 77/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego przy ul. Lipowej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 76/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 75/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 74/IX/2015 z dn. 26.03.2015 r w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Sosnowiec o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, obejmującej część Gminy Sosnowiec, część Gminy..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 74/IX/2015 z dn. 26.03.2015 r w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Sosnowiec o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, obejmującej część Gminy Sosnowiec, część Gminy..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dot. uchwały ws. Aglomracji Sosnowiec"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 74/IX/2015 z dn. 26.03.2015 r w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Sosnowiec o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, obejmującej część Gminy Sosnowiec, część Gminy..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "aglomeracja_finish.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 74/IX/2015 z dn. 26.03.2015 r w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Sosnowiec o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, obejmującej część Gminy Sosnowiec, część Gminy..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 73/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 73/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik "
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 73/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 72/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec dla obszaru „Gwiez
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 71/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana II/
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 70/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana II/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 70/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana II/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 3 objasnienia marzec (po autopoprawce).docx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 70/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana II/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WPF 2015 marzec (po autopoprawce).xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 70/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana II/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załączniki do uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 70/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana II/.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 69/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 68/IX/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1057/LIX/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn.: "Program pomocy leczenia....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 718 obręb 0010 przy ul. Kochanowskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
13.05.2015
Dotyczy dokumentu: Realizacja przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap II przebiega etapowo i warunki określone w dec. Reg. Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego znajdującego się w części parterowej budynku szkoły na pomieszczenia biurowe przy ul. Wawel 13 na działce nr 1966 obręb 0011 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont kapitalny głównego pomieszczenia kotłowi wraz z wymianą kotła do centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont kapitalny głównego pomieszczenia kotłowi wraz z wymianą kotła do centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Remont kapitalny głównego pomieszczenia kotłowi wraz z wymianą kotła do centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: Remont kapitalny głównego pomieszczenia kotłowi wraz z wymianą kotła do centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa gablot oraz tablic ogłoszeniowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie ekspertyzy dla obiektu pozostajacego w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca - kładka przy ul. Naftowej nad torami kolejowymi.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie ekspertyzy dla obiektu pozostajacego w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca - kładka przy ul. Naftowej nad torami kolejowymi.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie ekspertyzy dla obiektu pozostajacego w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca - kładka przy ul. Naftowej nad torami kolejowymi.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "materiał na komisje kultury o imprezach 12.05.2015.doc"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 8 12.05,2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dudek Jacek (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 12.05.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Piotrkowskiej 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.Wykonanie przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych i budowlanych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Druk Sosnowieckiego Magazynu Kulturalnego SOSNart. Informacja o wyborze.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa o nowy pawilon budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy Placu Medyków 2 w Sosnowcu na działkach nr 10, 13 obręb 0009
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla potrzeb Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia