Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
29.10.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Budżetowa do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu 2006 w menu podmiotowym
24.10.2007
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia do katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wyniki do katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym
19.10.2007
Ukrycie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Przywrócenie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Ukrycie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Jednostki Podległe do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Radni Rady Miejskiej do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Pracownicy Urzędu do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 22.04.2015 do 28.04.2015
 
28.04.2015
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących wykonanie sześciu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego na budynek centrum psychoterapii i leczenia uzależnień wraz z rozbudową o dźwig osobowy (...) przy ul. Pułaskiego 6a.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji deszczowej na działkach przy ul. Wawel i ul. Sieleckiej w Sosnowcu dla zadania “Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulicy Legionów” Etap I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odtworzenie rowu przydrożnego na działce wzdłuż drogi krajowej DK 94 - Al. Zagłębia Dąbrowskiego, wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż projektowanego zjazdu(...)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Prezentacja PPIS 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 718 obręb 0010 przy ul. Kochanowskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujące sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujące sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy: WOP.271.01.30.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy: WOP.271.01.30.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy: WOP.271.01.30.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/118/2015 z 15.04.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2014 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/69/2015 z 11.02.2015 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości kwoty długu m. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Sucha.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Małe Zagórze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Pusta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Krakusa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia - Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 20.04.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 07.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 07.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 22.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 22.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 14.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 14.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "lista obecności "
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WGK"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WGK "
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zalacznik - wystąpienie - sprawozdanie MOPS.pdf
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zawarte w prezent.inf.dot.jakości powietrza mogę ulec niewielkim zmianom, w zw. z wykonywaniem przez WIOŚ w Katowicach "Trzynastej rocznej oceny jakosci powietrza w woj.sl.obejm.2014 rok", która będzie zakonczona i przek. do Marsz.Woj.Sl. do 30.04.15 r."
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - ocena stanu sanitarno-epidemilogicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - prezentacja - Sprawozdanie z działalności MOPS 2014.ppsx"
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - wystąpienie - sprawozdanie MOPS.pdf"
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZZalacznik - Przegląd wydarzeń MOPS 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Dostawa wraz z rozmieszczeniem i dopasowaniem mebli oraz dostawa podłączenie i instalacja wyposażenia dla zad Przebudowa obiektu pn Muza w Sosnowcu- mieście J.Kiepury szansą na upowszechnienie kultury
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przyjęcie szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla otwartych konkursów ofert, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "KGKiK 9 27.04.2015.mp3"
Dotyczy dokumentu: Usługa leasingu finansowego, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 27.04.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 8/2015 Z DNIA 22.04.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Liczba uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Liczba uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: X sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.04.2015
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "plik dzwiękowy sesji w dniu 26 marca 2015 roku"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik do pkt 5 - wystapienie skutki fin.pdf"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr IX/2015 z sesji w dniu 26 marca 2015"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik do punktu 4.2. Prezentacja do wystapienia Prezydenta.pdf"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik do pkt. 5 - informacja o skutkach finansowych - zagospodarownaie przestrzenne.pdf"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik do pkt. 6 - prezentacja sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki.pdf"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik do pkt. 6. - sprawozdanie za 2014r. - opisowe.pdf"
Dotyczy dokumentu: IX sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik do pkt 6 - tabele do sprawozdania za 2014r..pdf"
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.Wykonanie przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych i budowlanych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WRP 2"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WRP 1 zał.2"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WRP 1 zał.1"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WRP 1"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia kom.rozwoju z dn.23.04.2015 r."
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacje dotyczące szkoleń"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacje dotyczące szkoleń
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamówieniach publicznych udzielonych przez Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Współpracy.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sobańska Halina (SLD)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie opinii na temat wzrostu kosztów realizacji inwestycji dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usługi geotechnicznej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 6/2015 z dnia 23.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 5/15 Z POSIEDEZNIA KOMISJI W DNIU 16.04.2015R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony wykaz nieruchomości położonych przy ulicy mjr Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatorów szacunkowych wyceny nieruchomości - nr ogl 56225-2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1, 2, 3, 4 - Nr ogł: 87566 - 2015.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
26.04.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na sukcesywną naprawę i konserwację urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu WOP.02.225.2015.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty - Część I. Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terneie miasta Sosnowca - Etap I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
25.04.2015
Dotyczy dokumentu: Szacowanie wartości zamówienia: „Dostarczenie i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Sosnowiec z asystą techniczną.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego (pomieszczenia 11/01/1) oraz zadaszenia patia w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Kisielewskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Św. Stanisława Biskupa
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
24.04.2015
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, ul.Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przy ulicy mjr Hubala Dobrzańskiego przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonywanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Składy obwodowych komisji wyborczych w Sosnowcu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 5207 obr. 0009
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 3984 i 4005 obr. 0012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 4242 i 3414 obr.0009
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 147 obr. 0009
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 664 obr. 11
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. 11- go listopada Hubala Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Szperaczy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Długosza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci ciepłowniczej wraz ze studniami zaworowymi odwadniającymi i odpowietrzającymi przy ul. Kaliskiej, Korczaka, Kuźnica i Narutowicza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Budowa tłocznego rurociągu kanalizacji sanitarnej (przekierowanie odprowadzenia ścieków) z przepompowni Cedler do studzienki przy ul. Kalinowej 31.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: „Rozbudowa budynku przedszkola na dz. nr 3208/1 ob. 0012 przy ul. Adama Śliwki w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa zadaszenia patio w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałem rehabilitacji i integracji oraz Przedszkola Miejskiego nr 43 przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Brunona Jasieńskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul.Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu - Etap I.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
23.04.2015
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 2 objaśnienia WPF 04 2015.docx"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 1 WPF 04 2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana III/.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_6_dotacje_24_04_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_5_majątkowe_jednoroczne_24_04_2015.xlsx"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_4_WYDATKI_przeniesienia_24_04_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_4_WYDATKI_przeniesienia_24_04_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_3_przychody_24_04_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_2_wydatki_24_04_2015.xls"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik_1_dochody_24_04_2015.xlsx"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ( zmiana III)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 wyrażenie zgody.doc"
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z budową miejsc postojowych” przy ul. Kopalnianej i Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Kalinowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gablot oraz tablic ogłoszeniowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: !!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebuodwa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: !!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebuodwa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 1456/7 obręb Kazimierz przy ul. Nowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa gablot oraz tablic ogłoszeniowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Nr 2, 4. COW-ZAF 27.WL.5.2015 Nr ogl: 88550 - 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Nr 2, 4. COW-ZAF 27.WL.5.2015 Nr ogl: 88550 - 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 7 15.04.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z DNIA 15.04.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Klub Abstynentów "PRZEBUDZENIE" pn. "Przebudzenie szansą na lepsze życie"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 6 25.03.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Klub Abstynentów "PRZEBUDZENIE" pn. "Przebudzenie szansą na lepsze życie"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Stowarzyszenie Klub Abstynentów "PRZEBUDZENIE" pn. "Przebudzenie szansą na lepsze życie"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik protokół 7 15.04.2015.pdf
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "DROMADER" pn. "II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 7 15.04.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "DROMADER" pn. "II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "oferta"
Dotyczy dokumentu: Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "DROMADER" pn. "II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z DNIA 25.03.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacje dotyczące szkoleń"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacje dotyczące szkoleń -
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla potrzeb Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla potrzeb Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla potrzeb Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Finansowy (WFN)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
22.04.2015
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Zakup rocznych licencji aplikacji VULCAN.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa budynku przedszkola na działkach o numerach ewidencyjnych 1663/2, 1738/2, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745/2 obręb 0011 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie dot: decyzji nr 20/15/W-cp o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu przy ul. Waltera – Janke.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 466; 467/1; 468; 469/27; 469/41; 469/42; 469/48; 407/2; 407/6; 407/9; 408; obręb Klimontów przy ul. Hubala-Dobrzańskiego i ul. Gacka.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oprogramowania eKONCESJE ALKOHOLOWE WOP.271.02.64.2015-10
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 120376S, istniejącej drogi gminnej, położonej w granicach administracyjnych Sosnowca - miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał. do uchwały - ocena zasobów.pdf"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "15.04.17 - zm. Planu wyd.2015 - alkohol - tabela.doc"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "15.04.17 - zał. do uchw. ws zm.Plamnu wyd. na 2015r.- alk..doc"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1128/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13.XI.2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA - tekst ujednolicony 28 kwietnia 2015r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA - tekst ujednolicony 1 marca 2015r."
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA - tekst ujednolicony 28 kwietnia 2015r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA - tekst ujednolicony 1 marca 2015r.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 935 obr.0010
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 715 i 719 obr. 0010
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 4600 obr.0012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 4242 i 3414 obr. 0009.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 3 Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: !!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebuodwa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: !!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebuodwa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: !!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebuodwa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu, pn. Opera komiczna w sosnowieckiej Muzie - premiera Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu, pn. Opera komiczna w sosnowieckiej Muzie - premiera Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu, pn. Opera komiczna w sosnowieckiej Muzie - premiera Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi restauracyjne i cateringowe nr WFZ. 271.02.260.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek Nr 5-własny pracownik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek Nr 4"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek Nr 3"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek Nr 2"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rachunek Nr 1"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie o szkoleniu BHP"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie do umowy zlecenia"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja dla operatorów dotycząca umowy zlecenia"
Dotyczy dokumentu: Informacje dla operatorów OKW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 247 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dn. 19 marca 2015 r ws. podania do publicznej wiadomości miejsc (...) na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 247 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dn. 19 marca 2015 r ws. podania do publicznej wiadomości miejsc (...) na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o udostępnieniu infrastruktury oraz sposób mocowania plakatów"
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Kaczeńców - Sokolskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Gruntów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. dzierżawy w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wolski Adam (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nitwinko Wojciech (SLD)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Szota Ewa (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zych Wilhelm (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy: WOP.271.01.30.2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - znak sprawy: WOP.271.01.30.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługi kopiowania dla zadań inwestycyjnych zapisanych w planie budżetu na 2015r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wizyty studyjnej partnera zagranicznego w Polsce w ramach projektu PWP Ubrani w Talent.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wizyty studyjnej partnera zagranicznego w Polsce w ramach projektu PWP Ubrani w Talent.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zorganizowanie wizyty studyjnej partnera zagranicznego w Polsce w ramach projektu PWP Ubrani w Talent.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej - Dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz uchylenia jej statutu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego znajdującego się w części parterowej budynku szkoły na pomieszczenia biurowe przy ul. Wawel 13.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Staszica 10
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 RM w Sosnowcu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie: wieloletniego prog. gospod. mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012 – 2017.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi restauracyjne i dostarczania posiłków dla uczestników projektu #4Future-Społeczni Innowatorzy
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Orląt Lwowskich.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ GŁÓWNYCH NAJEMCÓW.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w zakresie kontroli i sprawozdawczości w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia