Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.02.2006
Dodanie podkatalogu MOPS - Praca do katalogu Praca - jednostki podległe w menu przedmiotowym
20.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miasta menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Statut Miasta do katalogu Urząd Miasta w menu podmiotowym
07.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Usunięcie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z menu przedmiotowego
06.02.2006
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
Dodanie katalogu MOPS - Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka do menu przedmiotowego
02.02.2006
Zmiana nazwy katalogu WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D" w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C i D)
Zmiana nazwy katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i ̶ w menu przedmiotowym (nowa nazwa WZO - „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze „C” i "D")
Dodanie katalogu WZO - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” w obszarze „C” i „D” do menu przedmiotowego

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 04.07.2014 do 10.07.2014
 
10.07.2014
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane REMONT POKRYCIA DACHU Z DOCIEPLENIEM NA SEGMENCIE ”B” w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska49 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik naboru na stanowisko urzędnicze księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi SLAVE w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.605 z 28.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Górnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.604 z 28.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Bora Komorowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.603 z 28.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.602 z 28.05.14 w/s konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie ekologii...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.601 z 23.05.14 w/s zmiany zarz.443/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.600 z 23.05.14 w/s zmiany zarz.455/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.599 z 26.05.14 w/s unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.598 z 26.05.14 w/s szczegółowego harmonogramu ds. Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.597 z 26.05.14 w/s wykazu punktów konsultacyjnych ds. Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.596 z 26.05.14 w/s powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.595 z 26.05.14 w/s użyczenia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.594 z 26.05.14 w/s użyczenia gruntu przy ul.Kresowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.593 z 26.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Janowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.592 z 26.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.591 z 26.05.14 w/s ustanowienia służebności gruntowej przy ul.Gwiezdnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.590 z 26.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy al.Mireckiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.589 z 26.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Plażowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.588 z 26.05.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Wasilewskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.587 z 26.05.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Lenartowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.586 z 26.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkom RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.585 z 26.05.14 w/s udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.584 z 26.05.14 w/s udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.583 z 26.05.14 w/s udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.582 z 26.05.14 w/s sprawozdania RN MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.581 z 26.05.14 w/s podziału zysku MZBM-TBS za 2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.580 z 26.05.14 w/s sprawozdania finansowego MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.579 z 26.05.14 w/s sprawozdania Zarządu MZBM-TBS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.577 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej członkowi Zarzdu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.578 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.576 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J.Kiepury sznsą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprostowanie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J.Kiepury sznsą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiar"
Dotyczy dokumentu: Zarz.576 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J.Kiepury sznsą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zarz.577 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej członkowi Zarzdu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.573 z 23.05.14 w/s wydzierżwienia gruntu przy ul.Podjazdowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.576 z 26.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.575 z 23.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.574 z 23.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.573 z 23.05.14 w/s wydzierżwienia gruntu przy ul.Podjazdowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.572 z 23.05.14 w/s rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przy ul.Kopalnianej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.571 z 23.05.14 w/s wydzierżwienia gruntu przy ul.Klimontowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.570 z 23.05.14 w/s wydzierżwienia gruntu przy ul.Żeglarskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.569 z 23.05.14 w/s przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul.Sieleckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.568 z 23.05.14 w/s użyczenia gruntu przy ul.Stalowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.567 z 23.05.14 w/s ustanowienia służebności gruntowej przy ul.Struga
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.566 z 23.05.14 w/s ustanowienia służebności gruntowej przy ul.Krakowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.565 z 23.05.14 w/s zmiany zarz.1301/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.564 z 22.05.14 w/s wyznaczenia jednostki do przygotowania zamówienia na zakup energii elektrycznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.563 z 22.05.14 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. CPiLU
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.560 z 21.05.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.562 z 22.05.14 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. ZLA
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.561 z 22.05.14 w/s zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.559 z 21.05.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.560 z 21.05.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.560zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.560 z 21.05.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.559 z 21.05.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.559zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.559 z 21.05.14 w/s zmian w budżecie miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.558 z 22.05.14 w/s powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.557 1z 22.05.14 w/s przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.556 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.555 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.554 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.553z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.552z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.551z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.550 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium wiceprezesowi MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.549 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium prezesowi MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.548 z 22.05.14 w/s podziału zysku MZSO za 2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.547 z 22.05.14 w/s sprawozdania finansowego MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.546 z 22.05.14 w/s sprawozdania Zarządu MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.545 z 22.05.14 w/s sprawozdania RN MZSO
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.544 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.543 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.542 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.541 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część V – druk artykułów promocyjnych do Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zarz.540 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część V – druk artykułów promocyjnych do Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Zarz.539 z 22.05.14 w/s udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi drukowania i powiązane część V – druk artykułów promocyjnych do Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.538 z 22.05.14 w/s podziału zysku SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.537 z 22.05.14 w/s sprawozdania finansowego SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.536 z 22.05.14 w/s sprawozdania Zarządu SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.535 z 22.05.14 w/s sprawozdania RN SCW
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.534 z 22.05.14 w/s sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodni Milowice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.533 z 22.05.14 w/s sprawozdania finansowego ZP ZOZ Przychodni Milowice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.532 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Klimontowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.531 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Stromej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.530 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Piotrkowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.529 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Niweckiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.528 z 19.05.14 w/s zmiany zarz.229/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.527 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.11 Listopada
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.526 z 19.05.14 w/s naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu przy ul.Dobrzańskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.525 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Małe Zagórze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.524 z 19.05.14 w/s służebności gruntowej przy ul.Lenartowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.523 z 19.05.14 w/s służebności gruntowej przy ul.Lenartowicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.522 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Dworskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.521 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wawel
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.520 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Staropogońskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.519 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zamenhofa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.518 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Plonów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.517 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Floriańskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.516 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Szybikowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.515 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kalinowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.514 z 19.05.14 w/s zmiany zarz.1316/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.513 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Malinowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.512 z 19.05.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Południowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.511 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.510 z 19.05.14 w/s oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul.Sobieskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.509 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Żeglarskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.508 z 19.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Górnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.507 z 16.05.14 w/s powołania Zespołu d/s Bezpieczeństwa Imprez Masowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.506 z 15.05.14 w/s powołania komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie mieszkania zintegrowanego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.505 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Juliuszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.504 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Reymonta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.503 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.502 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.501 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Stwosza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.500 z 15.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.498 z 14.05.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.499 z 15.05.14 w/s zmiany zarz.259/2005
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.497 z 14.05.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.498 z 14.05.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.498zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.498 z 14.05.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.497 z 14.05.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.497zał..xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.497 z 14.05.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.496 z 15.05.14 w/s upoważnienia pracownika WGK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.495 z 14.05.14 w/s przekazania samochodu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.494 z 14.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.493 z 14.05.14 w/s powołania zespołu do oceny wniosków na realizację zadań w dziedzinie sportu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.492 z 13.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Bora Komorowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.491 z 9.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Gacka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.490 z 9.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.489 z 9.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Boh.Monte Cassino
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.488 z 9.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.487 z 9.05.14 w/s powołania dyr. Muzeum
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.486 z 9.05.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Małobądzkiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.485 z 9.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Regulacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.484 z 9.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.483 z 7.05.14 w/s zmiany orgnizacji wewnętrznej UM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.482 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Spacerowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.481 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.480 z 7.05.14 w/s konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.479 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Norwida
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.478 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Małe Zagórze
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.477 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Legionów/Wawel
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.476 z 7.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Kępa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.475 z 7.05.14 w/s zmiany zarz.228/13
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.474 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.473 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.472 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi RN Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.471 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.470 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.469 z 8.05.14 w/s udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.468 z 8.05.14 w/s podziału zysku Szpitala M. za 2013r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.467 z 8.05.14 w/s sprawozdania finansowego Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.466 z 8.05.14 w/s sprawozdania Zarządu Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.465 z 8.05.14 w/s sprawozdania RN Szpitala M.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.462 z 7.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.464 z 7.05.14 w/s powołania komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.463 z 7.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.462 z 7.05.14 w/s upoważnienia z-cy prezydenta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.461 z 5.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Wojska Pl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.460 z 5.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Zagłębiowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.459 z 5.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Goszczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.458 z 5.05.14 w/s wydzierżawienia gruntu przy ul.Maczkowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.457 z 5.05.14 w/s przyznania dotacji na orgnizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.455 z 5.05.14 w/s powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.456 z 5.05.14 w/s określenia formularza wniosku o pryznanie Stypendium Sportowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.455 z 5.05.14 w/s powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.455zał.2.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.455 z 5.05.14 w/s powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.455zał.1.xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.455 z 5.05.14 w/s powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.454 z 30.04.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Rozwojowej/Białej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.453 z 30.04.14 w/s użyczenia gruntu przy ul.3 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.452 z 30.04.14 w/s sprzedaży gruntu przy ul.Wiejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.451 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.451 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.451zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.450 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.451 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.449 z 30.04.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.450 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.450zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.450 z 30.04.14 w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz.449 z 30.04.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.449zał..xls"
Dotyczy dokumentu: Zarz.449 z 30.04.14 w/s zmian w budżecie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie wyciągów z wykazów zmian geodezyjnych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie wyciągów z wykazów zmian geodezyjnych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie - załącznik
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 64/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 03.07.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej oznaczonej geodezyjnie nr 6188, obręb 0010 Sosnowiec na 2 części.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie - załącznik
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej oznaczonej geodezyjnie nr 6188, obręb 0010 Sosnowiec na 2 części.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu: Ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zych Wilhelm
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - przetarg na dostawę produktów żywnościowych
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rondo płk. Teodora Cieszkowskiego” u zbiegu ulic: Klimontowskiej i Kombajnistów
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A., ścieków przemysłowych ...
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy ul. gen. Andersa
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Plonów.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny Formalnej na realizacje programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zamówienia nr WDR.271.01.43.2014 – Konserwacja i naprawa wiat przystankowych posadowionych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
09.07.2014
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Romana Dmowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odpowiedzialni rodzice, aktywni seniorzy rzetelni nauczyciele i wychowawcy (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru budowlanego część II – Usługi nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi projektowe część XVI – Opracowanie dok. projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu na Centrum Psychologii i Leczenia Uzależnień.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Doraźna likwidacja zagrożenia życia i zdrowia poprzez zabezpieczenie wejścia do ruin w rejonie pałacu Schoena.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 12.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2014 z dn. 12.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DZIAŁU SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej oznaczonej geodezyjnie nr 6188, obręb 0010 Sosnowiec na 2 części.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sporządzenie wyciągów z wykazów zmian geodezyjnych do celów wieczysto-księgowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 05.06.2014R .
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia komisji w dniu 05.06.2014 r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 07.07.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 72/2014 Z DN. 24.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 24.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
08.07.2014
Dotyczy dokumentu: Wykonanie usług dla zadań polegających na ocenie stanu technicznego przepustów oraz określenia ich nośności użytkowej i wykonaniu przeglądów podstawowych stanu techn. obiektów mostowych i budowlanych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kopalniana.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Wojska Polskiego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Niepodległości.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wynik przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze księgowy - SALVE.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu przy ul. Dojazdowej na działkach nr 1439, 2932/10 obręb Porąbka.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych oraz staży/praktyk zawodowych dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” - zadanie 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Wymianę drewnianych okien i drzwi na okna i drzwi PVC oraz ALU w ZSO nr 2 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 05.06.2014R .
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik: Informacja na temat aktualnej sytuacji finansowej placówek słuzby zdrowia"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 05.06.2014R .
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 62/14 z posiedzenia komisji w dniu 05.06.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 457/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 998/LVIII/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2014 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1062/LIX/2014 w sprawie skargi pana M. S. na dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1062/LIX/2014 w sprawie skargi pana M. S. na dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 1062/LIX/2014 w sprawie skargi pana M. S. na dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych”."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Dotyczy dokumentu: PROTKÓŁ NR 63/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.06.2014 R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół nr 63/14 z posiedeznia komisji w dniu 26.06.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1063/LIX/2014 w sprawie skargi pana Z. O. Przewodniczącego Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego na dyrektora (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTKÓŁ NR 63/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.06.2014 R.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik ProtokółNr 63/14 z posiedzenia komisji w dniu 26.06.2014 r.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1062/LIX/2014 w sprawie skargi pana M. S. na dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTKÓŁ NR 63/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.06.2014 R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1061/LIX/2014 w sprawie skargi Pana A. C. – na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTKÓŁ NR 63/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.06.2014 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 05.06.2014R .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1060/LIX/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 998/LVIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1059/LIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1057/LIX/2014 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1058/LIX/2014 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pt. „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1057/LIX/2014 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1057/LIX/2014 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1054/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży z rejonu pracy socjalnej „Centrum” (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1056/LIX/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1055/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży w rejonie pracy socjalnej „Pogoń” (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1055/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży w rejonie pracy socjalnej „Pogoń” (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1054/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży z rejonu pracy socjalnej „Centrum” (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1055/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży w rejonie pracy socjalnej „Pogoń” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1054/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży z rejonu pracy socjalnej „Centrum” (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1054/LIX/2014 w sprawie realizacji w latach 2014-2015 Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży z rejonu pracy socjalnej „Centrum” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1052/LIX/2014 w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1053/LIX/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1052/LIX/2014 w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1052/LIX/2014 w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie „Bursa Szkolna w Sosnowcu” z siedzibą w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 4.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1051/LIX/2014 w sprawie przekształcenia placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1050/LIX/2014 w sprawie likwidacji XII Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1048/LIX/2014 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1049/LIX/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1047/LIX/2014 w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zad. A-dostawa mebli biurowych w celu wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, zad. B- dostawa mebli metalowych zgodnie z wymienionymi wymaganiami.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strona 13 z podpisem i pieczątką"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1046/LIX/2014 w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Sosnowcu, ul. Gwiezdna 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1045/LIX/2014 w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1044/LIX/2014 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1042/LIX/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1043/LIX/2014 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1042/LIX/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1041/LIX/2014 w sprawie odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ADM” Spółka z o.o (...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1042/LIX/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1041/LIX/2014 w sprawie odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ADM” Spółka z o.o (...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1041/LIX/2014 w sprawie odmowy uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ADM” Spółka z o.o (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1040/LIX/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012r. (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1039/LIX/2014 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1038/LIX/2014 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1037/LIX/2014 w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na nowo wybudowanym osiedlu w rejonie ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1036/LIX/2014 w sprawie lokalizacji kasyna gry w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1035/LIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Radosnej (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1034/LIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Biała Przemsza (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1033/LIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Smutnej (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1032/LIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości rzecz Skarbu Państwa – Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1030/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Mariusza Zaruskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1031/LIX/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1030/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Mariusza Zaruskiego.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1029/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Władysława Andersa.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1030/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Mariusza Zaruskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1029/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Władysława Andersa.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1029/LIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul.gen. Władysława Andersa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1027/LIX/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1028/LIX/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1027/LIX/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1027/LIX/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1027/LIX/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1027/LIX/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VI).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nr 1025/LIX/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1026/LIX/2014 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nr 1025/LIX/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "1. Nr 1025/LIX/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok." na "Uchwała Nr 1025/LIX/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1026/LIX/2014 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nr 1025/LIX/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2013 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Promocja projektu poprzez publikacje: artykułów, tablicy informacyjnej, naklejek dla zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu –mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury - cz. III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Promocja projektu poprzez publikacje: artykułów, tablicy informacyjnej, naklejek dla zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu –mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury - cz. III
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wzór oferty"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi Punkt konsultacyjno - interwencyjny dla dzieci i ich rodziców.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
07.07.2014
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec przy ul. Wasilewskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonejprzy ulicy3 Maja.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i wymianę okien na system PCV w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu - Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynajem pojazdów do transportu wraz z kierowcą.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Określenie rodzaju i wysokości oraz zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Określenie rodzaju i wysokości oraz zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt_Uchwaly 07072014 ap2.pdf"
Dotyczy dokumentu: Określenie rodzaju i wysokości oraz zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "PROJEKT_UCHWALY 07072014 ap1.pdf"
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wycena majątku Gminy dla potrzeb ewidencji – 19 kładek dla pieszych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zamowienie WDR.271.02.354.2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wycena majątku Gminy dla potrzeb ewidencji – 19 kładek dla pieszych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty d em.pdf"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. ul. Brunona Jasieńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr 94/10, 280/4, 23/1 obręb Kazimierz przy ul. Nowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 600/10, 621/4 obręb Zagórze przy ul. Lelewela.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Stalowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Radosna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul.Kresowa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Smutna.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
 
06.07.2014
Dotyczy dokumentu: Wydruk publikacji podsumowujący efekty projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń doradztwa i platwormy on-line do konsultacji społecznych zawiązanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje społeczne dla likwidacji V L.O u. Gwiezdna 2, Technikum Uzupełniającego nr 1ul. Kilińskiego 25 XII Liceum Profilowanego ul. Kilińskiego 31.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje - zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości w rejonie ul. Mostowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
05.07.2014
Dotyczy dokumentu: Roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. B. Prusa 253a.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Kalinowa.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Zielonogórskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Braterstwa Broni -2 dokumenty.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Remont Gazociągu Tworzeń - Szopienice obejmujący wymianę gazociągu wraz z czynną ochroną antykorozyjną na odcinku ROD Krokus w Sosnowcu Porąbce do ul. Nowej w Sosnowcu Kazimierzu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Mam zawód – mam pracę w regionie – kursy związane z komputerami - zadanie 2.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
04.07.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 52/2014 z dnia 23.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 52/2014 z dnia 23.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WPG"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 52/2014 z dnia 23.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WFZ"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 52/2014 z dnia 23.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał SPNT"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 52/2014 z dnia 23.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 51/2014 z dnia 26.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "materiał WDR droga.doc"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 51/2014 z dnia 26.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.26.05.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 51/2014 z dnia 26.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 48/2014 z dnia 24.02.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2014 z 24.02.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 50/2014 z dnia 23.04.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 50/2014 z 23.04.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 25.03.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 69 25.03.2014.doc"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.09.06.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał MOSiR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WOPR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Policji"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 46/2014 z dnia 09.06.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 43/2014 z dnia 10.03.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 43/2014 z 10.03.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 44/2014 z dnia 07.04.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 44/2014 z 07.04.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 45/2014 z dnia 19.05.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2014 z 19.06.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Artykuły informacyjne i promocyjne część VI - dostawa gadżetów z elementami Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Artykuły informacyjne i promocyjne część VI - dostawa gadżetów z elementami Programu Aktywny Senior 60+ oraz Programu Miej więcej.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA (tekst ujednolicony na 01 kwietnia 2014r.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA (tekst ujednolicony na 01 kwietnia 2014r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA (tekst ujednolicony na 01 kwietnia 2014r.)"
Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA (tekst ujednolicony na 01 kwietnia 2014r.)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA (tekst ujednolicony na 01 marca 2014r.)
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Sosnowcu przy ul. Głównej na działce nr 1084/2 obręb Kazimierz.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert w konkursie ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą Oceny Formalnej złożonych w konkursie ofert na realizację w 2014 roku projektów w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wyborze dla - Swiadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych na rzecz Urzędu Miejskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wyborze oferty na roboty budowlane – malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu - mieście J.Kiepury sznsą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew z gatunku wierzba biała.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 MAJA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokol nr LVIII/2014 z sesji w dniu 29 maja 2014 roku"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - sprawozdanie WKS.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - sprawozdanie WKS.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zalacznik - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 62/2014 Z DNIA 04.06.2014r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "protokół 62 04.06. 2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - opinia Biegłego Rewidenta.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - Uchwala IV RIO nr 4100-IV-79-2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - opinia Komisji Rewizyjnej i komisji branżowych.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik - wniosek Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ Z LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26 CZERWCA 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik i Uchwala IV RIO nr 4100-IV-143-2014.pdf"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze dla - Zakup artykułów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platwormy on-line (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Kultury i Sportu (WKS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborach do Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu - kadencja 2014-2018.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborach do Rady Dzielnicy Juliusz w Sosnowcu - kadencja 2014-2018.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborach do Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu - kadencja 2014-2018.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dyżury Radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.423 z 17.04.14 w/s zmiany zarz.169/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarz.423 z 17.04.14 w/s zmiany zarz.169/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarz.423.docx"
Dotyczy dokumentu: Zarz.423 z 17.04.14 w/s zmiany zarz.169/14
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarz.423.docx

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia