Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.05.2006
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 do katalogu Urząd Miasta w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 z katalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2002 złożone w 2003 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 do katalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2002 złożone w 2003 w menu podmiotowym
Usunięcie katalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 z menu podmiotowego
Dodanie katalogu Oświadczenia majątkowe za rok 2005 składane w roku 2006 do menu przedmiotowego
27.02.2006
Dodanie podkatalogu Rok 2006 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym
24.02.2006
Dodanie podkatalogu MOPS - Praca do katalogu Praca - jednostki podległe w menu przedmiotowym
20.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miasta menu podmiotowego
Dodanie podkatalogu Statut Miasta do katalogu Urząd Miasta w menu podmiotowym
07.02.2006
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 14.09.2014 do 20.09.2014
 
20.09.2014
Dotyczy dokumentu: Dostawa materiałów biurowych i artyk. piśmienniczych na potrzeby Projektu pn. Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsult. społ. związanych z budżetem partycypacyjnym.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarz. Nr 933 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 25.08.2014 r.- ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rozstrzygnięty został II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Sosnowcu przy ul. Małobądzkiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągów z przebudową dróg PJO A11 w ramach inwestycji „ Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Armii Krajowej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Projektowej i ul. Starościńskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko księgowy w Zespole Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych Nr 3 w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
19.09.2014
Dotyczy dokumentu: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworzeń – Szopienice w Sosnowcu w rejonie ulic – Hubala – Dobrzańskiego, Wileńskiej, Zagórskiej, Dąbrowskiej, Wiejskiej i Nowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Kaczeńców - Sokolskiej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 50/2014 Z DN. 27.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 50/2014 z dn. 27.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2014 Z DN. 18.09.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 51/2014 Z DN. 18.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania imienia Jana Antoniego Strzeleckiego skwerowi zlokalizowanemu między ulicą gen.Stefana Grota-Roweckiego a Placem Waldemara Zillingera na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania imienia Jana Antoniego Strzeleckiego skwerowi zlokalizowanemu między ulicą gen.Stefana Grota-Roweckiego a Placem Waldemara Zillingera na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie nadania imienia Jana Antoniego Strzeleckiego skwerowi zlokalizowanemu między ulicą gen.Stefana Grota-Roweckiego a Placem Waldemara Zillingera na terenie miasta Sosnowca"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie nadania imienia Jana Antoniego Strzeleckiego skwerowi zlokalizowanemu między ulicą gen.Stefana Grota-Roweckiego a Placem Waldemara Zillingera na terenie miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Bór Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Bór Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Bór Wschód" i rejonu ul. Grenadierów."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Bór Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014-2026 (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII)."
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok (zmiana VIII).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podział geodezyjny działek nr 6885/3 i 6885/6 obr.9.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł.w Sosnowcu przy ul.Staszica 10.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wynik konkursu na realizatora programu zdrowotnego w 2014 - Program pomocy leczenia niepłodności w mieście Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Część VII. Przebuodwa skrzyżowania ul. Koplanianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiar"
Dotyczy dokumentu: Część VII. Przebuodwa skrzyżowania ul. Koplanianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Przedmiar
 
18.09.2014
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Kaczeńców - Sokolskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Interpretacje podatkowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "interpretacja nr WPO.I.310.3.2014.JK"
Dotyczy dokumentu: Interpretacje podatkowe
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "-wniosek o wydanie interpretacji - WPO.I.310.3.2014.JK" na "wniosek o wydanie interpretacji - WPO.I.310.3.2014.JK"
Dotyczy dokumentu: Interpretacje podatkowe
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-wniosek o wydanie interpretacji - WPO.I.310.3.2014.JK"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Stalowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 18.09.2014 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obw. P.M. Katowice o wydanej Decyzji Nr 54/Ś/14 dla budowy kanalizacji sanitarnej(...) Lompy, Miarki, Zachodnia, Krasickiego, Sucharskiego, Sebyły, Batal. Chłopskich, Wróblewskiego w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup wraz z dostawą 20 000 szt. pudełek plastikowych wraz z wieczkiem.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Winiarski Karol
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Szota Ewa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na zakup oprogramowania ADOBE CS6 (WOP.271.02.62.2014).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie prezentacji filmowej przedstawiającej sylwetki nominowanych w konkursach Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013 oraz Mecenat NGO Roku 2013.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 67/14 Z DNIA 16.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę przewozową - wynajem busa w dniu 30.10.2014 r. podczas wizyty partnerów zagranicznych opracowujących projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę przewozową - wynajem busa w dniu 30.10.2014 r. podczas wizyty partnerów zagranicznych opracowujących projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę przewozową - wynajem busa w dniu 30.10.2014 r. podczas wizyty partnerów zagranicznych opracowujących projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sosnowcu przy ulicy Północnej, zabudowanej garażami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o dokonaniu wyboru oferty na świadczenie usług obejmujących sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wysokość jednorazowej opłaty dla nieruchomości gruntowej przy ul. Kosynierów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu na budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont pokrycia dachu na budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 .
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 66/14 Z DNIA 28.08.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik WNIOSEK 2.rtf
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPP 02/02 DECYZJA O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik KARTA INF.2.rtf
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Wniosek"
Dotyczy dokumentu: WPP 01/01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
17.09.2014
Dotyczy dokumentu: Zakup pudełek plastikowych do projektu Pudełko życia.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa drogi na działkach 2156/6, 2153/5 obręb Zagórze przy ul. Dworskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku pływalni na klub fitness na działce nr 409/31 obręb 0006 Klimontów przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji transformatorowej kontenerowej na działce nr 734 obręb 0009 przy ul. Schönów w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. administracyjno-rozliczeniowych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Sosnowiec.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Informacje dotyczące szkoleń
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Informacja - załącznik
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie 3 - zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1232/2 obręb 0006-Klimontów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie 2 - zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 717 obręb 0008 -Maczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie 1 - zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3361 obręb 0011- Sosnowiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Bosak Jan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównego najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz na dzień 17.09.2014 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony ul. Dąbrowskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Samotni rodzice z szansą na lepsze życie, warsztatów coachingu grupowego w zakresie rozwoju umiejętności psychospołecznych i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Samotni rodzice z szansą na lepsze życie, warsztatów coachingu grupowego w zakresie rozwoju umiejętności psychospołecznych i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dokum. projekt. dla zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 3 (...) w celu nadania mu nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją(...) społ. lokalalnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dźwiękowy z posiedzenia Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dn. 18.08.2014r."
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu : Część VI. Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014R.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014 r. mat. WPI" na "Załącznik Nr 1 do Protokołu nr 49/2014 Z DN. 15.09.2014 r. mat. WPI"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 49/2014 z dn. 15.09.2014 lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 49/2014 Z DN. 15.09.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr 48/2014 z dn. 18.08.2014 mat. WAG"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 48/2014 z dn. 18.08.2014 mat. "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 48/2014 z dn. 18.08.2014 lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 1 do PROTOKOŁU " na "Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 47/2014 z dn. 16.06.2014 lista obecności"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr 47/2014 z dn. 16.06.2014 mat."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr 47/2014 z dn. 16.06.2014 mat."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 47/2014 z dn. 16.06.2014 mat."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do PROTOKOŁU "
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 47/2014 Z DN. 16.06.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 47/2014 z dn. 16.06.2014r."
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2014 z dn. 18.08.2014r"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Protokół Nr 48/2014 z dn. 18.08.2014r
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 48/2014 Z DN. 18.08.2014R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.09.2014
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trzebyczką przy ul. Gruntowej w D.Górniczej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa oprogramowania ADOBE CS6 Adobe Desing Std v.6 Win PL Retail - 2 szt.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług obejmujących sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wysokość jednorazowej opłaty dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosynierów. Nr: WPP.271.02.287.2014
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa dowozu uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” na wizyty studyjne.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach przy ul. Jabłoniowej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach przy ul. Długosza w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa istniejącego oświetlenia bulwarów na działkach w rejonie ulic Sąsiedzkiej i Wysokiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki konkursu ofert adresowanego do fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w 2014r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Część VII. Przebuodwa skrzyżowania ul. Koplanianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości dla gazociągu Tworzeń – Szopienice.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Część VII. Przebuodwa skrzyżowania ul. Koplanianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Część VII. Przebuodwa skrzyżowania ul. Koplanianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiar"
Dotyczy dokumentu: Budowa dwóch dźwigów osobowych przy kładce nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej na działce nr 4356 obręb 0011 oraz w rejonie ul. Wspólnej na działce nr 4364 obręb 0011 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. 11-go Listopada.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWY przy ul. Juliuszowskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, przy ul. Narcyzów 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Informacji, Promocji i Turystyki – Centrum Informacji Miejskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie dodatkowych informacji"
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Sosnowca - Etap III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Koścień Beata - Przedszkole Miejskie nr 29 - Dyrektor - Rozpoczęcie"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 48/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 48/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.18.08.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 48/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.18.08.2014 r.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.08.09.2014 r."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Plik dzwiękowy posiedzenia z dn.08.09.2014 r.
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ADM Sp. z o .o
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Treść - załącznik"
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ADM Sp. z o .o
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Treść - załącznik
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1081/LXI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Tramwaje Śl."
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WDR"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał PINB"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 49/2014 z dnia 08.09.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.09.2014
Dotyczy dokumentu: Wybór oferty dla zam. WGN.271.02.535.2014 - podział geodezyjny dz. nr 407/07 obr. Klimontów.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla potrzeb realizacji projektu -Samotni rodzice z szansą na lepsze życie.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: MOSiR - Sprzedaż transformatorów olejowych trójfazowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Termomodernizacja obiektów na potrzeby pomieszczeń wystawienniczo – warsztatowych (dawny Pałac Ślubów)
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pozytywnie zaopiniowany projekt celem jego zatwierdzenia."
Dotyczy dokumentu: Budżet Obywatelski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Budżet obywatelski - lista zgłoszeń."
Dotyczy dokumentu: Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza - klasy Z z ul. Wiejską – klasy L.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. Diagnoza sytuacji społecznej obszaru Pogoni w mieście Sosnowiec w celu wdrożenia i przeprowadzenia na tym obszarze rewitalizacji społecznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec poł. przy ul. Słowackiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiary MUZA II post rob dodatkowe 15092014 hm.zip"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rysunki branza budowlana 15092014 hm.zip"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rysunki branzowe 15092014 hm.zip"
Dotyczy dokumentu: Będzieszak Adam
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
14.09.2014
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr 4048, 4056, 3846, 4058, 4059 obręb 0011 Sosnowiec przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z drogą dojazdową (legalizacja) w związku z regulacją terenową poprzez podział geodezyjny w Sosnowcu przy ul. Wileńskiej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa pasa drogowego ul. Objazdowej w związku z podziałem geodezyjnym działki (legalizacja) w Sosnowcu przy ul. Objazdowej na działce nr 879 obręb Maczki.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia