Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.10.2007
Zmiana nazwy katalogu Przetargi Nieruchomości w menu przedmiotowym (nowa nazwa Przetargi i dzierżawy nieruchomości)
29.10.2007
Dodanie podkatalogu Komisja Statutowa (doraźna) do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego (doraźna) do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Oświaty do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Budżetowa do katalogu 2006 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do katalogu 2006 w menu podmiotowym

«      ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 14.06.2015 do 20.06.2015
 
20.06.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Sosnowiec oraz odnowienie istniejących szlaków .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. sportowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
19.06.2015
Dotyczy dokumentu: Nabór pracownika do obsługi Sekretariatu Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz ofert pracy Punktu Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2015 z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze oferty na remont sal gimnastycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w budynkach szkolnych przy ul, Kilińskiego 25 i Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa ulicy KDZ łączącej ul. 11 Listopada z projektowanym rondem wraz z rozbudową skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Dobrzańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kidawa-Kałka Katarzyna (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 903 obr. 0009
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 1439 obr. 0007 Porąbka
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Następne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Następna zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Roboty remontowo-budowlane w 12-tu miejskich budynkach oświatowo-wychowawczych w zakresie remontu sanitariatów, części elewacji i pokryć dachowych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ ul. Norwida.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 91/56.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
18.06.2015
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ przy ul. Stanisława Małachowskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń UM w Sosnowcu, został wywieszony wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Gospodarczej 4/5.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Moćko Jolanta - Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - Zespół Adm. Finansowy - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dębiec Anna - kierownik WŚR"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Krzywkowski Zbigniew 2015" na "Krzywkowski Zbigniew - naczelnik WSO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Krzywkowski Zbigniew 2015"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Fabisiak Maria - Wydział Komunikacji - Podinspektor
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Kuc Ewa - Wydział Komunikacji -Główny Specjalista
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Morawietz Jolanta - Wydział Komunikacji - Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Małas Tadeusz - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - podinspektor.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gabryś Anna - Skarbnik Miasta - powołanie"
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa, nadbudowa budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z infrastrukturą techniczną (...) oraz utwardzenie terenu na działce przy ul. Grota Roweckiego 66.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa niskoprężnej sieci gazowej na działce nr 2205 obręb Klimontów przy ul. Lisia Góra w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Sosnowca dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru Dańdówka zatwierdzonego Uchwałą RM nr 417/XXXII/08 z dnia 28.08.2008 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Adamus Paulina - kierownik referatu WWO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bańbur Marcin - naczelnik WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gabryś Anna - kierownik referatu WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kożuch Justyna - kierownik referatu WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Trzewiczek Sandra - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Niewiadomska Dorota - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Paszko Beata - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rodak Anna - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zgoda-Giczańska Magdalena - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Obrusik Krystyna - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Błaszkiewicz Agnieszka - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bieniek Dorota - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Jędrusik Wioletta - podinspektor WPO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mercik Michał - naczelnik WRP"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ciesińska Elżbieta - kierownik referatu WRP"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kałamaga Aleksandra - główny specjalista WAB"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Owczarek Jakub - naczelnik WAB"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Eder Teresa - inspektor WAB"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kłoszewska-Wanik Anna - naczelnik WPP"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zgorzały Stefania - kierownik referatu WPP"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Będkowski Jerzy - naczelnik WGG"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kubala Dariusz - kierownik referatu WGG"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedpełski Tomasz - geolog powiatowy WŚR"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaród Bogusława - kierownik referatu WŚR"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Smołucha Barbara - kierownik referatu WŚR"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wideł Jarosław - kierownik referatu WSO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Majewski Romuald - kierownik referatu WSO"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Guzik Wojciech - naczelnik WDR"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Perlak Jan - naczelnik WKM"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Orczyk Mariusz - kierownik referatu WKM"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Fabisiak Maria - podinspektor WKM"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kuc Ewa - Inspektor WKM"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Morawietz Jolanta - kierownik referatu WKM"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Małas Tadeusz - podinspektor WZK"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wieczorek Barbara - Żłobek Miejski - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Madura Grażyna - Przedszkole Miejskie nr 2 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Szyjkowska Ilona - Przedszkole Miejskie nr 3 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kijas Izabela - Przedszkole Miejskie nr 5 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kubasik Marzena - Przedszkole Miejskie nr 7 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kwiecień Teresa - Przedszkole Miejskie nr 11 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kapuścińska Maria - Przedszkole Miejskie nr 12 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Umińska-Tytko Agnieszka - Przedszkole Miejskie nr 14 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Golańska Renata - Przedszkole Miejskie nr 15 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Federowicz Magdalena - Przedszkole Miejskie nr 18 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Strzesak Izabela - Przedszkole Miejskie nr 19 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kowalska Magdalena - Przedszkole Miejskie nr 20 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pawlikowska Ewa - Przedszkole Miejskie nr 22 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Służałek Barbara - Przedszkole Miejskie nr 25 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Szczepańska Anna - Przedszkole Miejskie nr 27 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Koziak Iwona - Przedszkole Miejskie nr 28 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Koścień Beata - Przedszkole Miejskie nr 29 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Jędrycha Danuta - Przedszkole Miejskie nr 33 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Seredyka Urszula - Przedszkole Miejskie nr 34 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pruś Stanisława - Przedszkole Miejskie nr 35 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Adamus Elżbieta - Przedszkole Miejskie nr 38 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Królikowska Jadwiga - Przedszkole Miejskie nr 39 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kwaśniok Iwona - Przedszkole Miejskie nr 40 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kempa Anna - Przedszkole Miejskie nr 43 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bem Dorota - Przedszkole Miejskie nr 44 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sonik Katarzyna - Przedszkole Miejskie nr 46 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Czerwińska Joanna - Przedszkole Miejskie nr 50 - Dyrektor"
Dotyczy dokumentu: Informacja o małym grancie - Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju w Sosnowcu - Sosnowiecki SKANDAL na mistrzostwach Europy.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa kanalizacji deszczowej na działkach przy ul. Wawel i ul. Sieleckiej w Sosnowcu dla zadania - Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulicy Legionów Etap II.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
17.06.2015
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SWZ"
Dotyczy dokumentu: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa parku handlowego i obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.11 Listopada/Zaruskiego (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa parku handlowego i obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.11 Listopada/Zaruskiego (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SWZ"
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik 3"
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rysunek 1 i 2 do zal. 3"
Dotyczy dokumentu: REMONT KAPITALNY KORYTARZY NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze dla - Remont w ZSO nr 11 w Sosnowcu przy ul. Skwerowej 21.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: W siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Kaczeńców - Sokolskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania WZP.271.1.54.2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania WZP.271.1.54.2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania WZP.271.1.54.2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Remont sal gimnastycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w budynkach szkolnych przy ul. Kilińskiego 25 i Braci Mieroszewskich 42.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Orląt Lwowskich i drogi krajowej S1.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
16.06.2015
Dotyczy dokumentu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja 3 - "
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plan sytuacyjny"
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja 2 -"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja 1 -"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał WED"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Straży Miejskiej"
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik - materiał Policji"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Prusa w Sosnowcu ogłasza postępowanie o udzielenie zam. publicznego na roboty budowlane "Przebudowa sanitariatów uczniowskich etap I"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Fabisiak Maria - Wydział Komunikacji - Podinspektor"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kuc Ewa - Wydział Komunikacji -Główny Specjalista"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Morawietz Jolanta - Wydział Komunikacji - Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Małas Tadeusz - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - podinspektor. "
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny nieograniczony ul. Inwestycyjna
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kaczor Janusz - Skarbnik Miasta."
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny nieograniczony ul. Inwestycyjna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Frugalski Grzegorz - Sekretarz Miasta."
Dotyczy dokumentu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Byszewski Zbigniew - Naczelnik Wydziału Edukacji."
Dotyczy dokumentu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania "
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Haładus Krzysztof - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Jedynak Anna - zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca."
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "dokumentacja 1"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiar robót - "
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: Opracowanie dok.proj.dla:Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo- tramwajowego .... – ETAP II- budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych–zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie ... ETAP II–budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych” – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.(...)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 143/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 142/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi J. K. z dnia 23.03.2015 na Prezydenta Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 141/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi Pana G.S. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 141/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi Pana G.S. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "141 bip skarga G. S. na dyrektora MZZL.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 141/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi Pana G.S. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 141 bip skarga Grzegorzo Sioła na dyrektora MZZL.doc
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 141/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi Pana G.S. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 140/XII/2015 dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi Pana J.A. na Prezydenta Miasta Sosnowca.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kidawa-Kałka Katarzyna (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nitwinko Wojciech (SLD)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojtusiak Paweł (Niezależni)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wojnowski Stefan (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Olko Wanda (PO)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sokołowski Tadeusz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Mędrzak Tomasz (PiS)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 139/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 138/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 915/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 137/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 136/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie powołania przy Muzeum w Sosnowcu Rady Muzeum
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 135/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 134/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 133/XII/2015 z dnia 28maja 2015r. w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Sosnowcu do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 132/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 131/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie uchylenia uchwały nr 930/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy ...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 131/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie uchylenia uchwały nr 930/LIV/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Kazimierz Górniczy ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 130/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania imienia Danuty Siedzikówny „Inki” skwerowi u zbiegu ulic Nowopogońskiej, Orlej i Mariackiej,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 129/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XIX/95 z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 128/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XIX/95 z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 127/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekształcenia placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 126/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2015r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 125/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 125/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "125 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 124/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 123/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul.Wawel 15,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 122/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/VIII/2015 z dnia 26 lutego 2015r. sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 15.06.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 15.06.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 15.06.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 10.06.2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 121/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr 909/LXV/10 z dnia 28 paździe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 10.06.2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "nagranie audio"
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR 9/2015 Z DNIA 10.06.2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 120/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca za 2014r
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 120/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca za 2014r
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "120 Zał. do uchwały - sprawozd. ze SRPS - 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 i załacznik samorządnści II PÓŁROCZE 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 h załącznik plan kom.bezpieczeństwa 2015 II.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119gPlan pracy na II komisja gopodarki 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 f załącznik plan pracy II półrocze 2015 Komisji Oświaty.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 ezałącznik e plan pracy na II półrocze KZ.docx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119d Komisja Kultury 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 c załacznik plan k.rozwoju 2015 II.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 bPLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ-II półrocze 2015r.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119a PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ-II półrocze 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "119 uchwała ws. planów pracy komisji stałych na II półrocze 2015.doc"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 119/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2015
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 119 uchwała ws. planów pracy komisji stałych na II półrocze 2015.doc
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 118/XII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015r. (zmiana V),
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 117/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015r. (zmiana V),
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 116/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana V/.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 116/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana V/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 3 objaśnienia.docx"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 116/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana V/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 1 WPF 05 2015.xls"
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 116/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sosnowca na lata 2015-2026 /zmiana V/.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zał 2 WPW- zmiany -maj -28.05.xlsx"
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Sosnowiec oraz odnowienie istniejących szlaków .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 115/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr 114/XII/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sosnowca
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.06.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pomoc Techniczna dla JRP w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II"
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Druk artykułów informacyjno-promocyjnych do projektu- Samotni Rodzice z szansą na lepsze życie
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został wywieszony na okres 21 dni wykaz dot.przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. Łąkowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie -"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SWZ -"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SWZ-"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokument 1"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokument 2"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokument 3"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokument 4"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane-zmianę sposobu użytkowania mieszkania w bocznym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na pomieszczenia biurowe.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu: „Budowa gazociągu niskoprężnego na działkach nr 2437, 2434, 2428 obręb 0009 przy ul. Będzińskiej/Suchej w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Budowa gazociągu niskoprężnego na działkach nr 2437, 2434, 2428 obręb 0009 przy ul. Będzińskiej/Suchej w Sosnowcu”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje,że odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pastewnej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca informuje,że odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pastewnej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "STWiOR"
Dotyczy dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane.Wymiana okładziny niecki basenowej wraz z montażem nowych słupków startowych".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -"
Dotyczy dokumentu: Dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej na płytach boisk wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 13, ZSO nr 11 i SP nr 42 w Sosnowcu (...).
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi -"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o depozycie pieniężnym pozostałym po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o depozycie pieniężnym pozostałym po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o depozycie pieniężnym pozostałym po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych -ZB w Sosnowcu ul. Partyzantów 10, ogłasza nabór na wolne stanowiska Inspektor Nadzoru
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 1356, 1333/2, 1357, 1359, 1358, 1349, 1341, 1335, 1329, 1323, oraz w części działki nr 1318 przy ul. Kossaka i ul. Wyspiańskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego w Sosnowcu".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pastewnej.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
 
14.06.2015
Dotyczy dokumentu: Wykonanie urządzenia wodnego stanowiącego studnię chłonną na działce nr 3533/2 obręb 11 w Sosnowcu oraz odprowadzanie do ziemi za pośrednictwem w/w urządzenia wodnego wód opadowych (...).
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 5451, 5452 obręb 0009, do celów ewidencyjnych.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego (pomieszczenie 11/01/1) oraz zadaszenia patia w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Kisielewskiego .
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dla zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na nadzór autorski oprogramowania wchodzącego w skład systemu MAGISTRAT.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na roboty remontowe-malarskie w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan do ogrzewania budynku hali produkcyjnej oraz przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu, w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 25/27a.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , przy Al. Zwycięstwa 20 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul. Starowiejskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyników na zapytanie ofertowe - Wykonanie monitoringu na terenie Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21 w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Inforamcja o wyborze najkorzyst. oferty - Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza - Wawel - Klimontowska wraz z sygnazliacją świetlną - Etap II - dobudowa pasa jezdni.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, dla potrzeb miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Sosnowcu przy ul.K. Baczyńskiego.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Sosnowcu.
Treść zmiany:
  Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Kaczeńców - Sokolskiej.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia