?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-11 09:05:30 Rok 2018 / UCHWAŁA NR 21/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-01-10 14:55:45 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-10 14:03:43 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: - ul. Ordonówny – część działki ozn. geod. jako nr 1858 obręb 0011 Sosnowiec - ul. Szeroki Łan – część działki ozn. geod. jako nr 855, 859, 862 obręb 0009 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-10 14:01:29 Obwieszczenia / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-10 13:59:25 Wyniki konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-10 13:58:19 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu do zbierania odpadów w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1 (działka nr 6860 obręb 0010 Sosnowiec). Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-10 13:56:48 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2019 roku / Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z ul. Tatrzańskiej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-10 13:53:22 Według wydziałów / Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-10 13:52:45 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-10 13:43:44 Oświadczenia Majątkowe Radnych / Oświadczenia złożone na początku kadencji 2018-2023 Bartosz Cebo Publikacja artykułu