?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 10:56:57 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Niezapominajek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Liliowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:56:08 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Stokrotek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Nagietkowej Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-15 10:55:40 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Sasanek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulic Storczyków i Fiołkowej Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-15 10:54:29 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Stokrotek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Nagietkowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:53:06 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Sasanek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulic Storczyków i Fiołkowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:51:54 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy u zbiegu ulic: Ostrogórskiej i Naftowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:49:55 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z transmisją, nagrywaniem i udostępnianiem nagrań z obrad rady gminy / Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z transmisją, nagrywaniem i udostępnianiem nagrań z obrad rady gminy Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:47:53 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przepompowni wód deszczowych – ulica Ostrogórska Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 10:46:14 Konsultacje Społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 09:53:11 Informacje i komunikaty / PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA URUCHOMIŁA SERWIS WYBORY.GOV.PL Elżbieta Martyniuk Edycja artykułu