?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 12:15:09 MICHAŁ WCISŁO / DOT. DORAŹNEJ NAPRAWY NAWIERZCHNI PRZY ULICY WESOŁEJ. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-15 12:13:53 MICHAŁ WCISŁO / DOT. NAPRAWY SCHODÓW PRZY BLOKU PIŁSUDSKIEGO 7 a. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-15 11:54:24 Monitoring miejski / Monitoring miejski Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-15 11:41:14 Obwieszczenia / obwieszczenie o wydanej w dniu 14.03.2019r. decyzji nr 31/19/W-CP o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową na samodzielny lokal mieszkalny (1 piętro) i lokal biurowy – Administracja Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie (parter), na działce nr ew. 7276 obręb 0009 przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 11:40:00 Konsultacje Społeczne / KONSULTACJE SPOŁECZNE Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 11:37:26 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci ciepłowniczej przy ul. Stoczniowców, Żelaznej, Konstytucji w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 11:36:54 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-03-15 11:32:19 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci ciepłowniczej przy ul. Parkowej i Mościckiego w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 11:30:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Publikacja artykułu
2019-03-15 11:30:24 Konsultacje Społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka. Bartosz Cebo Edycja artykułu