?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-11 13:21:42 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-01-11 12:19:23 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak IFIII.746.75.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-11 11:55:49 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-11 11:54:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Długosza w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-11 11:46:01 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Bohaterów Getta w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-11 11:24:53 Regulamin organizacyjny / REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOSNOWCA Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-11 11:23:04 Komisja Budżetowa / Komisja Budżetowa Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-11 11:22:44 Komisja Rewizyjna / Komisja Rewizyjna Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-11 11:21:56 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska / Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-11 11:21:14 Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji / Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Bartosz Cebo Edycja artykułu