?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-18 14:09:13 BARTOSZ GÓRSKI / Dot. montażu barierek u-12 a przy ulicy Dietla. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-18 14:07:50 BARTOSZ GÓRSKI / Dot. montażu lustra drogowego U-18 a na łuku przy wyjeździe z Przedszkola nr 25. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-18 13:58:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” Część 1 : Budowa ścieżki rowerowej; Część 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Bulwar Czarnej Przemszy) WZP.271.1.7.2019.KM Sebastian Winter Edycja artykułu
2019-03-18 13:26:30 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II - Budowa wypożyczalni rowerów - znak sprawy : WZP.271.1.11.2019.HM Honoraty Musialik Edycja artykułu
2019-03-18 13:06:40 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. wycinki oraz przycięcia drzew ul. Kościuszkowców. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-18 09:16:29 Komisja Rewizyjna / PROTOKÓŁ NR III/2019 Z DNIA 22.01.2019 R. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-18 09:07:29 Komisja Rewizyjna / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z DNIA 19.02.2019 R. Katarzyna Bielecka Publikacja artykułu
2019-03-15 16:27:24 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu - budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej [znak sprawy: WZP.271.1.25.2019.BB] Beata Binkiewicz Publikacja artykułu
2019-03-15 12:49:54 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wnukowskiego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 12:27:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Bieżące utrzymanie i konserwację przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca” (znak sprawy: WZP.271.1.138.2018.MT) Marzena Tańcula Edycja artykułu