?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-14 16:07:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-14 14:55:52 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. bryniczna - działka ozn. geod. nr 6532/5 obręb 0009 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 14:49:41 Konkursy / Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 14:47:45 Praca - jednostki podległe / Referent ds. organizacyjno-technicznych Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 14:45:32 Konkursy / Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. ”Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020” Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 14:34:10 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość zabudowana poł. przy ul. Orląt Lwowskich 9 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 09:59:45 KOMISJIA ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ / PROTOKÓŁ NR II/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 12.12.2018 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-01-14 09:59:03 KOMISJIA ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ / PROTOKÓŁ NR II/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 12.12.2018 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-01-14 09:58:41 KOMISJIA ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ / PROTOKÓŁ NR II/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 12.12.2018 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-01-14 09:57:54 KOMISJIA ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ / PROTOKÓŁ NR II/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 12.12.2018 R. Joanna Lis-Bratek Publikacja artykułu