?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-15 13:36:04 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy 27 Stycznia Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:35:03 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy 1 Maja Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:33:50 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Grota Roweckiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:32:23 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o zawieszeniu postępowania, znak KŚ-III.6220.15.2018.EM Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:26:40 Przetargi / Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. J.Dabrowskiego. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 10:10:02 Plan Zamówień Publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Sosnowiec na 2019 r. Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-15 08:32:15 Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy. / Najem lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 17:33:43 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.RUZ.421.238.2018.BS Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 17:32:26 Obwieszczenia / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-14 16:33:47 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu