?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-21 08:56:07 Jednostki Podległe / "Usługi zdrowotne- badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne, szczepienia profilaktyczne pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Sosnowiec” (znak sprawy: ZP/PN/01/2019) Michał Zastrzeżyński Edycja artykułu
2019-03-20 15:21:37 Jednostki Podległe / Wynik postępowania dot. prowadzonego postępowania w drodze "zapytania ofertowego" na dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-20 14:53:09 Konsultacje Społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: • utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu z połączenia Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A z Przedszkolem Miejskim nr 51 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A • włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, ul. Stefana Kisielewskiego 4b Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-20 14:44:51 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Przeprowadzenie wsparcia w ramach: indywidualnego pośrednictwa pracy, indywidualnego doradztwa zawodowego oraz usługi brokera edukacyjnego dla Uczestników projektu EFS Aktywne Centrum Szansa dla Nas” (znak sprawy: WZP.271.1.21.2019.MW) Magdalena Wyględacz Publikacja artykułu
2019-03-20 14:37:42 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. koordynacji sekretariatów w Wydziale Organizacyjnym i Informatyzacji Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-20 13:52:31 Praca - jednostki podległe / Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-20 13:51:15 Według wydziałów / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-20 13:48:26 Budynek Rzeźnicza 12 / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-20 13:44:49 Praca w Urzędzie / PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. wydawania odpisów i migracji w Urzędzie Stanu Cywilnego (2 etaty) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-20 13:42:24 Jednostki Podległe / Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Bartosz Cebo Edycja artykułu