?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 09:39:59 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec nr 2019 r. w zakresie robót budowlanych Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 14:57:17 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2018 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:54:20 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:51:08 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2016 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:50:10 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:48:45 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:46:24 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe roczne składane w 2013 roku G - N Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:37:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:34:01 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:29:21 Obwieszczenia / obwieszczenie publiczne o wydanej w dniu 14.01.2019 r. decyzji nr 5/19/X o wygaszeniu decyzji nr 39/18/W-Cp z dnia 09.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TBS 53599 – budowa wieży stalowej na działce nr ew. 2174/1 obręb Klimontów przy ul. Traugutta w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu