?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 15:05:48 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy : WZP.271.1.15.2019.HM Honoraty Musialik Edycja artykułu
2019-03-19 13:34:26 Obwieszczenia / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-19 13:32:59 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2019 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:31:00 Jednostki Podległe / Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:30:45 Jednostki Podległe / Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Bartosz Cebo Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-03-19 13:28:38 Konkursy / KONKURS NA DYREKTORA MDK KAZIMIERZ Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:27:19 Praca - jednostki podległe / Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze "informatyk" (0,25 etatu) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-19 13:27:02 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „1. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4, 2. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6, 3. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3, 4. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19”. (znak sprawy: WZP.271.1.19.2019.MW) Magdalena Wyględacz Edycja artykułu
2019-03-19 13:05:13 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. zapadniętych studzienek ul. Kościuszkowców. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 13:04:38 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. bezpieczeństwa i stanu rowów ul. Nowa. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 13:03:59 WOJCIECH NITWINKO / dot. nieprawidłowego odtworzenia chodnika przy ul. Baczyńskiego przez firmę wykonującą prace ziemne przy instalacji elektrycznej Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 12:42:19 Komisja Zdrowia,Rodziny i Polityki Społecznej / PROTOKÓŁ NR III/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 24.01.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:41:28 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:40:01 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:39:42 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:30:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-03-19 12:28:36 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-03-19 12:18:04 EWA SZOTA / Dot. odoru wydobywającego się z kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Komunikacji z o.o. przy ul. Milowickiej 7 w Katowicach. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 11:32:34 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:31:37 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:31:06 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:29:46 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Publikacja artykułu
2019-03-18 17:54:36 Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji / Protokół Nr V/2019 z dn. 12.03.2019r. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2019-03-18 17:44:35 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.485.2018.MR/2989 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:29:43 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul.Gottlieba Daimlera – działka ozn. geod. nr 617 obręb 0011 Sosnowiec i działka ozn. geod. nr 261/13 obręb 0011 Sosnowiec . Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:27:51 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska / Protokół Nr V/2019 z dnia 27.02.2019r. Mariusz Tomczyk Publikacja artykułu
2019-03-18 17:02:12 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej przy ul. Sławkowskiej, Dojazdowej, Arctowskiego, Pekińskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:00:54 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play przy al. Zagłębia Dąbrowskiego 25 w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 16:59:43 Konkursy / KONKURS NA DYREKTORA MDK KAZIMIERZ Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 16:57:37 Według wydziałów / Wydział Budżetu Miasta (WBM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-18 16:57:03 Budynek Aleja Zwycięstwa 20 / Wydział Budżetu Miasta (WBM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-18 16:53:49 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Ostrogórskiej 37 w Sosnowcu. 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Grabowej 2 w Sosnowcu. 3. Termomodernizacja IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dormana 9a w Sosnowcu. (znak sprawy: WZP.271.1.23.2019.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-03-18 15:36:18 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: - ul. ks. W.Sedlaka/Patriotów – ozn. geod. jako część dz. nr 7364 obręb 0009 Sosnowiec - ul. Bryniczna – ozn. geod. jako część dz. nr 4885/1 obr. 0009 Sosnowiec - ul. Plażowa – ozn. geod. jako część dz. nr 2560/3 obr. 0012 Sosnowiec - ul. Kępa – ozn. geod. jako Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 15:34:26 Praca w Urzędzie / PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji drogowej w Wydziale Administracji Drogowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 15:32:41 Praca - jednostki podległe / MZUK | ogłoszenie o naborze Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 15:31:48 Schemat organizacyjny / Schemat organizacyjny Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-18 15:30:35 Zgromadzenia / zgromadzenie publiczne 13.04.2019 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 15:28:51 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zdrojowej. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 15:27:28 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji, znak WOOŚ.4210.34.2016.KC.24 z dnia 15 marca 2019 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 14:18:06 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” 1. Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego; 2. Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja; 3. Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowana ulic 3 Maja – Żeromskiego; 4. Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego i ul. Starej; 5. Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego; 6. Zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca.”Znak sprawy: WZP.271.1.10.2019.SW Sebastian Winter Edycja artykułu
2019-03-18 14:09:13 BARTOSZ GÓRSKI / Dot. montażu barierek u-12 a przy ulicy Dietla. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-18 14:07:50 BARTOSZ GÓRSKI / Dot. montażu lustra drogowego U-18 a na łuku przy wyjeździe z Przedszkola nr 25. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-03-18 13:58:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” Część 1 : Budowa ścieżki rowerowej; Część 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Bulwar Czarnej Przemszy) WZP.271.1.7.2019.KM Sebastian Winter Edycja artykułu
2019-03-18 13:26:30 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II - Budowa wypożyczalni rowerów - znak sprawy : WZP.271.1.11.2019.HM Honoraty Musialik Edycja artykułu
2019-03-18 13:06:40 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. wycinki oraz przycięcia drzew ul. Kościuszkowców. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-18 09:16:29 Komisja Rewizyjna / PROTOKÓŁ NR III/2019 Z DNIA 22.01.2019 R. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-18 09:07:29 Komisja Rewizyjna / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z DNIA 19.02.2019 R. Katarzyna Bielecka Publikacja artykułu
2019-03-15 16:27:24 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu - budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej [znak sprawy: WZP.271.1.25.2019.BB] Beata Binkiewicz Publikacja artykułu
2019-03-15 12:49:54 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wnukowskiego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-15 12:27:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Bieżące utrzymanie i konserwację przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca” (znak sprawy: WZP.271.1.138.2018.MT) Marzena Tańcula Edycja artykułu