?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 10:12:31 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-17 09:39:59 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec nr 2019 r. w zakresie robót budowlanych Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 14:57:17 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2018 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:54:20 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:51:08 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2016 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:50:10 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:48:45 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:46:24 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe roczne składane w 2013 roku G - N Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:37:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:34:01 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:29:21 Obwieszczenia / obwieszczenie publiczne o wydanej w dniu 14.01.2019 r. decyzji nr 5/19/X o wygaszeniu decyzji nr 39/18/W-Cp z dnia 09.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TBS 53599 – budowa wieży stalowej na działce nr ew. 2174/1 obręb Klimontów przy ul. Traugutta w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:27:27 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:26:32 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:25:29 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:22:31 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:17:40 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. bora komorowskiego- działka ozn. geod. nr 2117/16 obręb 0003 zagórze, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:16:07 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. bora komorowskiego- działka ozn. geod. nr 2117/16 obręb 0003 zagórze, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:13:05 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. rynek- działka ozn. geod. nr 2772 obręb 0012 sosnowiec, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:07:15 Ewidencja mieszkańców / WSO 02/00 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:04:17 Rok 2019 / Interpretacja podatkowa Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 12:32:27 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec na 2019 r. w zakresie usług Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 12:32:09 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec na 2019 r. w zakresie dostaw Michał Zastrzeżyński Edycja artykułu
2019-01-16 12:30:40 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec na 2019 r. w zakresie dostaw Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 12:26:27 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-16 12:17:35 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” Zadanie II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” (w ulicy: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej, Niecałej); w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” WZP.271.1.3.2019.KM Krzysztof Maksysz Publikacja artykułu
2019-01-16 11:27:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grota - Roweckiego - Część I, w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych - znak sprawy : WZP.271.1.127.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-01-16 09:54:42 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-01-15 14:29:47 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej wysokiego ciśnienia w rejonie ul. Małe Zagórze, 3 Maja w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:48:35 WOJCIECH NITWINKO / Wojciech Nitwinko Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-01-15 13:37:06 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Wiązowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:36:04 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy 27 Stycznia Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:35:03 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy 1 Maja Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:33:50 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Grota Roweckiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:32:23 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o zawieszeniu postępowania, znak KŚ-III.6220.15.2018.EM Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 13:26:40 Przetargi / Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. przy ul. J.Dabrowskiego. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-15 10:10:02 Plan Zamówień Publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Sosnowiec na 2019 r. Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-15 08:32:15 Najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy. / Najem lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 17:33:43 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.RUZ.421.238.2018.BS Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-14 17:32:26 Obwieszczenia / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-14 16:33:47 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu