?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 15:05:48 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy : WZP.271.1.15.2019.HM Honoraty Musialik Edycja artykułu
2019-03-19 13:34:26 Obwieszczenia / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-19 13:32:59 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2019 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:31:00 Jednostki Podległe / Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:30:45 Jednostki Podległe / Zaproszenie do składania ofert dla Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Bartosz Cebo Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-03-19 13:28:38 Konkursy / KONKURS NA DYREKTORA MDK KAZIMIERZ Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-19 13:27:19 Praca - jednostki podległe / Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze "informatyk" (0,25 etatu) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-19 13:27:02 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „1. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4, 2. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6, 3. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3, 4. Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19”. (znak sprawy: WZP.271.1.19.2019.MW) Magdalena Wyględacz Edycja artykułu
2019-03-19 13:05:13 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. zapadniętych studzienek ul. Kościuszkowców. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 13:04:38 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. bezpieczeństwa i stanu rowów ul. Nowa. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 13:03:59 WOJCIECH NITWINKO / dot. nieprawidłowego odtworzenia chodnika przy ul. Baczyńskiego przez firmę wykonującą prace ziemne przy instalacji elektrycznej Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 12:42:19 Komisja Zdrowia,Rodziny i Polityki Społecznej / PROTOKÓŁ NR III/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 24.01.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:41:28 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:40:01 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:39:42 Komisja Oświaty / PROTOKÓŁ NR IV/2019 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 26.02.2019 R. Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 12:30:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-03-19 12:28:36 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec - znak sprawy: WZP.271.1.26.2019.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-03-19 12:18:04 EWA SZOTA / Dot. odoru wydobywającego się z kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Komunikacji z o.o. przy ul. Milowickiej 7 w Katowicach. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2019-03-19 11:32:34 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:31:37 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:31:06 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2019-03-19 11:29:46 2019 rok / Petycja w sprawie " Uhonorowania wybitnych Sosnowiczan" Joanna Lis-Bratek Publikacja artykułu
2019-03-18 17:54:36 Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji / Protokół Nr V/2019 z dn. 12.03.2019r. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2019-03-18 17:44:35 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.485.2018.MR/2989 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:29:43 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul.Gottlieba Daimlera – działka ozn. geod. nr 617 obręb 0011 Sosnowiec i działka ozn. geod. nr 261/13 obręb 0011 Sosnowiec . Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:27:51 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska / Protokół Nr V/2019 z dnia 27.02.2019r. Mariusz Tomczyk Publikacja artykułu
2019-03-18 17:02:12 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej przy ul. Sławkowskiej, Dojazdowej, Arctowskiego, Pekińskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 17:00:54 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play przy al. Zagłębia Dąbrowskiego 25 w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 16:59:43 Konkursy / KONKURS NA DYREKTORA MDK KAZIMIERZ Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-18 16:57:37 Według wydziałów / Wydział Budżetu Miasta (WBM) Bartosz Cebo Edycja artykułu