?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 10:12:31 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-17 09:39:59 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec nr 2019 r. w zakresie robót budowlanych Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 14:57:17 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2018 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:54:20 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:51:08 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2016 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:50:10 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:48:45 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:46:24 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe roczne składane w 2013 roku G - N Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:37:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:34:01 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:29:21 Obwieszczenia / obwieszczenie publiczne o wydanej w dniu 14.01.2019 r. decyzji nr 5/19/X o wygaszeniu decyzji nr 39/18/W-Cp z dnia 09.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TBS 53599 – budowa wieży stalowej na działce nr ew. 2174/1 obręb Klimontów przy ul. Traugutta w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:27:27 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:26:32 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:25:29 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:22:31 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:17:40 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. bora komorowskiego- działka ozn. geod. nr 2117/16 obręb 0003 zagórze, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:16:07 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. bora komorowskiego- działka ozn. geod. nr 2117/16 obręb 0003 zagórze, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:13:05 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. rynek- działka ozn. geod. nr 2772 obręb 0012 sosnowiec, Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-16 14:07:15 Ewidencja mieszkańców / WSO 02/00 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:04:17 Rok 2019 / Interpretacja podatkowa Bartosz Cebo Publikacja artykułu