?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-21 14:07:56 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: - ul. Grota – Roweckiego – ozn. geod. jako część dz. nr 6917, 6918, 6914, 7245 obręb 0009 Sosnowiec Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 14:06:45 Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej / Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Podjazdowej na dz. nr: 4819/2, 5012, 5014, 5015, 5016, 5019, 5022, 5026, 5027, 5029, 5036, 5672 ob. 0009 w Sosnowcu. Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-03-21 13:57:10 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2019 roku / Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie zamontowania monitoringu na słupie oświetleniowym w środku ronda - skrzyżowanie ulic 11 Listopada z Andersa. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 13:53:12 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2018 roku / Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie estetyki i krajobrazu przy ul. 1 Maja. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 13:50:42 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie o wydaniu przez Prezydenta Miasta Sosnowca w dniu 14.03.2019.r, Decyzji Nr 6/2019, znak WGK-ROŚ.6220.1.40.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo – produkcyjno - usługowego z zapleczem socjalno – biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1825/45, 1825/46, 1825/47, 2882/5, 2882/6 obręb Zagórze, miasto Sosnowiec. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 13:47:49 Zgromadzenia / ZGROMADZENIE PUBLICZNE 6.04.2019 R. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 12:36:48 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka - znak sprawy : WZP.271.1.16.2019.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-03-21 12:14:52 Praca w Urzędzie / PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku od osób fizycznych w Wydziale Podatków Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-03-21 11:24:24 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Ostrogórskiej 37 w Sosnowcu. 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Grabowej 2 w Sosnowcu. 3. Termomodernizacja IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dormana 9a w Sosnowcu. (znak sprawy: WZP.271.1.23.2019.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-03-21 09:08:14 2019 rok / IV sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 31 stycznia 2019 roku Agata Bartosik Edycja artykułu