?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-24 12:41:42 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Sporządzenie podziałów geodezyjnych wraz z dokumentacją dla nieruchomości gruntowych położonych na obszarze objętym Uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu – w celu wydzielenia z nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, części zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne - znak sprawy: WZP.271.1.108.2017 Krzysztof Maksysz Edycja artykułu
2017-11-24 11:44:55 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Juliuszowskiej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-11-24 11:33:25 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / postanowienie dotycząca postępowania o czasowe zajęcie nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Bora – Komorowskiego, ozn. nr 2103/16 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-11-24 11:31:16 Praca w Urzędzie / DYREKTOR Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor Nadzoru Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-11-24 11:29:38 Według wydziałów / WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ (WPS) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2017-11-24 11:29:01 Budynek 3 Maja 33 / WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ (WPS) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2017-11-24 09:04:02 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Dostawa papieru biurowego i kopert wysyłkowych wykorzystywanych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - znak sprawy: WZP.271.1.107.2017 Urszula Mysior Edycja artykułu
2017-11-24 08:42:51 Karty typu B / „Przebudowa ulicy Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi – droga gminna" Grażyna Baranowska Edycja artykułu
2017-11-23 14:54:46 Według wydziałów / Wydział Administracji Architektoniczno -Budowlanej (WAB) Bartosz Cebo Skopiowano
2017-11-23 14:53:32 Budynek Aleja Zwycięstwa 20 / Wydział Administracji Architektoniczno -Budowlanej (WAB) Bartosz Cebo Edycja artykułu