?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 14:51:37 Rok 2018 / Zarz. 199 z 16.03.2018 r. ws. zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 169 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:50:38 Rok 2018 / Zarz. 198 z 16.03.2018 r. ws. wydzierżawienia gruntu w celu ekspozycji reklamy, położonej przy ulicy Braci Mieroszewskich. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:49:42 Rok 2018 / Zarz. 197 z 16.03.2018 r. ws. sprzedaży gruntu położonego w Sosnowcu w przy ul. Tabelnej w trybie bezprzetargowym. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:48:48 Rok 2018 / Zarz. 196 z 16.03.2018 r. ws. sprzedaży gruntu położonego w Sosnowcu w przy ul. Tabelnej w trybie bezprzetargowym. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:47:45 Rok 2018 / Zarz. 195 z 16.03.2018 r. ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:46:59 Rok 2018 / Zarz. 194 z 16.03.2018 r. ws. ustalenia puli środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli Miasta Sosnowca. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:45:45 Rok 2018 / Zarz. 193 z 16.03.2018 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 8 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:45:00 Rok 2018 / Zarz. 192 z 15.03.2018 r. ws. gruntu położonego przy ulicy Ostrogórskiej. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:43:41 Rok 2018 / Zarz. 191 z 14.03.2018 r. ws. odwołania członka Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Paulina Bieniek Publikacja artykułu
2018-06-19 14:42:36 Rok 2018 / Zarz. 190 z 14.03.2018 r. ws. unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty”. Paulina Bieniek Publikacja artykułu