?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 15:23:24 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowa obsługa drukowania (outsourcing drukowania) - znak sprawy: WZP.271.1.66.2017 Urszula Mysior Edycja artykułu
2017-07-20 14:55:31 KOMISJA BUDŻETOWA / PROTOKÓŁ NR 30/2016 Z DN. 15.12.2016R. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2017-07-20 14:42:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej działki objętej inwestycją nr ew. 3777/2 (po podziale 3777/3), powinno być 3777/2 (po podziale 3777/6) Krzysztof Tajer Edycja artykułu
2017-07-20 14:40:50 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej działki objętej inwestycją nr ew. 3777/2 (po podziale 3777/3), powinno być 3777/2 (po podziale 3777/6) Krzysztof Tajer Publikacja artykułu
2017-07-20 14:38:25 Budynek Aleja Zwycięstwa 20 / Wydział Geodezji i Kartografii (WGG) Krzysztof Tajer Edycja artykułu
2017-07-20 14:37:55 Według wydziałów / Wydział Geodezji i Kartografii (WGG) Krzysztof Tajer Edycja artykułu
2017-07-20 14:34:04 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu” (znak sprawy: WZP.271.1.69.2017) Magdalena Wyględacz Edycja artykułu
2017-07-20 14:18:56 KOMISJA BUDŻETOWA / PROTOKÓŁ NR 30/2016 Z DN. 15.12.2016R. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2017-07-20 14:11:02 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 3878, 3882 z działkami sąsiednimi nr: 3884, 3881, 2751/1 obręb 0009 Sosnowiec ul. Saturnowska 21. Krzysztof Tajer Publikacja artykułu
2017-07-20 14:08:17 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 4857, 4910, 4909, 4859 obręb 0009 Sosnowiec przy ul. Kaplicznej 6. Krzysztof Tajer Publikacja artykułu