?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-29 17:04:12 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska (WGK) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2017-05-29 16:46:19 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2017 roku / Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie zaniechania połączenia klas III w Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:42:25 Budynek Aleja Zwycięstwa 20 / Wydział Finansowy (WFN) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2017-05-29 16:40:58 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dla działki nr 782 z działkami sąsiednimi nr 29/4, 775/3, 776/2, 777/2, 778/2 obręb 0007 Porąbka w Sosnowcu - spotkanie przy ul. Wiejskiej nr 136 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:40:02 Ogłoszenia i obwieszczenia / Informacja Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:32:54 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak WGK-ROW.6341.22.2017.JN Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:29:41 Obwieszczenia / obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć gazowa nc ul. Szymanowskiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:27:19 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:25:21 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Małe Zagórze – działka o numerze 2886, obręb 10 Sosnowiec. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-05-29 16:23:56 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonych przy ul. Małobądzkiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu