?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-20 16:24:59 Informacje dla członków i operatorów OKW / Postaniowenie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie ustanowienia pełnomocników upoważnionych do telefonicznego przyjęcia od komisji meldunku frekwencyjnego Barbara Durzyńska Publikacja artykułu
2018-10-20 16:17:37 Informacje dla członków i operatorów OKW / zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych Barbara Durzyńska Publikacja artykułu
2018-10-20 16:05:44 Informacje i komunikaty / Rozpoczęcie prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 21 października 2018 r. Barbara Durzyńska Publikacja artykułu
2018-10-19 17:17:08 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Umowa użyczenia Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 17:15:35 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Plażowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 17:14:05 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Towarowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 17:12:34 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Brzozowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 16:48:14 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Plażowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 16:43:37 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonych przy ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-10-19 16:42:11 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 625/4 obręb 0003 Zagórze z działkami sąsiednimi(ul. Braci Mieroszewskich 46). Bartosz Cebo Publikacja artykułu