?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 12:31:48 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253 A oraz II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu” - WZP.271.1.97.2018.BB Marzena Tańcula Publikacja artykułu
2018-08-17 12:03:33 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z umiejętności uczenia się dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego – w ramach projektu EFS „Nasza świetlica – Nasze okno na świat!”, znak sprawy: WZP.271.1.95.2018.HM Honoraty Musialik Edycja artykułu
2018-08-17 11:07:38 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4) (znak sprawy: WZP.271.1.83.2018.MW) Honoraty Musialik Edycja artykułu
2018-08-17 09:53:56 Karty typu B / Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasy Z z ul. Wiejską – klasy L (stacją ratownictwa) w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej Maria Sokołowska Publikacja artykułu
2018-08-17 09:11:55 KOMISJA BUDŻETOWA / PROTOKÓŁ NR 12/2015 Z DN. 25.08.2015R. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2018-08-16 14:32:41 Jednostki Podległe / Centrum Usług Wspólnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ" (znak sprawy ZP/PN/01/2018) Michał Zastrzeżyński Edycja artykułu
2018-08-16 14:12:05 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4) (znak sprawy: WZP.271.1.83.2018.MW) Honoraty Musialik Edycja artykułu
2018-08-16 12:47:19 Rok 2010 / Zarz.607 z 16.06.10 w/s umorzenia opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Krzysztof Tajer Edycja artykułu
2018-08-16 10:13:12 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca" Krzysztof Maksysz Publikacja artykułu
2018-08-16 09:05:36 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Zbycie gruntu w drodze darowizny położonego przy ul. Kombajnistów Jakub Lipowiecki Publikacja artykułu