?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-10 17:46:23 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Wojska Polskiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 17:27:37 Rejestracja pojazdów / WKM 44/09 Wpis adnotacji "VAT - ..." EURO …. Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-12-10 17:25:58 Rejestracja pojazdów / WKM 12/02 Wtórnik pozwolenia czasowego Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-12-10 17:23:53 Jednostki Podległe / Dostawy artykułów żywnościowych na 2019r. na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu z podziałem na 9 pakietów (części) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 17:13:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2018-12-10 16:26:46 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.20.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. inwestycji drogowej “Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasa Z z ul. Wiejską – klasy L w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 16:24:49 Konsultacje Społeczne / Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Ireny Półtorak” dla skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic gen. Stefana Grota-Roweckiego i Gospodarczej w granicach miasta Sosnowca. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 16:23:23 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Nowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 16:22:20 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Nowej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-10 16:20:56 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Wojska Polskiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu