?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-23 16:19:49 KOMISJA BUDŻETOWA / PROTOKÓŁ NR 32/2017 Z DN. 27.02.2017R. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2018-04-23 16:18:58 KOMISJA BUDŻETOWA / PROTOKÓŁ NR 32/2017 Z DN. 27.02.2017R. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu
2018-04-23 16:09:57 Wyniki konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-04-23 15:50:20 KOMISJA ROZWOJU MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA / Protokół Nr 51/2018 z dnia 19.04.2018 r. Elżbieta Cichoń Edycja artykułu
2018-04-23 15:42:45 Ogłoszenia i obwieszczenia / poinformowanie stron i społeczeństwa o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018r., znak WOOŚ.4210.27.2017.JB.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza- Szopienice” Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-04-23 15:41:28 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Zamówień Publicznych (WZP) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-04-23 15:40:30 Według wydziałów / Wydział Zamówień Publicznych (WZP) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-04-23 15:38:43 Według wydziałów / Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-04-23 15:37:54 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-04-23 15:36:00 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca - znak sprawy: WZP.271.1.3.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu