?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-20 15:12:40 Praca - jednostki podległe / Informacja o wynikach naboru na kierownika gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 15:07:56 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – rejon ul. Wiosny Ludów Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 15:06:11 Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro / Informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego na usługę wsparcia Trenera Aktywności Zawodowej dla potrzeb realizacji projektu” Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 15:02:39 Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro / Zakup usługi ubezpieczenia NNW 15 dzieci w Klubie Dziecięcym w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 13 w ramach realizowanego projektu pn. „Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 14:57:25 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wydanej decyzji NR 82/17/W-CP z dnia 19.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii SN – ul. Wileńska, Minerów i Staszica. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 14:40:07 Ogłoszenia i obwieszczenia / Protokół z pracy Zespołu do weryfikacji poprawności oddanych głosów w wyborach do Sosnowieckiej Rady działalności Pożytku Publicznego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 14:37:20 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu - WZP.271.1.90.2017 Magdalena Wyględacz Edycja artykułu
2017-09-20 14:32:26 Wybory do Rady Dzielnicy Środula 19.11.2017r. / Wybory do Rady Dzielnicy Środula 19.11.2017 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 14:28:02 Obwieszczenia / obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć elektroenergetyczna ul. Ostrogórska Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2017-09-20 14:25:33 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ulicy Starościńskiej Bartosz Cebo Publikacja artykułu