?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:45:40 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Marzena Tańcula Edycja artykułu
2019-02-15 12:38:13 Według wydziałów / Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-02-15 12:37:55 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” Zadanie II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” (w ulicy: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej, Niecałej); w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” WZP.271.1.3.2019.KM Krzysztof Maksysz Edycja artykułu
2019-02-15 12:37:04 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-02-15 12:35:31 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-02-15 12:25:49 Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji / Protokół Nr IV/2019 z dn. 12.02.2019r. Mariusz Tomczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:13:02 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Ustalenie granic prawnych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 720 obręb 0004 Kazimierz oraz ustalenie granic prawnych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2372 obręb 0006 Klimontów. Joanny Łońska Edycja artykułu
2019-02-15 11:58:22 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2019 roku / Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca dotycząca wykonania przejścia podziemnego lub nadziemnego przez przejazd kolejowy przy ulicy Chemicznej. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-02-15 11:38:43 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - znak sprawy: WZP.271.1.13.2019.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-02-15 09:25:29 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. remontu rowu odprowadzającego wodę deszczową z rejonu Ostrów Górniczych. Mariusz Tomczyk Edycja artykułu