?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową słupa oświetleniowego ul. Braci Śniadeckich, dz. 2836/8, obręb Zagórze w Sosnowcu.

2017-03-20 12:15:09
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889/1, 1890, 2712/27 obręb 0009 przy ul. Szosowej w Sosnowcu.

2017-03-28 14:16:20
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3278/2, 2469/11, 2470/9..., obręb Zagórze przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu

2016-08-01 16:19:02
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach: 1771, 1772, 501/2, 1036 obręb 0009 przy ul. Stalowej w Sosnowcu.

2017-02-06 16:07:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego ul. Frankiewicza, dz. 1530,1551,1540,1541,1528, ob. 0010

2016-07-01 09:39:09
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowych nN na działkach nr 901/62, 825/2, obręb 0005 przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu.

2017-03-02 14:56:39
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami metodą wkopu otwartego, dz. 1337/1, 1272/2, 1265, ob. 0003

2016-12-13 14:55:43
Informacja o dokonaniu zgłoszeniu nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy garażu na działce nr 141/1, obręb 0004 przy ul. Fredry w Sosnowcu.

2017-03-28 15:18:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasprowicza 2, dz. nr 617, ob. KAZIMIERZ

2015-08-10 15:12:45
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej na dz. 3837/12, 3945/1, 3837/11, 3838/10, 3837/10, 3838/9, 3837/9, 3838/8, 3837/8, 3838/7, 3838/5, 3838/6, 3837/6, 3837/5, 3837/4, 3837/3, 3837/2, 3837/1, 3789, 3837/13, 3945/1, 3945/14, 3945/13, 3945/2, 3945/3, 3945/12, 3945/11, 3945/4, 3945/10, 3945/9, 3926 ob. 0010 przy ul. Kukułek w Sosnowcu.

2018-07-16 15:09:43