?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Naftowej na dz. nr: 4356, 4700, 5111/24, 5111/26 ob. 0011 w Sosnowcu.

2019-03-22 11:40:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Stawowej na dz. nr: 1700, 1714, 1713, 1201, 1206/1, 1206/2 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-22 11:39:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Podjazdowej na dz. nr: 4819/2, 5012, 5014, 5015, 5016, 5019, 5022, 5026, 5027, 5029, 5036, 5672 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-21 14:06:45
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Baczyńskiego na dz. nr: 7440, 7441 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-14 14:22:48
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa przyłączy kablowych nN dla zasilania trzech domów jednorodzinnych przy ul. Starzyńskiego na dz. nr: 146, 1088 ob. 0005 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:53
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kasztanowej 2-6 oraz Czeladzkiej 21 na dz. nr: 2238, 2236, 2234, 2470 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr: 2918/1, 2930/3, 2930/4 ob. 0007 przy ul. Dojazdowej w Sosnowcu.

2019-03-06 14:28:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 3117, 2775, 2785 ob. 0012 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.

2019-02-11 16:23:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 1551, 1541, 1495/2 ob. 0006 przy ul. ul. Krasickiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:22:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 2106/9, 2106/8, 2159/10, 2110/6, 2110/5, 2110/4, 2111/17, 2111/14, 2112/25, 2112/17, 2112/16 ob. 0003 przy ul. Kisielewskiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:21:59