?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

2016-12-15 12:08:32
Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów Uchwał w sprawie likwidacji szkół wynikającej ze zmiany w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz likwidacji Gimmazjum nr 22

2013-06-05 11:03:00
Kons. społ. ws. proj. uchw. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za ...

2012-11-28 10:18:00
Konsult. społ. ws. projektu uchw. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści. nieruch. położonych na obszarze gm. Sosnowiec

2012-11-28 10:31:00
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: określenia górnej stawki opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych na terenie Sosnowca

2013-06-06 08:36:00
Zmiany uchwały nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.

2012-09-04 09:55:00
Zmiana uchwały Nr 403/XXVI/2012 RM w Sosnowcu z dnia 28.06.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komun.

2012-09-06 09:35:00
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2014 rok.

2014-02-11 08:15:00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Udostępniania terenów gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami.

2016-06-07 10:13:23
Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu rewitalizacyjnego planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

2017-05-26 11:20:06