?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat w sprawie: : przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec.

2010-03-08 08:30:00
Komunikat w sprawie: Wyników konsultacji społecznych projektu pn.: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec

2010-04-23 11:40:00
Raport z konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej - dzielnicy MACZKI

2010-08-27 09:07:00
Konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia obszaru Dzielnicy "Południe" oraz zmian w statucie Dzielnicy "Południe"

2010-11-23 13:45:00
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących poszeżenia obszaru Dzielnicy "Południe" oraz zmian w jej statucie.

2011-01-03 15:23:00
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu "Schronisko dla zwierząt"

2011-05-30 13:57:04
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

2011-09-16 10:50:00
Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec.

2012-02-23 15:19:00
Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecice na obszarze Gminy Sosnowiec.

2012-02-24 15:16:00
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nadania nowych zapisów w statutach Instytucji Kultury w Sosnowcu.

2012-03-30 14:42:00