?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt robót geologiczno-inżynierskich dla wykonania badań podłoża gruntowego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji

2015-10-02 11:32:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego.

2016-12-06 13:37:16
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (WŚR.III.6341.4.2016.GP)

2016-01-27 14:45:19
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 4125 obręb 0011 Sosnowiec przy ulicy Struga/ Czarnej.

2017-04-05 15:22:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja)

2019-01-16 14:27:27
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi

2019-01-16 14:26:32
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-08 14:26:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-07 16:35:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018

2019-01-16 14:25:29
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1801.2018

2019-01-07 16:36:28