?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt robót geologiczno-inżynierskich dla wykonania badań podłoża gruntowego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji

2015-10-02 11:32:20
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji, znak WOOŚ.4210.34.2016.KC.24 z dnia 15 marca 2019 r.

2019-03-18 15:27:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego.

2016-12-06 13:37:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.1035.2018.MZ/2995

2019-03-13 14:52:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.485.2018.MR/2989

2019-03-18 17:44:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.937.2018.TL/2789

2019-03-11 15:39:31
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (WŚR.III.6341.4.2016.GP)

2016-01-27 14:45:19
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 4125 obręb 0011 Sosnowiec przy ulicy Struga/ Czarnej.

2017-04-05 15:22:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy dz.1007/2 obręb 0010 ul.Zuzanny 3.

2018-01-17 14:19:40
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic

2017-11-09 14:48:11