?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec

2019-01-16 14:37:38
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018

2019-01-16 14:34:01
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja)

2019-01-16 14:27:27
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi

2019-01-16 14:26:32
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018

2019-01-16 14:25:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o zawieszeniu postępowania, znak KŚ-III.6220.15.2018.EM

2019-01-15 13:32:23
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.RUZ.421.238.2018.BS

2019-01-14 17:33:43
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak IFIII.746.75.2018

2019-01-11 12:19:23
Obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu do zbierania odpadów w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1 (działka nr 6860 obręb 0010 Sosnowiec).

2019-01-10 13:58:19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.109.2018.KCz.4

2019-01-09 12:54:06