?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa sieci cieplnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1587, 1591, 6867, 6884 obręb 10 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 47, ul. Juliusza Słowackiego 54, 56, 58 w Sosnowcu.

2015-01-16 14:47:00
Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi w celu zmiany konfiguracji sieci rozdzielczej nN zasilanej z likwidowanej stacji transfomatorowej „Rozjazdowa” przy ul. 11 Listopada 6A-F w S-cu.

2015-02-26 11:13:35
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO SOSNOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

2015-04-29 10:54:39
Projekt robót geologiczno-inżynierskich dla wykonania badań podłoża gruntowego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji

2015-10-02 11:32:20
Obwieszczenie. Budowa sieci gazowej n/c przy ul. Konopnickiej na działkach nr 2261, 2273 ob. 0010 w Sosnowcu

2015-10-20 14:14:24
Projekt robót geologiczno-inżynierskich dla wykonania badań podłoża gruntowego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji deszc

2015-10-28 14:24:06
Obwieszczenie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Daniłowskiego i Granitowej, działki nr 5783, 5798, 6318 ob. 0010 w ramach projektu pn.: ”Gospodarka wodno – ściekowa w Sosno

2015-11-06 12:15:26
Rada Sportu

2015-11-09 17:39:12
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022_ i o jego przedmiocie

2015-11-20 11:24:48
Informacja dot. wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia – ulicy Upadowej w Sosnowcu

2015-11-24 12:48:22