?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 102/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie delegowania dwóch Radnych Rady Miejskiej do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2019-02-07 09:36:23
Uchwała Nr 101/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2018 roku na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu

2019-02-07 09:32:43
Uchwała Nr 100/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14.08.2018 r. na dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

2019-02-07 09:30:31
Uchwała Nr 99/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza, Kombajnistów i 3 Maja, zatwierdzonego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r., dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym

2019-02-07 09:29:34
Uchwała Nr 98/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sosnowca

2019-02-07 09:28:22
Uchwała Nr 97/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania ze zm.

2019-02-07 09:27:42
Uchwała Nr 96/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2019 r.

2019-02-07 09:26:36
Uchwała Nr 95/IV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

2019-02-07 09:25:41
Uchwała Nr 94/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Sosnowcu do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2019-02-07 09:24:57
UCHWAŁA NR 93/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "KAZIMIERZ" w Sosnowcu

2019-02-07 09:23:40