?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200 IV 17 2019 z 11.01.2019 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Sosnowca wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2019-01-18 11:53:45
Uchwała Nr 4200 IV 16 2019 z 11.01.2019 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok miasta Sosnowca

2019-01-17 15:05:42
Uchwała Nr 4200 IV 7 2019 z 08.01.2019 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Sosnowiec pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 2.172.714 zł

2019-01-09 12:52:06
Uchwała Nr 4200 IV 206 2018 z 10.12.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

2018-12-19 15:16:24
Uchwała Nr 4200 IV 205 2018 z 10.12.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Sosnowiec

2018-12-19 15:15:29
Uchwała Nr 4200 IV 204 2018 z 10.12.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2018-12-19 15:14:18