?

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 
 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

Przedmiotem działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego są sprawy
z zakresu:

1)     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

2)     ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

3)     opiniowania projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa publicznego,

4)     przygotowywania wniosków i opinii dotyczących przeciwdziałania przestępczości,

 

CZŁONKOWIE:

1)     Mateusz Bochenek,

2)     Jacek Dudek,

3)     Piotr Dudek,

4)     Bartosz Górski,

5)     Michał Kaźmierczak- zastępca przewodniczącego,

6)     Łukasz Krawiec,

7)     Wojciech Kulawiak- przewodniczący,

8)     Łukasz Litewka,

9)     Grzegorz Mentel,

10)  Wojciech Nitwinko,

11)  Piotr Ociepka,

12)  Wanda Olko,

13)  Tadeusz Sokołowski,

14)  Michał Wcisło,

15)  Kamil Wnuk,

16)  Paweł Wojtusiak,

17)  Michał Zając,

18)  Renata Zmarzlińska-Kulik,

19)  Damian Żurawski.

 

 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Bielecka
Czas wytworzenia: 2018-11-29 13:55:49
Czas publikacji: 2019-01-11 11:20:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak