?

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 

 
 

KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Przedmiotem  działania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej są sprawy                        z zakresu:

1)     opieki zdrowotnej,

2)     ochrony  praw rodziny,

3)     opieki nad dziećmi do lat 3,

4)     placówek opiekuńczo-wychowawczych,

5)     ośrodków wychowawczych,

6)     opieki społecznej,

7)     promocji zdrowia.

 

CZŁONKOWIE:

1)     Mateusz Bochenek,

2)     Piotr Dudek,

3)     Danuta Gojna-Ucińska,

4)     Bartosz Górski,

5)     Joanna Jończyk- przewodnicząca,

6)     Łukasz Litewka,

7)     Ryszard Łukawski,

8)     Grzegorz Mentel,

9)     Tomasz Niedziela,

10) Wojciech Nitwinko,

11)  Piotr Ociepka,

12)  Wanda Olko,

13)  Tadeusz Sokołowski,

14)  Ewa Szota,

15)  Michał Wcisło- zastępca przewodniczącej,

16)  Paweł Wojtusiak,

17)  Michał Zając

18)  Renata Zmarzlińska-Kulik,

19)  Damian Żurawski.

 

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Bielecka
Czas wytworzenia: 2018-11-29 13:54:31
Czas publikacji: 2019-01-11 11:20:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak