?

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sosnowcu określa Statut Miasta Sosnowca przyjęty Uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm.

CZŁONKOWIE:

1)     Piotr Dudek,

2)     Bartosz Górski,

3)     Joanna Jończyk,

4)     Michał Kaźmierczak,

5)     Łukasz Krawiec- przewodniczący,

6)     Łukasz Litewka,

7)     Ryszard Łukawski- zastępca przewodniczącego,

8)      Grzegorz Mentel,

9)     Piotr Ociepka,

10)  Wanda Olko,

11)  Ewa Szota,

12)  Grażyna Welon,

13)  Kamil Wnuk,

14)  Damian Żurawski.

 

Liczba odwiedzin : 70
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Bielecka
Czas wytworzenia: 2019-01-11 11:18:15
Czas publikacji: 2019-01-11 11:18:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak