?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 105/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok /zmiana II/

2019-03-14 12:35:45
UCHWAŁA NR 121/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca

2019-02-28 12:40:19
UCHWAŁA NR 113/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 2 w Sosnowcu prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

2019-02-28 12:38:53
UCHWAŁA NR 112/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy Nr 2 w Sosnowcu

2019-02-28 12:38:13
UCHWAŁA NR 108/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 801/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-02-28 12:37:31
UCHWAŁA NR 107/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

2019-02-28 12:36:31
UCHWAŁA NR 93/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "KAZIMIERZ" w Sosnowcu

2019-02-07 15:02:36
UCHWAŁA NR 92/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 628/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

2019-02-07 15:01:56
UCHWAŁA NR 91/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu z późniejszymi zmianami

2019-02-07 15:01:25
UCHWAŁA NR 90/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

2019-02-07 15:00:36