?

Szkolnictwo specjalne 

 
 
SZKOLNICTWO SPECJALNE
Nazwa placówki Adres Numer Telefonu Dyrektor adres e-mail
Przedszkole Miejskie nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 32 263-19-96 Anna Kempa p43@sosnowiec.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski ul. Akacjowa 81 32 293-36-97 Beata Święch p55@sosnowiec.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym ul. Jagiellońska 13E 32 292-39-11 Ewa Capiga p57@sosnowiec.edu.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu ul. Sucha 21 32 291-72-47 Aneta Jurkowska sp30@sosnowiec.edu.pl
Branżowa Szkoła i Stopnia Specjalna
(w strukturze CKZiU ul. Kilińskiego 25)
ul. Karola Szymanowskiego 3B 32 266-61-97    
         
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu ul. Franciszkańska 5A 32 291-74-67 Iwona Durek zss4@sosnowiec.edu.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej w Sosnowcu        
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Sosnowcu        
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)        
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)        
         
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu ul. Bohaterów Monte Cassino 46 32 263-19-19 Iwona Chęcińska sp38@sosnowiec.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu        
Odziały przedszkolne (dla dzieci niepełnosprawnych)        
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)        
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)        
 

Liczba odwiedzin : 395
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Dąbrowiak
Czas wytworzenia: 2018-09-07 12:11:54
Czas publikacji: 2019-03-05 11:34:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak