?

Szkoły ponadpodstawowe 

 
 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Nazwa placówki Adres Numer Telefonu Dyrektor adres e-mail Uwagi
Licea ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu ul. Stanisława Staszica 62 32 266-18-34 Izabela Dobrzyńska lo1@sosnowiec.edu.pl w strukturze ZSO 1
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 32 266-45-35 Justyna Tulicka lo2@sosnowiec.edu.pl  
III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 114 32 299-93-78 Piotr Smok lo3@sosnowiec.edu.pl w strukturze ZSO 3
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Pl. Waldemara Zillingera 1 32 291-37-84 Grzegorz Walotek lo4@sosnowiec.edu.pl  
VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ul. Ludwika Zamenhofa 15 32 291-87-02 p.o. dyr. Joanna Napora-Ćmachowska lo6@sosnowiec.edu.pl  
VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu ul. Stefana Kisielewskiego 4B 32 293-81-39 Tomasz Pawłowski lo7@sosnowiec.edu.pl w strukturze ZSO 14
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 31 32 266-07-34 Jacek Górski   w strukturze CKZiU
ul. Kilińskiego 25
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu ul. Jana Dormana 9a 32 263-24-23 Ewelina Stasik lo9@sosnowiec.edu.pl  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 ul. Jana Kilińskiego 25 32 266-07-34 Jacek Górski ckziu25@sosnowiec.edu.pl  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42 ul. Braci Mieroszewskich 42 32 269-95-50      
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31 ul. Jana Kilińskiego 31 32 266-07-34      
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 ul. Jana Kilińskiego 25 32 266-11-80      
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu, ul. Legionów 9 ul. Legionów 9 32 293-52-52      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 2 w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 42 32 269-95-50      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 42 32 269-95-50      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 6 Transportowa w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 31 32 266-07-34      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 25 32 266-11-80      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 8 w Sosnowcu ul. Legionów 9 32 293-52-52      
Branżowa Szkoła i Stopnia Specjalna w Sosnowcu ul. Karola Szymanowskiego 3B 32 266-61-97      
Szkoła Policealna nr 2 w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 42 32 269-95-50      
Szkoła Policealna nr 4 w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 31 32 266-07-34      
Szkoła Policealna nr 5 w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 25 32 266-11-80      
Szkoła Policealna nr 6 w Sosnowcu ul. Legionów 9 32 293-52-52      
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 31 32 266-07-34      
Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 42 32 269-95-50      
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 25 32 266-11-80     (w strukturze CKZiU ul. Kilińskiego 25)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sosnowcu          
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sosnowcu          
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 64 32 266-06-82 Elżbieta Czernik sekretariat@ckziu.com  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 1 Ekonomiczne w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66 ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 66 32 291-39-25      
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu, ul. Wawel 1 ul. Wawel 1 32 266-27-01      
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 64 32 266-06-82      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 1 w Sosnowcu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 66 32 291-39-25      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 4 Gastronomiczna w Sosnowcu ul. Wawel 1 32 266-27-01      
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w Sosnowcu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 64 32 266-06-82      
Szkoła Policealna nr 1 w Sosnowcu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 66 32 291-39-25      
Szkoła Policealna nr 3 w Sosnowcu ul. Wawel 1 32 266-27-01      
Szkoła Policealna nr 7 w Sosnowcu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 64 32 266-06-82      
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13 32 292-44-70 Marzena Wola sekretariat@zse.edu.pl  
Technikum nr 8 w Sosnowcu          
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 10 w Sosnowcu          
Szkoła Policealna nr 8 w Sosnowcu          
 

Liczba odwiedzin : 693
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Dąbrowiak
Czas wytworzenia: 2018-09-07 12:08:02
Czas publikacji: 2019-03-05 11:32:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak