?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.

2018-10-29 16:39:14
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.

2018-10-29 16:37:40
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

2018-10-29 16:34:52
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.

2018-10-29 16:30:25
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.

2018-10-29 16:27:59
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.

2018-08-31 08:19:17
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.

2018-08-31 08:17:34
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

2018-08-31 08:15:52
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.

2018-08-31 08:14:04
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.

2018-08-31 08:11:38