?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu RPSl.11.02.01-24-00AC/17 „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego”.

2019-02-19 14:02:46
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu.

2019-02-07 14:54:16
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach – Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty.

2019-02-06 15:12:54
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego – Kontrola prawidłowości wydania przez Prezydenta Miasta Sosnowca decyzji Nr 98/18 z dnia 09.02.2018 r. zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej Gminie Sosnowiec pozwolenia na budowę: remont obiektów mostowych - I etap – w ramach zadania: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza”.

2019-01-25 11:38:27
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Raport z kontroli w trakcie realizacji projektu umowa nr UKR2018U0022

2019-01-04 12:02:40
Wojewoda Śląski – Kontrola z zakresu realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.

2018-12-12 14:14:01
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-09-18 13:17:01
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-09-18 13:12:19
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II”

2018-09-17 15:23:10
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Kontrola trwałości projektu pn.”Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec”.

2018-07-06 11:23:23