?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Raport z kontroli w trakcie realizacji projektu umowa nr UKR2018U0022

2019-01-04 12:02:40
Wojewoda Śląski – Kontrola z zakresu realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.

2018-12-12 14:14:01
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-09-18 13:17:01
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-09-18 13:12:19
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II”

2018-09-17 15:23:10
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Kontrola trwałości projektu pn.”Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec”.

2018-07-06 11:23:23
Wojewoda Śląski - Prawidłowość postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

2018-06-14 12:54:24
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-03-07 12:43:13