?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie estetyki i krajobrazu przy ul. 1 Maja.

2019-03-21 13:53:12
Odpowiedź na petycję w sprawie przywrócenia pojemników na odpady komunalne i dołożenie zamiast plastikowych worków kolejnych pojemników

2019-02-06 13:25:08
Odpowiedź na petycję w sprawie bezprawnego przeniesienia przez Miasto Sosnowiec obowiązku przeprowadzenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i poniesienia wszystkich kosztów przez obywateli Miasta Sosnowca.

2019-01-24 11:44:42
Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany zasad ruchu drogowego przy ulicy Targowej.

2019-01-24 11:42:02
Odpowiedź na petycję w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Jedności, Kolejowej, Zdrojowej w Sosnowcu.

2019-01-22 14:02:34
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie estetyki i krajobrazu bloku przy ul. 1 Maja.

2019-01-03 14:59:02
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie bezprawnego przeniesienia przez Miasto Sosnowiec obowiązku przeprowadzenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i poniesienia wszystkich kosztów przez obywateli Miasta Sosnowca

2018-12-14 11:55:44
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie przywrócenia pojemników na odpady komunalne i dołożenie zamiast plastikowych worków kolejnych pojemników

2018-12-14 11:54:40
Odpowiedź na petycję w sprawie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.

2018-11-29 14:04:44
Odpowiedź na petycję w sprawie koniecznej przebudowy kompostowni odpadów przy ul. Grenadierów

2018-11-29 14:03:47