?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie estetyki i krajobrazu bloku przy ul. 1 Maja.

2019-01-03 14:59:02
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie bezprawnego przeniesienia przez Miasto Sosnowiec obowiązku przeprowadzenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i poniesienia wszystkich kosztów przez obywateli Miasta Sosnowca

2018-12-14 11:55:44
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie przywrócenia pojemników na odpady komunalne i dołożenie zamiast plastikowych worków kolejnych pojemników

2018-12-14 11:54:40
Odpowiedź na petycję w sprawie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.

2018-11-29 14:04:44
Odpowiedź na petycję w sprawie koniecznej przebudowy kompostowni odpadów przy ul. Grenadierów

2018-11-29 14:03:47
Odpowiedź na petycję w sprawie założenia progu zwalniającego na ulicy Karola Miarki.

2018-11-29 14:02:32
Odpowiedź na petycję w sprawie zamontowania znaku zakazu.

2018-11-29 13:42:56
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie zmiany zasad ruchu drogowego przy ulicy Targowej.

2018-11-26 16:27:48
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.

2018-11-19 15:51:41
Odpowiedź na petycję w sprawie długofalowej polityki zwalczania uciążliwych zapachów.

2018-11-09 12:16:55