?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 21/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 05.10.2018 r. stwierdzające nieważność uchwały w części:

- dotyczącej terenów BB.50 LS/MN, BB.30 Z/IT i BB.KD3 Z oraz

- § 5 ust. 2 pkt 1 lit. h tiret 10;

- § 5 ust. 2 pkt 1 lit. h tiret 16;

- § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b- w zakresie słów: "z zastrzeżeniem zapisów par 25";

- § 14 ust. 4 pkt 2 lit. b- w zakresie słów: "z zastrzeżeniem zapisów par. 25";

- § 25;

- § 31;

- § 34 ust. 1- w zakresie symbolu "BB.KD3 Z".

2019-01-11 09:05:30
Uchwała Nr 70/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku stanowisko Rady Miejskiej w Sosnowcu apel do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla Miasta Sosnowca oraz innych jednostek samorządu terytorialnego

2019-01-02 10:02:48
Uchwała Nr 69/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz ustalenia jej składu osobowego

2019-01-02 10:02:13
Uchwała Nr 68/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania ze zm.

2019-01-02 10:01:15
Uchwała Nr 67/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

2019-01-02 10:00:21
Uchwała Nr 66/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

2019-01-02 09:59:31
Uchwała 65/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania ze zm.

2019-01-02 09:58:26
Uchwała Nr 64/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

2019-01-02 09:57:50
Uchwała 63/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

2019-01-02 09:57:15
Uchwała 62/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

2019-01-02 09:56:42