?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/138/2018 z 07.09.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr. opinii o przedłożonej przez P. M. S-ca informacji o przebiegu wykon. budżetu za I półr. 2018 roku

2018-09-17 14:17:59
Uchwała Nr 4200 IV 116 2018 z 21.06.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr. opinii o możliwości spłaty przez Miasto Sosnowiec pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 2.280.262 zł

2018-06-26 12:07:13
Uchwała Nr 4200 IV 48 2018 z 22.02.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Sosnowiec pożyczki długoterminowej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 122.483 zł

2018-03-05 17:45:17
Uchwala Nr 4200 IV 35 2018 z 19.01.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2018-01-30 15:11:34
Uchwala Nr 4200 IV 34 2018 z 19.01.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Sosnowca

2018-01-30 15:06:39
Uchwala Nr 4200 IV 189 2017 z 30.11.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Sosnowca

2017-12-06 14:48:46
Uchwala Nr 4200 IV 188 2017 z 30.11.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

2017-12-06 14:45:08
Uchwala Nr 4200 IV 187 2017 z 30 11 2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem

2017-12-06 14:44:14