?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 59/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Sosnowiec za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Sosnowiec

2019-01-02 10:14:38
UCHWAŁA NR 58/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec

2019-01-02 10:13:34
UCHWAŁA NR 57/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

2019-01-02 10:12:37
UCHWAŁA NR 56/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu z późniejszymi zmianami

2019-01-02 10:11:52
UCHWAŁA NR 55/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Ireny Półtorak" dla skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic gen. Stefana Grota-Roweckiego i Gospodarczej w granicach miasta Sosnowca

2019-01-02 10:11:15
UCHWAŁA NR 54/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sosnowiec

2019-01-02 10:10:39
UCHWAŁA NR 53/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

2019-01-02 10:09:58
UCHWAŁA NR 51/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sosnowiec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

2019-01-02 10:09:34
UCHWAŁA NR 48/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice

2019-01-02 10:08:16
UCHWAŁA NR 45/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2019-01-02 10:07:25