?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Petycja Okręgu Sosnowieckiego Partii Razem w sprawie zwiększenia odsetka kobiecych patronek ulic, rond, placów i skwerów w roku 2018 i latach następnych.

2018-08-10 12:09:36
Petycja grupy mieszkańców Milowic dot.przeprowadzenia remontu torowiska tramwajowego w Sosnowcu Milowice Pętla.

2018-06-06 12:02:29
Petycja wielokrotna dot.oczyszczaczy powietrza dla dzieci z Sosnowieckich przedszkoli i żłobków.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły do Rady Miejskiej 3 petycje w sprawie poprawy stanu zdrowia dzieci w zakresie wpływu smogu i niskiej emisji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t . j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, iż okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszej informacji.

 

2018-03-28 12:41:45