?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

2018-03-08 14:44:34
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2018-03-02 12:26:35
Wojewoda Śląski – Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.

2018-01-24 14:59:21
Wojewoda Śląski – Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2018-01-24 14:58:19
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Kontrola zadania pozainwestycyjnego: Zielona pracownia w II LO im. E .Plater w Sosnowcu.

2018-01-24 14:56:37
Wojewoda Śląski – Przygotowanie i stopień realizacji zadań Obrony Cywilnej związanych z utrzymaniem budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz aktualizacji planu obrony cywilnej.

2017-12-28 15:08:29
Wojewoda Śląski – Stosowanie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności w zakresie terminowości wydawania decyzji w trybie ww. ustawy oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ).

2017-10-24 14:28:57
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Realizacja Programu nr POLIS.11.03.00-00-032/09 pn. „Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu”.

2017-08-10 13:59:14
Wojewoda Śląski – Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

2017-06-30 10:25:59
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

2017-06-21 13:22:34