?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Sosnowca w 2016 roku.

2017-02-10 11:25:53
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w przedmiocie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

2017-01-23 17:07:08
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie remontu drogi gminnej przy ulicy Ignacego Kraszewskiego.

2016-12-06 13:19:36
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję mieszkańców budynków położonych w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej w sprawie ustanowienia przez gminę Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych budynkami i garażami stanowiącymi własność Spółdzielni

2016-11-15 15:08:37
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

2016-11-07 12:56:50
Petycja mieszkańców budynków położonych przy ulicy Jagiellońskiej w sprawie ustanowienia przez Gminę Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych budynkami i garażami stanowiącymi własność Spółdzielni.

2016-10-17 09:40:18
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie remontu drogi gminnej.

2016-09-28 09:24:29
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie działających pilotażowo ogródków gastronomicznych przy ulicy Małachowskiego

2016-09-13 14:55:32
Petycja do Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie działających pilotażowo ogródków gastronomicznych przy ulicy Małachowskiego

2016-09-09 08:33:13
Odpowiedź Prezydenta Miasta Sosnowca na petycję w sprawie zastosowania nawierzchni asfaltowej przy odbudowie drogi w związku z realizacją budowy sieci kanalizacyjnej.

2016-09-08 14:21:09