?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 702/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2018-02-02 12:09:56
UCHWAŁA NR 781/LVII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2017 rok /zmiana XII/

2018-02-02 12:03:25
UCHWAŁA NR 779/LVII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok

2018-02-02 12:00:04
UCHWAŁA NR 719/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. prof. Władysława Bartoszewskiego" dla ronda u zbiegu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Grabowej oraz Matki Teresy Kierocińskiej w granicach miasta Sosnowca.

2018-02-01 09:03:58
UCHWAŁA NR 712/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

2018-02-01 09:00:22
UCHWAŁA NR 711/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

2018-02-01 08:58:21
UCHWAŁA NR 710/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

2018-02-01 08:56:32
UCHWAŁA NR 709/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2017 rok /zmiana XI/.

2018-02-01 08:54:23
UCHWAŁA NR 706/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.

2018-02-01 08:53:40
UCHWAŁA NR 707/LVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2018-02-01 08:53:21