?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200 IV 83 2018 z 24.04.2018 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2018-04-30 14:37:25
Uchwała Nr 4200/IV/147/2017 z 19.09.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr. opinii o przedłożonej przez P. M. S-ca informacji o przebiegu wykon. budżetu za I półr. 2017 roku

2017-09-25 17:49:12
Uchwala Nr 4200 IV 20 2017 z 12.01.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Sosnowca

2017-01-23 17:05:42
Uchwala Nr 4200 IV 21 2017 z 12.01.2017 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2017-01-23 17:04:16
Uchwala Nr 4200 IV 246 2016 z 5.12.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Sosnowca

2016-12-14 17:05:26
Uchwala Nr 4200 IV 245 2016 z 5.12.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2040

2016-12-14 17:02:14
Uchwala Nr 4200 IV 244 2016 z 5.12.2016 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

2016-12-14 16:59:24