?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - nowe stowarzyszenia WWO 06/06

2018-06-04 12:16:10
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – dla stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20.05.2016r. WWO 10/10

Zgodnie z art. 10 znowelizowanej ustawy w terminie do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do  nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Brak wpisu skutkował będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa.

2018-06-04 12:14:01
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych WWO 07/07

2018-06-04 12:12:06
Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych WWO 08/08

2018-06-04 12:10:28
Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych WWO 09/09

Uwaga! Wniosek o zmianę w ewidencji należy złożyć w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych.

2018-06-04 12:08:14