?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wojewoda Śląski – Weryfikacja prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych.

2017-01-25 14:10:50
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

2016-12-29 14:36:42
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

2016-11-04 11:56:18
Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg - Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie umowy o działalności leczniczej w roku 2013.

2016-11-03 12:09:13
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach - „Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

2016-10-04 14:26:14
Najwyższa Izba Kontroli - Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim.

2016-08-26 11:59:14
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

2016-07-04 15:01:16
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

2016-06-16 14:49:52
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach działający w imieniu Wojewody Śląskiego.

2016-05-18 14:57:01
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach - „Wykonanie budżetu państwa w 2015 r”.

2016-04-25 16:37:01