?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WPP 01/01 Decyzja o warunkach zabudowy

2018-05-28 13:12:03
WPP 02/02 Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

2018-05-28 13:11:41
WPP 05/05 Sporządzenie/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2018-05-28 13:11:09
03/03 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2018-05-28 13:10:56
WPP 04/04 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2018-05-28 13:02:59