?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 474/XXXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sosnowiec porozumienia z Gminą Poręba w sprawie udzielania przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Poręba

2016-12-29 14:24:12
UCHWAŁA NR 512/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wraz z określeniem przebiegu ul. Inwestycyjnej

2016-12-29 11:37:08
UCHWAŁA NR 510/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ustalenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat

2016-12-29 11:36:22
UCHWAŁA NR 507/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji

2016-12-29 11:35:40
UCHWAŁA NR 501/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 741/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

2016-12-29 11:34:57
UCHWAŁA NR 499/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. W sprawie zmian Uchwały Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok /zmiana XI/

2016-12-29 11:34:18
UCHWAŁA NR 497/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu.

2016-12-29 11:33:36
UCHWAŁA NR 496/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

2016-12-29 11:32:52
UCHWAŁA NR 494/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2017 rok

2016-12-29 11:31:56
UCHWAŁA NR 475/XXXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sosnowiec porozumienia z Gminą Zawiercie w sprawie udzielania przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Zawiercie

2016-12-19 14:38:39