?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 1122/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Lecznictwa ...

2014-10-28 15:19:00
Uchwała Nr 1120/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

2014-10-28 15:17:00
Uchwała Nr 1119/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki (...)

2014-10-28 15:16:00
Uchwała Nr 1117/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy „Aleksego Bienia” dla nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Kukułek i Kanarków na terenie miasta Sosnowca

2014-10-28 15:13:00
Uchwała Nr 1116/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od ...

2014-10-28 15:12:00
Uchwała Nr 1113/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zniesienia ochrony indywidualnej dla jednego drzewa z gat. wierzba biała (Salix alba), uznanego za pomnik przyrody uchwałą ...

2014-10-28 15:07:00
Uchwała Nr 1109/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania lub ....

2014-10-28 15:00:00
Uchwała Nr 1105/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

2014-10-28 14:45:00
Uchwała Nr 1104/LXIV/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok obowiązujących na terenie miasta Sosnowca

2014-10-28 14:43:00
Uchwała Nr 1099/LXII/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych (...)

2014-10-01 12:29:00