?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 546/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury ...

2013-01-08 09:56:00
Uchwała Nr 540/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 60/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ...

2013-01-08 09:31:00
Uchwała Nr 539/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji placówki filialnej nr 16 przy ul.Naftowej 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ...

2013-01-08 09:16:00
Uchwała Nr 538/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji placówki filialnej nr 9 przy ul.Ostrogórskiej 29a Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ...

2013-01-08 09:13:00
Uchwała Nr 537/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form ...

2013-01-07 15:20:00
Uchwała Nr 533/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 504/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania ...

2013-01-07 13:41:00
Uchwała Nr 532/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ...

2013-01-07 12:50:00
Uchwała Nr 531/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...

2013-01-07 12:47:00
Uchwała Nr 530/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-01-07 12:35:00
Uchwała Nr 529/XXXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec.

2013-01-07 12:34:00