?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 1096/6, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5 ob. 0004 przy ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.

2018-09-10 17:50:43
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na dz. nr: 7440, 7441 ob. 0009 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

2018-09-06 15:03:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Przebudowy sieci SN oraz budowy złącza kablowego na dz. nr: 7004 ob.0009 w Sosnowcu.

2018-09-04 14:37:41
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr: 3777/4, 3777/3, 3769, 3838/12, 3945/1, 3837/8, 3837/6, 3837/5, 3837/1, 3789, 3945/2, 3945/4, 3837/7 ob.0010 w Sosnowcu.

2018-09-04 14:34:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 694/2, 935, 936, 941, 1118 ob. 0011 przy ul. Moniuszki, Grabowa i Słowiańska w Sosnowcu.

2018-08-10 12:16:55
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 694/2, 915, 1116, 1118, 1125, 1130, 1619, 1636 i 1639/2 ob. 0011 przy ul. Grabowej, Słowiańskiej, Królewskiej i Swobodnej w Sosnowcu.

2018-08-09 14:20:34
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej od punktu włączenia K6 przy ul. Małachowskiego w kierunku ul. Małachowskiego 36 przy ul. Małachowskiego, Mościckiego na dz. nr 2555, 2536 ob.0011 w Sosnowcu.

2018-08-07 14:25:18
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowy przyłącza kablowego nN dla zasilenia ogrodów działkowych na dz. nr: 1267/22, 1267/18, 1267/24, 1267/23, 1267/3, 1156/4, 1153/9, 1151/6, 1151/4, 1151/3, 1152/1 ob. 0006 przy ul. Porębskiej, Wileńskiej i Dobrzańskiego w Sosnowcu.

2018-08-03 11:18:41
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1545, 1548, 1549, 1550, 1916 ob. 0011 przy ul. 3 Maja i Śmigielskiego w Sosnowcu.

2018-07-31 14:07:35
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego oraz budynku stacji transformatorowej na dz. nr: 2914/14 ob.0007 w Sosnowcu.

2018-07-27 11:22:39