?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr: 1996/1, 1997/1, 2001/1, 2002/3, 2033 ob. 0006, 5741/11, 5745, 6343, 6379, 6380, 6381, 6382, 6384, 6385, 6386, 6387/2, 6416, 6431, 6432, 6433, 6434, 6439, 6442, 6718/1, 6718/6, 6731, 6740, 6741 ob. 0010 (sieci) 2007, 2010, 2019/1, 2032/2, 2029/1, 2042/2, 2044, 2046/2, 2042/3, 2029/2, 2041, 2028, 2040, 2049, 2027, 2026, 2038, 2025, 2036, 2038, 6733, 6728, 6430, 6436, 6440, 6438, 6429, 6717, 6377, 6376, 6386, 6375, 5748, 6719, 6422 ob. 0010 (przyłącza) ul. Kolejowa, Jedności i Zdrojowa w Sosnowcu

2018-12-07 11:44:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1999, 2002, 2005, 2030, 2033 ob. 0011 przy ul. Wawel i Barbary w Sosnowcu.

2018-11-16 12:37:08
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr: 2983 ob. 0009 przy ul. Legnickiej 7 w Sosnowcu.

2018-11-02 11:25:12
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B5 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu

2018-10-17 13:40:09
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B4 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:38:54
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B3 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:38:23
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B2 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:37:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B1 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:37:13
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A4 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:36:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A3 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:36:04
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A2 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:35:31
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A1 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:29:20
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 4031, 4054, 4080, 4081, 4088, 4095, 4099, 4101, 4120 i 4331 ob. 0010 przy ul. Klimontowskiej i Sądeckiej w Sosnowcu.

2018-10-05 19:08:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 2717, 3217 ob. 0011 od punktu włączenia przy ul. Witosa 1 w kierunku ul. Narutowicza w Sosnowcu.

2018-10-05 19:07:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr: 2716, 2587 ob. 0011 przy ul. Harcerskiej i Witosa w Sosnowcu.

2018-10-05 19:06:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3397, 3399, 3400, 3401, 3414, 3554 ob. 0011 z przy ul. Teatralnej, Krzywej, Czystej w Sosnowcu.

2018-10-02 14:36:18
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3054, 3414, 3423 ob. 0011 z przy ul. Czystej, Sadowej, Dęblińskiej w Sosnowcu.

2018-10-02 14:34:28
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3554, 3558, 3561 ob. 0011 z przy ul. ul. Teatralnej 1-3 w Sosnowcu.

2018-10-02 14:19:26
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 5168, 5547, 5548, 5549, 5550, 5552, 5560, 5564, 5960, 5978, 5982, 5983, 5989, 5990, 5992, 5993, 5997, 5998, 6000, 6005, 6010, 6014, 6016, 6026, 6316 ob. 0009, wzdłuż ul. Reymonta od włączenia przy ul. Skłodowskiej w kierunku ul. Dietla, w Sosnowcu.

2018-10-02 14:18:07
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 1096/6, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5 ob. 0004 przy ul. Armii Krajowej w Sosnowcu.

2018-09-10 17:50:43
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na dz. nr: 7440, 7441 ob. 0009 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

2018-09-06 15:03:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Przebudowy sieci SN oraz budowy złącza kablowego na dz. nr: 7004 ob.0009 w Sosnowcu.

2018-09-04 14:37:41
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr: 3777/4, 3777/3, 3769, 3838/12, 3945/1, 3837/8, 3837/6, 3837/5, 3837/1, 3789, 3945/2, 3945/4, 3837/7 ob.0010 w Sosnowcu.

2018-09-04 14:34:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 694/2, 935, 936, 941, 1118 ob. 0011 przy ul. Moniuszki, Grabowa i Słowiańska w Sosnowcu.

2018-08-10 12:16:55
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 694/2, 915, 1116, 1118, 1125, 1130, 1619, 1636 i 1639/2 ob. 0011 przy ul. Grabowej, Słowiańskiej, Królewskiej i Swobodnej w Sosnowcu.

2018-08-09 14:20:34
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej od punktu włączenia K6 przy ul. Małachowskiego w kierunku ul. Małachowskiego 36 przy ul. Małachowskiego, Mościckiego na dz. nr 2555, 2536 ob.0011 w Sosnowcu.

2018-08-07 14:25:18
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowy przyłącza kablowego nN dla zasilenia ogrodów działkowych na dz. nr: 1267/22, 1267/18, 1267/24, 1267/23, 1267/3, 1156/4, 1153/9, 1151/6, 1151/4, 1151/3, 1152/1 ob. 0006 przy ul. Porębskiej, Wileńskiej i Dobrzańskiego w Sosnowcu.

2018-08-03 11:18:41
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1545, 1548, 1549, 1550, 1916 ob. 0011 przy ul. 3 Maja i Śmigielskiego w Sosnowcu.

2018-07-31 14:07:35
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego oraz budynku stacji transformatorowej na dz. nr: 2914/14 ob.0007 w Sosnowcu.

2018-07-27 11:22:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego oraz budowa wolnostojącego parterowego budynku stacji transformatorowej na dz. nr: 2914/14 ob. 0007 przy ul. Lenartowicza 190 w Sosnowcu.

2018-07-25 14:14:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z rozbiórką estakady wodociągowej nad rzeką Brynicą na dz. nr: 3898, 4878, 4880/1, 4881/2, 4881/1, 4883/1, 4882/1, 4882/2, 5735, 5736, 5734, 5739, 5740, 5738, 7093, 7092 i 7390 ob. 0009 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

2018-07-19 14:38:33
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej od punktu włączenia przy ul. Reymonta 9 w kierunku ul. Skłodowskiej na dz. nr 5491, 6026, 6218, 6220, 6223, 6230, 6241 ob.0009 w Sosnowcu.

2018-07-19 14:36:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacyjnej na dz. 3837/12, 3838/11, 3837/11, 3838/10, 3837/10, 3838/9, 3837/9, 3838/8, 3837/8, 3838/7, 3838/5, 3838/6, 3837/6, 3837/5, 3837/4, 3837/3, 3837/2, 3837/1, 3789, 3777, 3769, 3945/1, 3945/14, 3945/13, 3945/2, 3945/3, 3837/6, 3945/12, 3945/11, 3945/4, 3945/5, 3837/7, 3945/10, 3945/9 ob. 0010 przy ul. Kukułek w Sosnowcu.

2018-07-16 15:11:01
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej na dz. 3837/12, 3945/1, 3837/11, 3838/10, 3837/10, 3838/9, 3837/9, 3838/8, 3837/8, 3838/7, 3838/5, 3838/6, 3837/6, 3837/5, 3837/4, 3837/3, 3837/2, 3837/1, 3789, 3837/13, 3945/1, 3945/14, 3945/13, 3945/2, 3945/3, 3945/12, 3945/11, 3945/4, 3945/10, 3945/9, 3926 ob. 0010 przy ul. Kukułek w Sosnowcu.

2018-07-16 15:09:43
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na dz. nr 7440, 7441 ob.0009 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

2018-07-06 09:45:43
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr: 5929, 5928, 5567 ob.0009 przy ul. Dietla w Sosnowcu.

2018-06-22 12:33:21
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 498/1, 498/2, 657, 658, 664/1, 664/2, 667, 673, 676, 688 i 694/2 ob.0011 w Sosnowcu.

2018-06-20 12:08:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1236, 1545 ob. 0011 przy ul. Mościckiego i 3 Maja w Sosnowcu.

2018-06-13 12:03:37
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz.718/7, 718/5, 718/6, 717/1 ob. 0004 przy ul. Kasprowicza w Sosnowcu.

2018-06-07 13:56:06
Informacja o dokonaniu zgłoszenia Budowy sieci ciepłowniczej od punktu włączenia K3 przy ul. Modrzejowskiej w kierunku ul. Dekerta na dz. nr: 3128 ob.0011 w Sosnowcu.

2018-06-05 12:49:16