?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Podjazdowej na dz. nr: 4819/2, 5012, 5014, 5015, 5016, 5019, 5022, 5026, 5027, 5029, 5036, 5672 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-21 14:06:45
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Baczyńskiego na dz. nr: 7440, 7441 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-14 14:22:48
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa przyłączy kablowych nN dla zasilania trzech domów jednorodzinnych przy ul. Starzyńskiego na dz. nr: 146, 1088 ob. 0005 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:53
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kasztanowej 2-6 oraz Czeladzkiej 21 na dz. nr: 2238, 2236, 2234, 2470 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr: 2918/1, 2930/3, 2930/4 ob. 0007 przy ul. Dojazdowej w Sosnowcu.

2019-03-06 14:28:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 3117, 2775, 2785 ob. 0012 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.

2019-02-11 16:23:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 1551, 1541, 1495/2 ob. 0006 przy ul. ul. Krasickiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:22:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 2106/9, 2106/8, 2159/10, 2110/6, 2110/5, 2110/4, 2111/17, 2111/14, 2112/25, 2112/17, 2112/16 ob. 0003 przy ul. Kisielewskiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:21:59
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 2874, 2876, 2877, 2879, 2881, 2882, 2883, 2884, 2899, 2906, 2908, 2909, 2910, 2911, 2916, 3002/3, 3002/4, 3005, 3007, 3009, 3013, 3015, 3020, 3021, 3452 ob. 0011 przy ul. Kierocińskiej i Sobieskiego w Sosnowcu.

2019-02-04 13:18:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr: 901/62, 901/130, 901/131, 901/132, 901/133, 901/134, 901/136, 901/137, 901/138, 901/139, 901/140, 901/141, 901/143, 901/144, 901/145, 901/146, 901/147, 901/148, 901/149, 901/150, 901/151, 901/152, 901/153, 901/155, 901/156, 901/157, 901/158, 901/159, 901/160, 901/161, 901/162, 901/163, 901/164, 901/165, 901/167 ob. 0005 przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu.

2019-01-31 14:25:01
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr: 1215/1, 1254/2, 1254/4, 1257/9, 1257/10, 1257/11, 1257/12, 1257/13, 1257/14, 1257/15, 1257/16, 1257/17, 1257/18, 1257/19, 1257/26, 1257/27 ob. 0005 przy ul. Odkrywki w Sosnowcu.

2019-01-31 14:21:15
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr: 1996/1, 1997/1, 2001/1, 2002/3, 2033 ob. 0006, 5741/11, 5745, 6343, 6379, 6380, 6381, 6382, 6384, 6385, 6386, 6387/2, 6416, 6431, 6432, 6433, 6434, 6439, 6442, 6718/1, 6718/6, 6731, 6740, 6741 ob. 0010 (sieci) 2007, 2010, 2019/1, 2032/2, 2029/1, 2042/2, 2044, 2046/2, 2042/3, 2029/2, 2041, 2028, 2040, 2049, 2027, 2026, 2038, 2025, 2036, 2038, 6733, 6728, 6430, 6436, 6440, 6438, 6429, 6717, 6377, 6376, 6386, 6375, 5748, 6719, 6422 ob. 0010 (przyłącza) ul. Kolejowa, Jedności i Zdrojowa w Sosnowcu

2018-12-07 11:44:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1999, 2002, 2005, 2030, 2033 ob. 0011 przy ul. Wawel i Barbary w Sosnowcu.

2018-11-16 12:37:08
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr: 2983 ob. 0009 przy ul. Legnickiej 7 w Sosnowcu.

2018-11-02 11:25:12
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B5 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu

2018-10-17 13:40:09
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B4 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:38:54
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B3 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:38:23
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B2 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:37:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment B1 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:37:13
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A4 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:36:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A3 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:36:04
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A2 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:35:31
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – segment A1 na dz. nr: 2873/3 ob. 0003 przy ul. Kosynierów w Sosnowcu.

2018-10-17 13:29:20
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 4031, 4054, 4080, 4081, 4088, 4095, 4099, 4101, 4120 i 4331 ob. 0010 przy ul. Klimontowskiej i Sądeckiej w Sosnowcu.

2018-10-05 19:08:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 2717, 3217 ob. 0011 od punktu włączenia przy ul. Witosa 1 w kierunku ul. Narutowicza w Sosnowcu.

2018-10-05 19:07:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr: 2716, 2587 ob. 0011 przy ul. Harcerskiej i Witosa w Sosnowcu.

2018-10-05 19:06:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3397, 3399, 3400, 3401, 3414, 3554 ob. 0011 z przy ul. Teatralnej, Krzywej, Czystej w Sosnowcu.

2018-10-02 14:36:18
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3054, 3414, 3423 ob. 0011 z przy ul. Czystej, Sadowej, Dęblińskiej w Sosnowcu.

2018-10-02 14:34:28
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 3554, 3558, 3561 ob. 0011 z przy ul. ul. Teatralnej 1-3 w Sosnowcu.

2018-10-02 14:19:26
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 5168, 5547, 5548, 5549, 5550, 5552, 5560, 5564, 5960, 5978, 5982, 5983, 5989, 5990, 5992, 5993, 5997, 5998, 6000, 6005, 6010, 6014, 6016, 6026, 6316 ob. 0009, wzdłuż ul. Reymonta od włączenia przy ul. Skłodowskiej w kierunku ul. Dietla, w Sosnowcu.

2018-10-02 14:18:07