?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Podjazdowej na dz. nr: 4819/2, 5012, 5014, 5015, 5016, 5019, 5022, 5026, 5027, 5029, 5036, 5672 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-21 14:06:45
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Baczyńskiego na dz. nr: 7440, 7441 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-14 14:22:48
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa przyłączy kablowych nN dla zasilania trzech domów jednorodzinnych przy ul. Starzyńskiego na dz. nr: 146, 1088 ob. 0005 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:53
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kasztanowej 2-6 oraz Czeladzkiej 21 na dz. nr: 2238, 2236, 2234, 2470 ob. 0009 w Sosnowcu.

2019-03-08 11:16:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr: 2918/1, 2930/3, 2930/4 ob. 0007 przy ul. Dojazdowej w Sosnowcu.

2019-03-06 14:28:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 3117, 2775, 2785 ob. 0012 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.

2019-02-11 16:23:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 1551, 1541, 1495/2 ob. 0006 przy ul. ul. Krasickiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:22:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 2106/9, 2106/8, 2159/10, 2110/6, 2110/5, 2110/4, 2111/17, 2111/14, 2112/25, 2112/17, 2112/16 ob. 0003 przy ul. Kisielewskiego w Sosnowcu.

2019-02-11 16:21:59
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 2874, 2876, 2877, 2879, 2881, 2882, 2883, 2884, 2899, 2906, 2908, 2909, 2910, 2911, 2916, 3002/3, 3002/4, 3005, 3007, 3009, 3013, 3015, 3020, 3021, 3452 ob. 0011 przy ul. Kierocińskiej i Sobieskiego w Sosnowcu.

2019-02-04 13:18:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr: 901/62, 901/130, 901/131, 901/132, 901/133, 901/134, 901/136, 901/137, 901/138, 901/139, 901/140, 901/141, 901/143, 901/144, 901/145, 901/146, 901/147, 901/148, 901/149, 901/150, 901/151, 901/152, 901/153, 901/155, 901/156, 901/157, 901/158, 901/159, 901/160, 901/161, 901/162, 901/163, 901/164, 901/165, 901/167 ob. 0005 przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu.

2019-01-31 14:25:01