?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 6658/6, 6658/8, 6658/7 obręb 0010 przy ul. Lipowej w Sosnowcu.

2017-07-19 12:03:50
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz przyłącza elektroenergetycznego nN dla zasilania budynókw wielolokalowych na działkach nr 2363/7, 2364/7, 2365/6, 2365/8, 2366/6, 2367/11, 2369/7, 2369/3 obręb 0003 przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu.

2017-07-17 15:14:03
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego wraz z budową stacji transformatorowej na działkach nr 676, 620, 674, 673, 672, 671, 749, 622, 621, 669, 668, 885, 946, 1027, 1089, 1355, 1353, 1517, 1531, 1530, 1342, 1534 obręb 0012 i na działkach nr 2828/106, 2828/93, 2828/75, 2828/93, 2828/86, 2828/94, 2828/92 obręb 0007 przy ul. Wojska polskiego, Inwestycyjnej w Sosnowc

2017-07-10 16:13:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania licznika administracyjnego na działkach nr 2149, 2147, 2144, 2145, 2140, 2544/2 obręb 0011 przy ul. Małachowskiego 8 w Sosnowcu

2017-07-10 16:11:17
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 5567, 5928, 5929 obręb 0009 przy ul. Dąbrowszczaków w Sosnowcu.

2017-07-06 14:53:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi na dz. nr 4716, 4858/1, 4858/3, 4858/4, 4858/5, 4994, obręb 0011 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu

2017-07-04 14:39:31
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego na działkach nr 300/1, 1541, 1447, obręb 0006 przy ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu.

2017-06-29 15:13:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej na działkach nr 702, 738 obręb 0007 przy ul. Wiejskiej w Sosnowcu.

2017-06-29 15:10:31
Informacja o dokonaniu zgłoszenia dobudowy schodów zewnętrznych i dodatkowego wejścia – podział budynku na dwa oddzielne lokale na działce nr 1011, obręb 0005 przy ul. Poniatowskiego 28B w Sosnowcu.

2017-06-23 11:54:21
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci cieplnej na działkach nr 2673, 2678/4, 2678/3, 2678/6, 2678/1 obręb 0012 przy ul. Lipowej w Sosnowcu.

2017-06-23 11:51:25