?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na działkach 554/1, 563/2, 564/2, 600/3, 600/10, 600/39, 621/2, 621/4, 617, 622, przy ul. Lelewela w Sosnowcu.

2017-09-13 14:12:26
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci cieplnej na działkach 2673, 2678/4, 2678/3 2678/6, 2678/1 obręb 0012 przy ul. Tuwima, Stoczniowców w Sosnowcu.

2017-09-11 16:30:28
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na działkach 2648, 2624, 2639, 2646, 2622/2, 2637, 2741, 2625/11, 2647/5, 2623/14, 2638/8, 2652/1, 2638/15, 2638/10, 2625/1, 2618/1, 2621/2, 2623/3, 2623/8, 2623/11, 2623/12, 2638/2, 2638/5, 2638/7, 2638/12, 2625/2, 2625/4, 2625/6, 2625/8, 2647/3, 2623/13, 2638/1, 2638/3, 2638/9, 2750/5, 2638/14, 2638/9, 2919/1, 2919/2, 2919/3, 2919/4, 2623/10, 2614/3 obręb 0007 przy ul. Czołgistów, Komandosów, Obrońców Westerplatte, Saperów, Spadochroniarzy w Sosnowcu.

2017-09-08 11:24:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach 414/48, 414/50, 414/56 obręb 0006 przy ul. Górniczej 8 w Sosnowcu.

2017-09-05 14:27:38
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na działkach 3128 obręb 0011 przy ul. Modrzejowskiej w Sosnowcu.

2017-09-04 17:17:53
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci cieplnej na działkach nr 2673, 2678/4, 2678/3, 2678/6, 2678/1 obręb 0012 przy ul. Lipowej w Sosnowcu.

2017-08-16 15:04:37
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV, układanie kabla sygnalizacyjnego na działce 791/3, obręb 0008 przy ul. Wodociągi 4 w Sosnowcu.

2017-08-14 15:30:49
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na działkach nr 3811, 3805, 3742, 3741, 3745, obręb 0011 przy ul. 1 Maja w Sosnowcu.

2017-08-11 12:51:35
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej na działkach nr 702, 738 obręb 0007 przy ul. Wiejskiej w Sosnowcu.

2017-08-11 12:50:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego na działce nr 480/2, obręb 0007 przy ul. Dąbrowskiej w Sosnowcu.

2017-08-10 21:38:58