?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej o średnicy 125mm PE na działkach nr 1587, 1589, 1590, obręb 0006 przy ul. Sebyły w Sosnowcu.

2017-05-26 11:38:51
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej Dn 1200mm wraz z blokami oporowymi i armaturą odcinającą wraz z włączeniem do istniejącej sieci w budynku pompowni oraz przebudowa sieci wodociągowej Dn 1200/Dn1600mm w istniejącym węźle łączącym istniejący czynny rurociąg z aktualnie modernizowanym wodociągiem wraz z zabudową przepustnic odcinających Dn 1200mm i Dn 1600 mm oraz zabudową bloków oporowych i podporowych na działce nr 676/11, 676/18, 764/7, 764/8, 764/10, 764/13, 764/16 obręb 0008 w Sosnowcu.

2017-05-23 22:44:12
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 397/1, 397/2, 398, 1561, 2187, 2483, 2491, 2844 obręb 0011 przy ul. 3 Maja w Sosnowcu.

2017-05-22 16:56:23
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania budynku usługowego na działkach nr 3473, 3090, 3190, 3228, 3224, 3192, 3474 obręb 0010 przy ul. Szewczyka w Sosnowcu.

2017-05-18 22:21:39
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji i przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 1025, 1095, 1096/2, 1094, 1032, 1029, 1093, 1090, 1033, 1027, 942, 625, 891, 932, 902, 930, 802, 759, 762, 666 obręb 0012 przy ul. Węglowej, ul. Bronowej, ul. Sosnowej, ul. Kopalnianej w Sosnowcu.

2017-05-10 14:46:07
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr 718/4, 718/7 obręb 0004 przy ul. Kasprowicza w Sosnowcu.

2017-05-09 14:54:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych na działkach nr 1555, 1675, 2931, obręb 0007 przy ul. Jałowcowej w Sosnowcu.

2017-05-09 14:53:26
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na działkach nr 1635, 1497, obręb 0012 przy ul. Promiennej w Sosnowcu.

2017-05-08 11:29:06
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowego ganku oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 5247obręb 0009 przy ul. Grochowej w Sosnowcu.

2017-04-24 17:00:52
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa dwóch zestawów złączowo-pomiarowych dla zasilania zakładu produkcyjnego oraz lokalu usługowego na działkach nr dz. 853/5, 853/4, 853/36, 853/20, 853/19, 853/18, 853/16,1085, 851,848, 1084/2, 527 obręb 0004 przy ul. Ogrodowej

2017-04-14 12:28:09