?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy przyłączy wodociągowych na działkach nr 1291, 1716/2, 1343, 1715, 1410, 1412, 1345/1, 1360/2, 1362/5, 1378/2, 1379/2, 1380/4, 1381/2, 1382/2, 1383/3, 1424/14, 1408/28, obręb 0003 przy ul. Kasprzaka w Sosnowcu.

2017-11-23 14:41:13
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na działkach nr 20, 21/3, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134, 135/1, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 140/2, 140/3, 170, 316/3, 4602/1, 4602/2, 4602/3, obręb 0006 przy ul. Traugutta w Sosnowcu.

2017-11-10 11:14:15
Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 288, 299, 303, 307, 526, 536, obręb 0011 przy ul. Moniuszki w Sosnowcu.

2017-11-09 15:21:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 30/8 obręb 0004 przy ul. Nowej w Sosnowcu.

2017-10-31 15:03:14
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci napowietrznej nN 0,4 kV z częściową rozbiórką i budową linii kablowej nN 0,4kV na działkach nr 150, 230, 290, 145, 197, 199/1, 200, 20, 132, 140, 137, 211, 425, 30, 34, 37, 118, 116, 112, 225, 227, 44, 243, 89, 87, 4, 3, 57, 7, obręb 0010 przy ul. Sokolskiej, Dzikiej, Dzielnej, Łąkowej, Podmokłej i Mokrej w Sosnowcu.

2017-10-27 12:02:46
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci do 1kV na działkach nr 3494/1, 3495/2, 3495/1, obręb 0010 przy ul. 1 Maja w Sosnowcu.

2017-10-23 17:12:26
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji wodociągowej na działkach nr 4716, 6883 obręb 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2017-10-23 15:53:10
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 4716, 4717, 6883 obręb 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2017-10-23 15:52:24
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 4716, 4717, 6883 obręb 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2017-10-23 15:51:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji oraz przebudowa istniejącej sieci wodociagowej na działkach nr 1025, 1095, 1096/2, 1094, 1032, 1029, 1093, 1090, 1033, 1027, 942, 625, 891, 932, 902, 930, 802, 759, 762, 666 obręb 0012 przy ul. Bronowej i ul. Węglowej w Sosnowcu.

2017-10-20 12:24:03