?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 4081/2, 4083 ob. 0011 przy ul. Białej i Rozwojowej w Sosnowcu.

2018-04-17 14:43:09
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 1599, 1601, 1858 ob. 0011 przy ul. Ordonówny i Leszno w Sosnowcu.

2018-04-17 14:42:13
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 320, 501, 504, 506, 510 ob. 0011 przy ul. Moniuszki, Pawiej i Chmielnej w Sosnowcu.

2018-04-17 14:41:22
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 4369, 4521, 4529, 4530 ob. 0011 przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu.

2018-04-17 14:40:30
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na działkach: 146, 1088, 3747/2, 3747/3, 3747/4 obręb 0005, przy ul. Starzyńskiego w Sosnowcu.

2018-04-17 14:39:52
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. 4271/1, 4272/2, 4275, 4347, 4349, 4350, 4351/2… ob. 0011 przy ul. Akacjowej i Naftowej w Sosnowcu.

2018-04-17 14:38:22
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej na dz. 668, 669 ob. 0007 przy ul. Wiejskiej w Sosnowcu.

2018-04-13 15:25:19
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. 30/8, 30/9, 30/10, 30/7, 283, ob. 0004 przy ul. Nowej w Sosnowcu.

2018-04-06 12:09:58
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy i budowy sieci wodociągowej na działkach: 2038, 2039, 2040, 2041, 2044, 5248, 5245, 5247, 5238, 5246, 5741/1, 5738, 5741/2, 6431, 6372, 6363, 6367, 6358, 6357, 6340… obręb 0006, przy ul. Kolejowej, Zdrojowej i Jedności w Sosnowcu.

2018-04-03 14:51:57
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej na działkach: 3007, 4209, 3469, 4246/4, 4247, 4246/1, 5454, 3499, 3504, 3502, 4236…, obręb 0009, przy ul. Orla, Staropogońska, Skośna i Twarda w Sosnowcu.

2018-03-30 12:27:40